X-Y-Z Kuşakları Nedir? Kuşaklar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Günümüzde her nesil kendisini tanımlayıcı bir harfe sahiptir. Bu nesillerin her birinde toplum dinamiklerinin farklı olması; nesillerin gelişiminde, dünyayı algılamasında ve düşüncelerinde farklılıklara neden olabiliyor. Bu nedenle her neslin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Peki X-Y-Z Kuşakları Nedir? Kuşaklar Arasındaki Farklar Nelerdir?

 

 

X- Y-Z Kuşakları Nedir?

Aynı yıllarda doğan, aynı toplumsal, kültürel, teknolojik değişimleri birlikte yaşayan ve ortak deneyimlere sahip kişiler, farklı kuşaklar olarak kategoriye ayrılıyor.

Farklı kuşaklara sahip kişiler arasında belirgin özellikler vardır. Bu özellikler yaşantımızı oldukça etkilemektedir. Geleceğimizi şekillendiren bu farklılıklardır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kuşaklar arasındaki farklılıklar daha çok belirgin hale gelmektedir.

Kuşakların ülkemizde ki sayılarına bakığımızda rakamlar şu şekildedir:

  • 1945-1965 arası doğanlar – 7 milyon (yaklaşık)
  • X Kuşağı (1965 – 1979 yılları arasında doğanlar) – 26 milyon (yaklaşık)
  • Y Kuşağı (1980-1999 yılları arasında doğanlar) – 27 milyon (yaklaşık)
  • Z Kuşağı (2000 yılı ve sonrası doğanlar) – 20 milyon (yaklaşık)

 

1965-1979 Arası Doğanlar – X Kuşağı

X Kuşağı diye adlandırılan bu nesil, 1965 ile 1979 yılları arasında doğan nesildir. Genel olarak yeni teknolojilere adapte olmaya çalışan bu nesil diğer kuşaklardan daha sabırlı bir kuşaktır.

Türkiye Cumhuriyetinin Milletvekilleri ve Bakanları bu kuşaktandır bu yüzden daha kuralcı oldukları söylenebilir.

 

X Kuşağının Genel Özellikleri;

Teknolojisiz doğup, ayak uydurmak içim çoğunun akla karayı seçtiği nesil. Otoriteye saygılı, sadık, çalışkan ve kurallara uyumludurlar.

 

1980-2000 Arası Doğanlar – Y Kuşağı

X- Y-Z Kuşakları Nedir?

Y Kuşağı diye adlandırılan bu nesil, 1980 ile 1999 yılları arasında doğan nesildir. Genel olarak yeni teknolojilere adapte olan bu nesil başına buyruk hareket etmeyi seven bir nesildir. Kendi bildikleri dışında pek çok söz dinlemeyen bu nesil, paranın gücüne inanıyor. Bu yüzden de kısa sürede para kazanma yollarını tercih ediyor.

 

Y Kuşağının Genel Özellikleri;

Milenyum sakinleri diye adlandırabiliriz. Kuşaklar arasında köprü kuran bu nesil genel olarak araya sıkışmış bir nesil olarak görülüyor. Bağımsızlığı seven, özgür, uyumsuz, bireyci ve otorite tanımaz bir nesil olarak tanımlanabilir.

 

2000 Yılı ve Sonrası Doğanlar – Z Kuşağı

X- Y-Z Kuşakları Nedir?

Z kuşağı diye adlandırılan bu kuşak, 2000 yılı ve sonrasında doğan kişileri tanımlamak için kullanılıyor. Sosyalleşmeyi daha çok teknolojiyle gerçekleştiren bu nesil, Y kuşağının yaptığı gibi sokak oyunlarını tercih etmiyor. Onlar için her şey teknolojiden ibaret günlerinin çoğunu teknolojiyle iç içe geçiriyorlar.

 

Z Kuşağının Genel Özellikleri;

Kristal nesil olarak adlandırılabilir. Sosyalliği İnternet’te bulan bu nesil, genel olarak tüketici bir nesil olarak tanımlanabilir. Genel olarak hangi meslekle uğraşmak istedikleri tam olarak belli olmayan bu nesil, teknolojinin gidişatına yön vermektedir. Tüketiciliği çok farklı boyuta taşıyan bu nesil, her şeyi çok çabuk tüketebiliyor.

 

 

Kuşaklar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kuşaklar arasındaki farkları anlamak için geçmişle günümüzü kıyaslamamız gerekiyor. Geçmişte yaşanılan onca şeyin bir karşılığı olarak bu nesiller farklı tepkiler vermektedirler. Kimi nesil sessizliğini korurken, kimi nesil de sessizliği bozmaktadır.

Özellikle Y kuşağı diğer kuşaklardan farklı bir yerdedir. Çünkü şuan için iki kuşak arasında köprü görevi görmektedir. Çocukluk yıllarında doyasıya oyun oynayan bu nesil, tam ergenlik çağında teknolojiyle tanışmıştır. Bu yüzden iki nesil arasındaki en şanslı nesil bu nesil olabilir.

Nesiller arasındaki farklılıklar sadece teknolojiyle kıyaslanamaz. Teknoloji sadece bir ölçüt olarak düşünülebilir. Gelecek nesiller ile aramızdaki farklılığı da yine teknolojinin gelişmesi sağlayacaktır.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER