Yaygın Eğitim Metotları Nedir?

Yaygın Eğitim Metotları Nadir? Eğitim, toplumun ihtiyaçlarına paralel bir şekilde karşılık verecek nitelikte devlet tarafından uygulanan hizmettir. Bu perspektifte hem devlet kendisi için bir eğitim modeli oluşturur. Eğitim modelleri günümüzde çoğu şekilde birbirleriyle biçimsel yönden ayrımı yapılmaktadır. Halbuki eğitim sistemi de toplumun diğer sistemleri gibi belirli bir temel yapıya göre şekillenir.

Yaygın Eğitim Metotları Nadir

Yaygın Eğitim Metotları Nedir

Yaygın Eğitim Metotları Nedir?

Biçimsel Yönden Eğitim Metotları

 

Yaygın olarak eğitim metotları geçmişten günümüze biçimsel yönden ele alınmış ve yorumlanmıştır. Biçimsel yönden bahsedilen durum ise, eğitimde tali olan uygulamalardır. Bu biçimsel metotlar tartışmaya, diyaloğa, soru-cevap ve problem çözmeye dayalı sistemler olarak adlandırılmaktadır.

 

​​​​Tartışmaya Dayalı Eğitim Metodu

 

Tartışmaya dayalı olarak adlandırılan eğitim metodu daha çok öğrenci ve öğretmen ya da öğrenciler içerisinde, bir konu etrafında tartışma şeklinde yürüyen modeldir. Bu metotta temel olarak ön plana çıkan tez ve anti tezler üzerinden yol alınması amaçlanmaktadır. Tartışmanın mahiyeti ve nicelik boyutu önemli bir durumdur. Zira belirtilen nitelik durumu sağlanamadığı koşulda, tez ve anti tezlerin istenilen bir sentez yaratamayacağı aşikardır.

 

Diyaloğa Dayalı Eğitim Metodu

 

Diyaloğa dayalı eğitimin temelinde öğrenci ve öğretmenin karşılıklı olarak birbirlerini dinlemesi yer almaktadır. Bu eğitim metodunda empati önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda tek taraflı anlatımdan ziyade karşılıklı olarak dinleme ve anlama durumu söz konusudur. Diyaloğa dayalı eğitim metodunda önemli olan karşı tarafın sözünü kesmemektir.

 

​​​​​​​​​​​​​​Soru-Cevap Eğitim Metodu

 

Soru-cevap eğitim metodunda temel olan öğretmen tarafından sunulan soruların öğrenciler tarafından cevaplanması istenmektedir. Diyaloğa ve tartışmaya dayalı eğitim metodunun aksine burada karşılıklı olarak alışveriş çok minimum seviyededir. Bu eğitim metodunda sorular öğrencilerin seviyesini belirlemede ve öğretilmesinde önemli bir etken olarak durmaktadır. Öğrenciler tarafından verilen cevaplar da öğrencilerin niteliğini belirleyen temel kıstas olarak alınır. Soru-cevap metodu en belirgin şekilde yazılı ve sözel olarak ayrılır. Sınav ve sözel sistem ise bu eğitim metodunun uygulanmasının en temel unsurudur.

Yaygın Eğitim Metotları Nadir

Yaygın Eğitim Metotları Nedir Yaygın Eğitim Metotları Nedir

Problem Çözmeye Dayalı Eğitim Metodu

 

Problem çözmeye dayalı eğitim metodu daha çok akademik seviyede karşımıza çıkmaktadır. Ancak akademi öncesi eğitim ve öğretim yıllarımda da problem çözmeye dayalı eğitim metodu uygulanmaktadır. Burada esas olan, herhangi bir konu hakkında ortaya atılan bir sorudur. Problem çeşitli şekillerde ele alınarak ve ona uygun olarak geliştirilen formüllerle çözülmeye çalışılır. Problem çözmek için uygulanan ve geliştirilen yöntemler, ilgili konu hakkında öğrenmeyi geliştirmektedir. Ayrıca belirli bir konu ile ilgili bir sorun karşısında, sorunu nasıl ele alınacağı ve hangi yönlerden başlanacağı problem çözme metodunun özelliklerindendir.

 

Özsel Bakımından Eğitim Metodu

 

​​​​​​​Eğitim sistemleri ilgili toplumların temel ihtiyaçlarını karşılamak için, toplumun yeni üyelerini hazırlamak ve eğitmeye dayalıdır. Bu bakımdan toplumsal sistemlerin rap formasyonların niteliği eğitim sisteminin yapısını da oluşturur. Kapitalist toplumda eğitim kapitalizmin temel ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir. Esas unsur kapitalist toplumun ilerlemesini sağlamaktır. Bundan dolayı eğitim sisteminin yapısı mülkiyet temeline dayanır. Eğitimde uygulanacak metot ise sadece biçimsel yönden ele alınır.

 

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER