Türklerin Tarihi; Türkler Hz.Nuh’un Soyundan Mı Geliyor?

Türklerin tarihi birçok yönden insanlık tarihidir. Bu olağanüstü toprağa dağılmış sayısız kültürün kalıntıları ile Türkiye’nin örgütlü toplumun gelişiminde ayrılmaz bir rol oynadığı açıktır. Sanatın ilk olarak duvar resimleri ve boyalı rölyef heykelleri şeklinde göründüğü Çatalhöyük’teki dünyanın ilk bilinen insan yerleşmesinden, güçlü Osmanlı kalelerine kadar Türkiye, dünyanın birçok büyük medeniyetinin kalıntılarını taşımaktadır – Hititler, Frigler, Urartular, Likyalılar, İyonyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar. 

Dünyada bilinen ilk Türk toplumu İskitlerdir. İskitler, Dünya üzerindeki medeniyetlerin oluşmasına çok büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dünya üzerindeki insanların şuan kullanıp hayatlarını devam ettirdikleri birçok buluş İskitler’e aittir. Ata binmek ve günlük yaşantımızda kullandığımız birçok aleti yaptıkları bilinmektedir.

Avrupa toplumları, İskitler’in Türk olduklarını kabul etmediler ancak araştırmalar ve bulgular sonucunda İskitler’in Türk oldukları  ortaya çıkmıştır. Avrupalılar Dünya üzerindeki medeniyetleri Türklerin kurduklarına hiçbir zaman inanmadılar.

Türklerin Tarihi Hz. Nuh’tan Başlıyor

Bu yazılanları ilk defa okuduysanız şaşırmış olabilirsiniz ancak bu herhangi bir şekilde bir hurafeden ibaret değildir. Yukarıda yazdığımız paragrafta, Türklerin medeniyeti inşa ettiklerini söylemiştik. Bu çok doğru bir tabirdir. Ancak Avrupalılar bunu inkar ettikleri için tarih kitaplarımız üzerinde de çalışmalar yapıp geçmişimizi unutturmak istemişlerdir. İşte bu yüzden Türklerin Tarihi aslında tarih kitaplarında yazılanların aksine daha da geçmişlere dayanıyor.

Hz. Nuh’un Oğulları ve Türkler

Kutsal kitaplardan olan Tevrat Hz. Nuh’un gemisinin Ağrı Dağında olduğunu söyler ancak Kur’an Kerim’de Cudi Dağında olduğu belirtilir. (Hud Süresi 44.ayet) Bu iki bilginin arasında bir fark vardır. Kur’anı Kerim, Tevrat’tan 600 yıl sonra kaleme alınmıştır. Ağrı Dağı daha yüksek olduğu için Yahudiler onu bu şerefe layık gördükleri için bu bilgiyi değiştirmemişlerdir. Ancak Kur’anı Kerim’in açıkladığı bilgi daha gerçektir. Çünkü Cudi Dağı Mezopotamya ve Konya’ya daha yakındır ve ilk yerleşim yerleri de bu bölgelerde olmuştur.

Nuh Tufanı sonrası bilgilere erişmek için Tevrat’ı okumak çok daha fazla bilgiye ulaşmamıza sebep olur. Türklerin Tarihi hakkında daha çok bilgiye ulaşmamız için değerli bilgiler içerir.

Tufan’dan sonra gemiden Hz. Nuh’un 3 oğlu çıkmıştır, bunlar; Sam, Ham ve Yafes isimlerine sahiptirler. Yeryüzüne yayılan bu oğullar şimdiki milletlerin Hz. Adem’den sonraki atalarını oluşturmuşlardır.

Ham; şimdiki Avrupa-Hint ve Afrikalıların atalarını oluşturmuştur.

Sam; şimdiki Asur ve Arami halklarının atası yani Arapların atası olmuştur.

Yafes; şimdiki Türklerin atası olmuştur.

Tevrat, Hadislerden ve Kur’anı Kerim’den çok daha önce Türkler hakkında bu değerli bilgileri bize vermiştir. Hz. Nuh çok sevdiği oğlu Yafes için çok güzel dualar etmiş ve Türkler dünyanın dört bir yanına yayılma göstermiştir. Türkler, Dünya üzerinde en çok devlet kuran millet olma özelliği göstermiştir.

Türk Medeniyetleri, tarih kitaplarında da belirtildiği gibi gerçekten 900 yıllarından beri Arap toplulukların ülkelerinde yaşamış ve Hindistan, Kuzey Afrika ve Avrupa’yı hakimiyetleri altına almışlardır.

Son 300 yıldır bu hakimiyet duraksamaya başlamış ve bazı yerlerde Türkler esaret altında yaşamak zorunda bırakılmıştır. 1990 yılından itibaren Türk Boyları bağımsızlıklarını ilan ederek eski güçlerini kazanmışlardır.

Birçok defa Türk Kavminin seçilmiş olduğunu  ve diğer ırkları da huzura ve refaha kavuşturacağını duymuşsunuzdur. Bu bilgiler bize Kur’anı Kerim ve Tevrat gibi kutsal kitaplardan ulaşmıştır. Yıllar içerisinde bu gerçekleşecek ve Türkler sahip oldukları değerlerini bileceklerdir.

 

Bu konu araştırılması ve tartışılması gereken bir konudur. Tarihçilerin bu konularda birçok makalesi bulunmaktadır. Daha detaylı bilgilere ulaşarak Türklerin Tarihinin nerelere kadar dayandığını öğrenebilirsiniz.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER