Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Görevi Nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Görevi Nedir? Finansal piyasada sıkça karşımıza çıkan  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Görevi Nedir? işte detaylar…

 

T.C. Merkez Bankası (TCMB) Nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kısa adıyla bildiğimiz (TCMB)  Türkiye’ nin tüm para ve kur politikalarının düzenlenmesinde ve kağıt para dolaşımının sağlanmasından sorumlu olan bağımsız bir kamu finans kuruluşudur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, devlet adına paranın basım yetkisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devretmiştir. Hazinenin denetiminde bastırılan madeni paralar Merkez bankasının kontrolü altında piyasaya sürülmektedir.

11 Haziran 1930 yılında anonim şirketi olarak kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanununa göre özel hukuk kurallarına tabi bir kuruluştur.

Merkez Bankasının hisselerinin %51’i Hazine’ye, kalan payları  ise ulusal bankalar, yabancı bankalar, Türkiye’de kurulu ticari kurumlar ve Türk vatandaşı gerçek ve tüzel kişilere aittir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Görevi

Merkez Bankasının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Fiyat İstikrarı sağlamak: Enflasyonu kontrol altında tutarak, finansal istikrarı sağlamak, para ve döviz piyasalarında düzenleyici tedbirler almak.

Kağıt Para Basımı, Para arzı: Devlet adına piyasaya para arz etme / likiditeyi sağlama,

Kambiyo Rejimi düzenlemek: Türkiye’de uygulanacak döviz kuru rejimini belirlemek,düzenlemek ve uygulamak.

Altın ve Döviz Rezervleri yönetimi: Türkiye’nin altın ve döviz rezervlerini saklamak ve yönetmek.

Ödeme Sistemleri: Ödeme sistemlerinin güvenli ve sorunsuz işlemesini sağlamak.

 

Merkez bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkezi Ankara’da olan finansal piyasaları düzenleyen bir kuruluştur. Para basılmasında ve piyasaya sürülmesinde önemli görev üstlenen merkez bankası bu nedenle önemli bir kuruluştur.

Yürütülen ekonomi politikalarında önemli araçlar merkez bankasının elindedir bu yüzden günümüzde Merkez Bankası finans piyasaları için vazgeçilemez bir aktör olarak karşımızdadır. Finansal piyasaya yön verme, düzenleme yapma gibi elindeki çeşitli enstürmanlar bulunmaktadır.

Ayrıca Hazine olarak nitelendirilen devletin kasası da bu kurumun  yönetiminde ve denetimindedir. Merkez Bankasına başkanlık görevini  Murat Uysal yürütmektedir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER