Tüketici Davranış Modelleri Nelerdir?

Tüketici davranış modelleri nelerdir sorusunun cevabını birlikte inceleyelim. Tüketici davranışı, tüketici davranışını etkileyen birçok faktöre bağlı olarak değişir. Tüketici Davranış Modelleri, tüketici davranışını ve karar alma süreçlerini etkileyen çeşitli faktörleri doğrulamak için geliştirilmiştir. 

 

Mallarınızı veya hizmetlerinizi başarılı bir şekilde satabilmek için, tüketicilerin neden satın alırken yaptıkları gibi davrandıkları hakkında bir fikre ihtiyacınız var. Örneğin, müşterilerinizin ne kadar harcama yapması gerektiğini ve en önemli ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmelisiniz.

İşletmeniz için daha fazla satış yapılmasını sağlayan ürün seçimi ve fiyatlandırma stratejileri oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, müşterinizin satın alma tercihlerinin psikolojik ve sosyolojik yönlerini öğrenmek, markanızı nasıl gördükleri ve markaya ne kadar sadık oldukları konusunda size fikir verebilir.

 

Tüketici Davranış Modelleri Nelerdir?

 • Pavlov Modeli
 • Ekonomik Modeli
 • Girdi, Süreç, Çıktı Modeli
 • Psikolojik Model
 • Howarth Sheth Modeli

 

1) Pavlov Modeli

Ünlü bir psikolog olan Ivan Pavlov, bu tüketici davranış modelini tasarladı ve modelin adına kendi ismi verildi. Ivan Pavlov, köpeklerin yardımıyla davranış değişikliğini belirlemek için deneyler yaptı. Olay şöyle gelişiyordu, zil çaldığında köpeğin zihnini bir parça et alması için şartlandırdı ve köpeklerdeki tükürük salgısı seviyelerine göre davranış değişiklik derecesini ölçtü.

Tüketici Davranış Modelleri

2) Ekonomik Modeli

Tüketici davranışının Ekonomik modeline göre, tüketiciler, marjinal faydayı azaltan kanun temelinde ürünlerden faydalanmayı maksimize etmeye çalışmaktadır. Tüketicilerin asgari bir miktar harcayarak maksimum kazanç elde etme arzusu, bu modelin türetilmesinin çekirdeğini oluşturmaktadır.

Ekonomik model, alıcıların davranışları ile pazarda homojen bir satın alma modelinin sergilendiği arasında benzerlik olduğu varsayılır. Bu model şu üç prensibe dayanmaktadır.

Gelir Etkisi: Bir kişi daha fazla gelir kazandığında harcayacağı daha fazla paraya sahip olacağını ve böylece daha fazla satın alacağını doğrular.

İkama Etkisi: İkame bir ürün daha ucuz bir maliyete mevcutsa, söz konusu ürünün insanlar tarafından daha az tercih edileceği veya daha az kullanılacağı gerçeğini doğrular.

Fiyat Etkisi: Bir ürünün fiyatı daha düşük olduğunda, tüketicilerin bu ürünün daha fazla miktarını satın alma eğiliminde olduğunu gösterir.

Tüketici Davranış Modelleri

3) Girdi, Süreç, Çıktı Modeli

Bu model pazarlanan ürüne, çevresel güçlere ve tüketicilerin aile geçmişine odaklanmalıdır. Bu modelde girdi ve çıktı işlevi gören faktörler şunlardır:

Girdiler: Girdi olarak hareket eden bu faktörler tüketiciyi ihtiyaçlarını tanımlamaya ve tüketicilerin faktörleri değerlendirdikten sonra ürün satın alma niyetini almasını sağlar.

Süreç: Satın alma süreci ile ilgilidir. Tüketici,

Satın alma kararı vermek için tanıma.

Farkındalık.

Değerlendirme.

Satın alma gibi çeşitli adımlardan geçer.

Çıktılar: Tüketicinin kurulun pazarlama çabalarına verdiği yanıtı ifade eder. Tüketicilerin gösterdiği bazı yanıtlar:

 • Satın alma kararı
 • Ürün seçimi
 • Marka seçimi
 • Bayii veya mağaza seçimi
 • Satın alma zamanlaması ve tutarı
 • Satın alma sonrası davranışı

 

4) Psikolojik Model 

Psikolojik model ünlü psikolog Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisine dayanmaktadır:

 • Psikolojik İhtiyaçlar
 • Güvenlik İhtiyaçları
 • Sosyal İhtiyaçlar
 • Ego İhtiyaçları
 • Kendini Geliştirme İhtiyaçları gibi ihtiyaçlara ayrılmalıdır.

Tüketici Davranış Modelleri

5) Howarth Sheth Modeli

Howarth Sheth Modeli, tüketici davranışına dahil olan karmaşıklığı kanıtlamakta ve tüketicinin tutumları, algı düzeyleri ve tüketici davranışını etkileyen öğrenme kapasitesi gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmaktadır. Ayrıca bu model şu dört değişkene dayanmaktadır:

 • Giriş Parametreleri
 • Algı ve Öğrenme ile ilgili yapılar
 • Çıktı Parametreleri
 • Dışsal veya eksojen yapıdaki değişkenler.

Dört faktörün hepsi birbirine bağımlıdır ve bir tüketicinin karar verme sürecini etkiler.

 

Sonuç olarak, tüketiciler bir dizi farklı davranış türüne göre mal satın alacaklardır. İşletmeniz için pazarlama stratejileri geliştirirken bu davranışlar bilinmelidir.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER