Zihin Kuramı Nedir? Zihin Kuramının Sosyal Yaşamdaki Rolü

İnsanların en dikkat çekici özelliklerinden biri zihinsel durumları algılamak ve anlamaktır. Genellikle “zihin kuramı” olarak adlandırılan bu kapasite, insanların sosyal yaşamında önemli roller oynayan bir dizi psikolojik süreçten oluşur. Zihin Kuramı Nedir? Zihin Kuramının Sosyal Yaşamdaki Rolü…

Zihin Kuramı Nedir?

Zihin Kuramı Nedir

Zihin Kuramı Nedir?

Zihin kuramı, başkalarının zihinsel durumlarını anlama ve bu zihinsel durumların bizimkinden farklı olabileceğini anlama yeteneğini ifade eder. Bir zihin teorisi geliştirmek çocuk gelişiminin önemli bir aşamasıdır. İyi gelişmiş bir zihin kuramı, çatışmaları çözmemize, sosyal becerileri geliştirmemize ve diğer insanların davranışlarını makul bir şekilde tahmin etmemize yardımcı olur.

Empati ile yakından ilgili olan bu yetenek, başkalarıyla ilişki kurmamızı ve ne düşündüklerini veya hissettiklerini anlamamızı sağlar. Bu çok yönlü bir zihinsel süreci içerir ve kişinin düşüncelerini ve duygularını anlama, başkalarındaki farklılıkları tanıma ve diğer insanların düşüncelerini tahmin etme yeteneğini içerir.  Zihin teorisi, sosyal etkileşimin önemli bir bileşenidir ve diğerleriyle iletişimi ve ilişkileri kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Zihin Kuramı Nedir?

Zihin Kuramı Nedir

 Zihin Kuramının Gelişimi

 Psikolojik araştırmalar zihin teorisinin çoğu nörotipik insan için doğuştan geleb bir kapasite olduğunu göstermektedir. İnsanlar ilk kez bebek iken bir zihin teorisi edinmeye başlarken, bu kapasitenin tam olarak gelişmesi yıllar alır. Genç yetişkinler büyüdükçe, değiştikçe ve sosyalleştikçe bu kuram gelişmeye devam eder. 

Zihin teorisi için yüksek bir kapasiteye sahip çocuklar ve genç yetişkinler genellikle sosyal olarak yeteneklidir, daha az kapasiteye sahip olanlar genellikle başkalarıyla ilgili ve onlarla etkileşimde zorlanırlar. Tipik olarak, zihin teorisi en çok ergenliğin sonuna kadar gelişir, ancak bu genellikle kültürden kültüre değişkenlik gösterebilir.

 

Psikolojide Yanlış İnanç Testi

Zihin kuramı kazanmada önemli bir kilometre taşı psikolojik çalışmalarda yanlış inanç testi olarak bilinir. Bu test, yanlış inançları diğer insanlara atfetme kapasitesini ve diğer insanların inançlarının kendinizden farklı olabileceğini tanıma yeteneğini içerir.

Zihin teorisi açısından, bu test, akıl yürütme veya düşüncelerine doğrudan erişiminiz olmasa bile, diğer insanların iç durumları ve motivasyonları hakkında akıl yürütme yeteneğini gösterir.

Zihin Teorisi ve Hayvanlar

Hayvanların zihin teorisi için insanlarınki gibi bir kapasite geliştirip geliştiremeyeceği büyük ölçüde belirsizdir. Diğer insanların zihinlerinin bizimkine benzer şekilde işlev gördüğünü çıkarsak da, bizden doğuştan gelen farklılıkları nedeniyle hayvanların bilişsel yeteneklerini bilmek ya da öğrenmek zordur.

Zihin Kuramı Nedir?

Zihin Kuramı Nedir

 

Zihin Kuramı ile İlgili Önemli Çıkarımlar

  • Zihin kuramı başkalarının zihinsel durumlarını anlama ve bu zihinsel durumların bizimkinden farklı olabileceğini anlama yeteneğini ifade eder.
  • Zihin teorisi, çatışmaların çözümünde ve sosyal becerilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.
  • Bazı araştırmalar daha erken gelişmeye başlayabileceğini öne sürse de, çocuklar genellikle 4 yaş civarında bir zihin teorisi anlayışı geliştirirler.
  • Bazı çalışmalar, otizmli bireylerin zihin teorisi sorularını doğru cevaplayan diğerlerinden daha fazla zorluk yaşayabileceğini göstermiştir. Bu bulgular otizmli insanların neden bazı sosyal durumları neden kafa karıştırıcı bulduğunu açıklayabilir.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER