Tanrı Kompleksi Nedir? Tanrı Kompleksi Nasıl Oluşur?

Bir kişinin Tanrı kompleksine sahip olduğu söylendiğinde, bu tipik olarak aşırı derecede kibirli olduğu, kendisini yanılmaz olarak gördüğü ve diğer insanları kontrol etmeye veya manipüle etmeye çalışabileceği anlamına gelir. Bu argo terim, esasen kişinin bir Tanrı gibi davrandığını gösterir. Peki Tanrı Kompleksi Nedir? Tanrı Kompleksi Nasıl Oluşur? 

Tanrı Kompleksi Nedir?

Tanrı Kompleksi Nedir?

 

Tanrı Kompleksi Nedir?

Tanrının insanlıktan daha güçlü bir enerjiye sahip olduğu tasvir edilir. Bu enerji öyle kudretlidir ki, yoktan var etmek tanrı için çocuk oyuncağıdır. Öyleyse, insan da bu kudrete sahip olduğuna dair kendisini ikna edebilir mi? Bu yöneltilen sorunun cevabı, evettir. İnsanın kendini bu yönde ikna etmesine Tanrı kompleksi denir. İnsan kendisini, mitolojiden tutalım adının geçtiği tanrı figürü sanmaya başlar.

 

Tanrı kompleksi teriminin belirli bir tanımı yoktur, ancak buna sahip olduğu söylenen insanlarda ortak olan bazı özellikler vardır.

Tanrı Kompleksine sahip olan insanların özellikleri:

  • Küstahlık
  • Zorbalık
  • Manipüle etme
  • Yargılayıcı
  • İnanmama

 

Tanrı kompleksine sahip olan biri, işler kendi yolunda gitmediğinde kızmaya eğilimli olabilir, kişilerarası iletişimde zayıf olabilir ve eleştiriye açık olmayabilir. Ayrıca çeşitli konularda büyük bir etki yaratmaya çalışabilir.  Pek çok insan, tanrı komplekslerine sahip oldukları söylenmese bile, belirli durumlarda bu özelliklerin bazılarını sergiler.

 

Belirli mesleklerdeki insanlar genellikle Tanrı komplekslerine sahip olmakla suçlanır. En yaygın olanları doktorlar, cerrahlar, politikacılar ve yöneticilerdir.

Tanrı Kompleksi Nedir?

Tanrı Kompleksi Nedir?

Bu tür birçok meslek, büyük miktarda bilgi veya beceri gerektirir ve diğer insanlar üzerinde nüfuz sahibi olmayı veya yetkiye sahip olmayı gerektirir. Çoğu durumda, insanlar ancak iktidarı elde ettikten sonra tanrı kompleksleri geliştirecekler, belki de eski “iktidar yozlaştırır” sözüne inanacaklardır.

 

Tanrı Kompleksi Nasıl Oluşur?

Kanımca, tanrı kompleksi insanın güçlü bir benlik duygusu yaratmasından meydana gelen bir şey. Bu noktada kibir ile benzeştirilebilir. Elde edilen bu benlik duygusu, insanın kendini diğer insanlardan üstün görmesiyle başlar. Gördüğü her insan ondan daha düşük bir seviyededir. Bu kişinin insan ilişkilerinde çöküşe gitmesine yol açar. Konuştuğu kişi ona göre, kendinden aşağı bir seviyede olduğundan, onunla sıradan insan ilişkisi kurmakta zorluk yaşar.

 

Tanrı Kompleksi Nedir?

Tanrı Kompleksi Nedir?

Tanrı Kompleksinin Zararları Neler?

Diğer bir adıyla tanrı karmaşasının faydalı hiçbir yanı yokken zararlı çokça yanları bulunmaktadır. Bunlardan biri de; insan kendisini gözünde çok büyüttüğü için tek bir olumsuz yoruma dayanamamasıdır.

Hakkında yapılan bu kötü yorumlar onun direkt olarak sinirlenmesine yol açar çünkü onun kendisine söylenecek kötü bir şey olmadığını düşünür. Yukarıda da bahsettiğim gibi insan ilişkileri kuramaz. Tıpkı bir narsisizm gibi yalnızca kendisini sever. Buna binaen eleştiriye açık olmadığından kendini geliştirmekten yoksun olarak kalacaktır.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER