Türk Bayrağı Anlamı ve Tarihçesi

Türk Bayrağı Anlamı ve Tarihçesi nedir? Al yıldızlı bayrağımız olan Türk Bayrağı Anlamı ve Tarihçesi hakkında önemli bilgileri sizler için derledik.

 

Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilmiş, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” Başka bir ifadeyle Türk Bayrağının şekli, yapımı ve kullanım biçimleri anayasanın değişmez bir maddesi tarafından korunur.  Buna ek Türk Bayrağı Kanunu  bulunmaktadır.

Bu nedenle Türk insanları için bayrak kutsaldır. Milli bayramlarda insanlar evlerinin balkonuna bayrak asmakta. Düğünlerde, milli spor maçlarının olduğu günler, asker uğurlamaları, toplumsal olaylarda da Türk Bayrağı kullanılır.  Türk Bayrağına söz, yazı, hareketle ya da herhangi bir şekilde hakaret edilmesi kanun tarafından yasaklanmış ve cezai müeyyidesi vardır. Bayrağın yırtılması, yakılması, yere atılması kabul edilemez ve cezai yaptırımı bulunmaktadır. Tüm bu durumlara yönelik yasal düzenlemeler mevcuttur. Fakat yasalardan önce Türk insanının vicdanı bayrağa yönelik en ufak bir saygısızlığı kabul etmemektedir.  Yani Türk insanı için Türk Bayrağının çok özel,değerli ve önemli yeri vardır.

 

Türk Bayrağının Anlamı nedir?

Türk Bayrağının Tarihi

Türk bayrağının hikayesi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yine de bayrağın nasıl oluştuğuna dair çeşitli rivayetler vardır. Bilinen en net bilgi bayrakta bulunan hilal ve yıldızın tarihin çeşitli dönemlerinde Türk ve İslam devletleri tarafından da kullanıldığı yönünde. Özellikle yabancı ülkelerde Hıristiyanlığı haç, İslamiyeti ise  hilal ve yıldızdan oluşan  sembolün temsil ettiği de görülmektedir.

Bugün kullandığımız  bayrağa en yakın bayrağın Osmanlı Devleti’nde 1. Kosova Savaşı sonrası kullanılmaya başlandığı rivayet edilmekte. Savaşın gerçekleştiği 28 Temmuz 1389 günü gökyüzünde belirgin olan  hilal şeklinde ay, meydanda askerlerden akan kana yansımış ve  bugünkü  bayrağa benzer şekil oluşmuştur.

Bugünkü Türk bayrağına  yakın kullanımın 18. yüzyılda, Osmanlı Devleti Hükümdarı 3. Selim zamanında gerçekleştiğini görürüz. Bu durum ise 14. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasındaki 400 yıllık zamanı açıklama konusunda Kosova Savaşı hikayesinin doğruluğunu sorgulamaya neden olmaktadır.

1839 yılında  Osmanlı Devleti içinde çeşitli reformların uygulamaya konmasına yol açan Tanzimat Döneminde Sultan Abdülmecit, o zamana kadar 8 köşeli olan yıldızın 5 köşeli yıldız haline getirilmesini sağlamıştır. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti döneminde ise 29 Mayıs 1936 günü Türk bayrağının şekil ve kullanımına yönelik bir yasa çıkmış. Bu yasaya 25 Ocak 1985 günü Bakanlar Kurulu tarafından da bayrağın ölçülerine yönelik ekleme yapılmıştır.

Türk Bayrağının Anlamı

Türk bayrağında hilalin İslam dinini temsil ettiği, yıldızın ise bağımsızlığı temsil ettiği düşünülür. İnsanların zihinlerindeki düşüncelerden öte  ne olursa olsun. Türk bayrağı; hem Türkiye’de yaşayan hem de Türkiye’ye sevgiyle yaklaşan dost ülke insanları için güven verici bir simgedir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER