Üslup Nedir? Üslup ve Dil Arasındaki İlişki

Üslup Nedir? Üslup ve Dil Arasındaki İlişki | Dil bir toplumun kültürünü oluşturan yapı taşı olarak aynı şeyleri farklı biçimlerde anlatabilmemizi sağlamak için üsluba ihtiyaç duyar. Ancak üslup yalnızca dille ilgili bir konu değildir.  Resimlerin, heykellerin, mimari eserlerin vb. de üslubu vardır. Dil ve üslup arasındaki ilişki ise çoğunlukla edebiyatta karşımıza çıkar. Peki, üslup ve dil arasındaki ilişki nasıldır?

Üslup Nedir

Üslup Nedir

Üslup ve Dil

Üslup Nedir?

 

Dil kendimizi ifade etmemizi sağlayan araçtır. Üslup ise ifade etme biçimidir. Her toplumun özgün bir dili vardır. Her dilin de belli kuralları vardır. Bu kurallar insanların anlaşmasını kolaylaştırır. Fakat duygularımızı ve derin bir biçimde ifade etmek için belli bir tarz gereklidir. Bu tarz üsluptur.

Özellikle edebiyatta üslup kavramı sık sık karşımıza çıkar. Bir yazar veya şair genellikle kendi üslubunu oluşturur ve üslup eserlerine özgünlük kazandırır. Örneğin bir roman okuduğumuzda hangi çağa ait olduğunu ayırt edebiliriz. Ya da bir roman felsefi bir üslupla yazılmışsa felsefi bir roman olduğuna, edebi üslupla yazılmışsa edebi roman olduğuna karar verebiliriz. Bu durum yazılı eserlerin üsluba göre kategorize edilmesini sağlar.

 

Eleştiriye kapalı toplumlarda yazarlar kinayeli bir üslup kullanarak kendini ifade etmeye çalışır. Çocuklar için yazılan eserleler masalsı, hayatın içinden olan okuduğumuzda yaşanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğümüz eserler gerçekçidir. Duygulandıran eserler hüzünlü bir üslupla yazılmış, güldürenler ise mizahi üslupla yazılmıştır. Anlamakta zorlandığımız eserleri ağır olarak, rahatlıkla okuduklarımızı ise akıcı diye nitelendiririz. Eserlerde ortaya çıkan bu çeşitliliği sağlayan unsur üsluptur.

 

 

Dil ve Üslup Nasıl Oluştu?

Üslup Nedir

Üslup ve Dil

İlk insanlar kendilerini ifade etmek için davranışlar, jest ve mimikleri kullanmıştır. Ses aracılığıyla anlaşma başladığında ise dil ile iletişim sağlanmıştır. Dilde jest ve mimiklerin yerini üslup almıştır. Dolayısıyla üslup yalnız yazılı metinlerde ve edebiyatta değil sosyal yaşamda da mevcuttur. Bu nedenle üslup için belli bir sınır çizmek mümkün değildir.

 

 

Üslubu Etkileyen Faktörler?

 

Kişinin içinde yaşadığı toplumda kullanılan kavramlar ve kavramların kişide oluşturduğu algı, üslubun oluşmasındaki en önemli etkendir. Kişinin sahip olduğu genel kültür, siyasi bakış açısı, bilgi düzeyi yaşadığı topluma göre şekillendiği için üslup da toplum üzerinden biçimlenir.

 

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER