Yeşil Ekonomik Kalkınma Nedir?

Yeşil ekonomik kalkınma, bir şehrin veya şehrin ekonomik modelini toplumdaki çevrenin ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde geliştirme sürecini geliştirme çabalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Temelde bu, yargı yetkisinin o bölgedeki ekolojik dengeyi etkileyen çevresel sorunların farkında olurken finansal olarak gelişmesine izin veren bir kalkınma stratejisi oluşturmak anlamına gelir.

 

 

 

Yeşil Ekonomik Kalkınma Nedir?

Yeşil ekonomi;  “insan refahını ve sosyal adaleti iyileştirirken, aynı zamanda çevresel riski ve ekolojik kıtlığı önemli ölçüde azaltan bir ekonomi” olarak tanımlanmaktadır.

Yeşil Ekonominin Önemi

Yeşil ekonomik kalkınmaya daha fazla ilgi gösterilmesi çağrısı, gelecek nesiller için zorlu koşullara sahip olabilecek hava ve toprak kirliliğinin en aza indirilmesi konusunda endişelerin olduğu ve aynı zamanda toplumun işlerden yararlanmasına izin verecek yeterli bir ekonomik altyapı sağlamaya çalışan birçok toplumda bulunur.

 

Yeşil ekonomik kalkınmanın alacağı kesin biçim toplumdan topluma değişir. Daha yaygın yaklaşımlardan biri, kirliliği azaltmak için adımlar atmayı içerir. Burada hem bölge sakinleri hem de bölgede faaliyet gösteren şirketler, emisyonları azaltmak ve çevreyi hasardan korumak için farklı stratejiler uygulamalıdırlar. Örneğin, sakinler enerji açısından daha verimli olan arabaları satın almayı seçebilirken, şirketler hammadde israfını ortadan kaldırmaya ve kirleticileri havaya salmaya yardımcı olacak ekipmanlar kurmalıdırlar.

Yeşil Ekonomi

Yeşil Ekonomik Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi İlkeleri

Sağlık İlkesi: Yeşil ekonomi, tüm insanların refah yaratmasını ve bundan yararlanmasını sağlar .

Adalet İlkesi: Yeşil ekonomi, nesiller içinde ve arasında eşitliği teşvik eder .

Gezegenin Sınırları İlkesi: Yeşil ekonomi doğayı korur, onarır ve doğaya yatırım yapar.

Verimlilik ve Yeterlilik İlkesi: Yeşil ekonomi doğayı korur, onarır ve doğaya yatırım yapar.

İyi Yönetişim İlkesi: Yeşil ekonomi, entegre, hesap verebilir ve dayanıklı kurumlar tarafından yönlendirilir.

Yeşil Ekonomik Kalkınma

Yeşil Ekonomik Kalkınma

 

Yeşil Ekonomik Kalkınma İçin Neler Yapılmalı?

Fikir yeni bir toplum yaratmak olduğunda, yeşil ekonomik kalkınma genellikle o topluluğun temel şekillenmesinde başlar. Ticari ve yerleşim alanlarının düzenlenmesi hassas bir şekilde planlanabilir, böylece ikisi arasındaki gidip gelme, sadece bireysel olarak sahip olunan araçlara güvenmek yerine bir geçiş sistemi kullanılarak sağlanabilir.

Bisiklet şeritleri, bölgedeki ana arterler ve diğer ara sokaklar boyunca yer alabilir ve bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını teşvik edebilir. Topluluklar, arazinin doğal akışını dikkate alacak şekilde planlanabilir ve aynı zamanda parkların ve doğal çevrenin korunduğu diğer alanların dahil edilmesine izin verir.

Yeşil Ekonomik Kalkınma

Yeşil Ekonomik Kalkınma

Yeşil ekonomik kalkınma ile amaç, iş operasyonları ve konut kullanımı için çevreye duyarlı bir modeli takip ederken tüm tesisleri sunan yerel bir topluluk oluşturmaktır. Köklü topluluklar bile, yerel ekolojinin ayak izini azaltırken, bölgede yaşayan ve çalışanlara zaman içinde gelen değişiklikleri yapmak için bu tür ekonomik kalkınma terimini kullanabilir. Zamanla, bu çaba sadece mevcut nesil için değil, aynı zamanda gelecek nesiller için hem ekolojik hem de ekonomik olarak gerekçelendirilebilir sürdürülebilir bir toplum biçiminde karşılığını verir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER