Sosyalizm ve Kapitalizm Nedir? Arasındaki Farklar Neler

Sosyalizm ve Kapitalizm Nedir? Sosyalizm ve kapitalizm, bugün gelişmiş ülkelerde kullanılan iki ana ekonomik sistemdir. Kapitalizm ve sosyalizm arasındaki temel fark, hükümetin ekonomiyi ne ölçüde kontrol ettiğidir. Peki siz bu iki terimin tam olarak ne anlama geldiğini biliyor musunuz? 

Sosyalizm ve Kapitalizm Nedir

Sosyalizm ve Kapitalizm Nedir

 

 

Sosyalizm, üretim araçlarının kamuya ait olduğu ekonomik ve politik bir sistemdir. Üretim ve tüketici fiyatları, halkın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için hükümet tarafından kontrol edilir. Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyete ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Üretim ve tüketici fiyatları, serbest piyasa “arz ve talep” sistemine dayanmaktadır. Sosyalizm, çoğunlukla, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilecek yüksek vergiler gerektiren sosyal hizmet programları sağlaması nedeniyle eleştirilir. Kapitalizm çoğunlukla gelir eşitsizliğine ve sosyo-ekonomik sınıfların tabakalanmasına izin verme eğilimi nedeniyle eleştirilir.

 

 

Sosyalizm ve Kapitalizm Nedir?

Sosyalizm Tanımı:

Sosyalizm , hükümetin tüm üretim araçlarını kontrol ettiği ekonomik ve politik bir sistemdir.

Kapitalizm Tanımı:

Kapitalizm , mülkiyetin, ticaretin ve sanayinin devlete değil özel şahıslara ait olduğu ekonomik ve politik bir sistemdir.

 

Hedefleri Nelerdir ?

Sosyalizm : Servetin yeniden dağıtılması yoluyla ekonomik ve sosyal eşitlik.

Kapitalizm : Mülk ve işletmelerin özel mülkiyeti yoluyla servet yaratın.

Sosyalizm ve Kapitalizm Nedir

Sosyalizm ve Kapitalizm Nedir

 

Her Biriyle İlişkili Terimler

Sosyalizm : Merkezi hükümet planlaması, komuta ekonomisi, planlı ekonomi, servetin yeniden dağılımı, fiyat kontrolleri, sosyal eşitlik, üretimin kamulaştırılması, refah devletinin genişlemesi

Kapitalizm : Serbest piyasalar, serbest girişim, arz ve talep, bırakınız yapsınlar, özel mülkiyet hakları, rekabet, teşvikler

Her sistemi kucaklayan ülkeler

Sosyalizm : Venezuela, Kuzey Kore, Küba, Vietnam (ve daha önce SSCB)

Kapitalizm : Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Almanya, Japonya, Singapur, Yeni Zelanda, İsviçre…

Her sistemle ilişkili kişiler

Sosyalizm : Karl Marx, Friedrich Engels,
John Maynard Keynes, Noam Chomsky, George Soros

Kapitalizm : Adam Smith, Ludwig von Mises, Fredrich Hayek, Milton Friedman, Ronald Reagan, Margaret Thatcher

 

Sosyalizm ve Kapitalizm Nedir

Sosyalizm ve Kapitalizm Nedir

Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm, hükümete veya üretim araçlarının kolektif mülkiyetine dayanan ekonomik ve politik bir sistemdir. Sosyalizm, başarıdan ziyade eşitliği vurgular ve işçilere ürettikleri değerden çok harcadıkları zamana göre değer verir. Aynı zamanda bireyleri gıdadan sağlık hizmetlerine kadar her şey için devlete bağımlı hale getirir.

 

 

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye ve üretim girdilerinin özel mülkiyetine ve kâr için mal ve hizmet üretimine dayanan bir ekonomi sistemidir. Mal ve hizmetlerin üretimi, merkezi planlama (komuta ekonomisi) yerine genel pazardaki (piyasa ekonomisi) arz ve talebe dayanır. Üretim ve fiyat hükümetlerden çok piyasa tarafından belirlendiğinden kapitalizm genellikle ekonomik büyümeyle yakından ilişkilidir. Özel mülkiyet hakları, bireylere piyasada satabilecekleri mal ve hizmetleri üretme özgürlüğü sağlar.

 

 

Sosyalizm ve Kapitalizm Arasındaki Farklar

 

  • Sosyalizm:   Üretim araçları hükümete aittir veya hükümet tarafından kontrol edilir. Neyin yapılacağına, nasıl yapılacağına, bunları kimin alacağına ve malların satışa sunulacağı fiyatlara hükümet karar veriyor. Bu bir komuta ekonomisidir.
  • Kapitalizm:   Üretim araçları şahıslara veya şirketlere aittir ve kar için işletilir. Bu bir serbest piyasa ekonomisidir.