Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji Arasındaki Fark

Sosyal psikoloji ve sosyoloji kavramlarının aynı olduklarını düşünebilirsiniz, ancak gerçekte iki farklı disiplindirler. Öte yandan, bazı ortak özellikleri vardır ve birinin gelişimi kısmen diğerinin doğumuna bağlıdır. Sosyoloji ve sosyal psikoloji nedir? Sosyoloji ve sosyal psikoloji arasındaki ayrımlar nelerdir? Sosyoloji ve sosyal psikoloji arasındaki benzerlikler nelerdir? 

 

Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji

Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji

 

Sosyoloji ve psikoloji kavramları eskiden beri kullanılan kavramlardır. Bir psikoloji dalı sosyal ve grup süreçlerini araştırmaya başladığında, sosyal psikoloji doğmuştur, bu nedenle iki disiplin arasında bir ilişki vardır. Sosyal psikoloji, tam olarak psikoloji ve sosyoloji arasındaki etkileşimden doğar.

 

 

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji, insan topluluklarının yapısını ve burada yer alan etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır.

Sosyoloji, toplumu oluşturan kurum ve kuruluşların nasıl yaratıldığını, sürdürüldüğünü veya dönüştürüldüğünü inceler. Farklı sosyal yapıların bireylerin veya grupların davranışları üzerindeki etkilerini ve bu dönüşümlerin sosyal etkileşimleri nasıl etkilediğini analiz eder.

 

 

Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal psikoloji, kişilerin aralarındaki etkileşimlerin bilimidir. Sosyal psikoloji bireyin davranışları üzerinde çalışır. İnsanların davranışları, bunları doğuran nedenler üzerinde durur. Aslında sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikoloji arasında işlev görür. Psikolojik alanda bireyden çevreye yönelir, sosyolojik alanda ise çevreden bireye yönelir.

Her ikisi davranışları etkileyen toplumsal ve bireysel faktörlerin anlaşılmasına yardım eder.

 

Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji

Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji

 

 

Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji Arasındaki Fark Nedir?

  • Sosyoloji grup düzeyinde inceleme yapar, sosyal psikoloji ise bireysel düzeye odaklanır.

  • Sosyal Psikoloji, sosyoloji ve psikoloji kavramlarından oluşan bir daldır. Sosyoloji ise kendi başına oluşan bir daldır.

  • Sosyal psikoloji yalnızca bireyi incelemez bireyi ve toplumu beraber görmeye çalışır. Sosyoloji ise sosyal çevre, grup, toplum gibi kavramlar üzerinde durur.

  • Sosyal psikoloji, deneysel yolu kullanır. Sosyoloji ise verileri, istatistikleri, sayımları kullanır.

  • Sosyal psikoloji, bireyin; düşünce, duygu ve nasıl etkilediklerine bakar. Sosyoloji ise toplumun ölçütlerine, sosyal etkileşimlerine, gruplara ve sınıflara bakar.

  • Kısaca yöntem ve yaklaşımları farklıdır. Sosyoloji daha geneli ele alırken sosyal psikoloji genelde ki özeli yani toplumdaki bireyi ele alır.

 

 

Sosyoloji ve Sosyal Psikoloji Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji

Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji

Sosyal Psikoloji Ve Sosyoloji: Aşk-Nefret İlişkisi; Farklılıkların ötesinde, bu iki konu aynı nesneyle ilgilenir: insan davranışı. Sosyal psikoloji, bağlamın bireyin davranışı üzerindeki etkisini doğrudan veya dolaylı olarak analiz etmekle ilgilenen bir psikoloji dalıdır.

Öte yandan sosyoloji, nesnesi olarak toplumun, sosyal eylemin ve onu oluşturan grupların sistematik çalışmasını içeren bir sosyal bilimdir

Basitçe söylemek gerekirse, ikisi de insanlar arasındaki ilişkileri, ancak farklı bakış açılarından inceler. Öte yandan sosyoloji, nesnesi olarak toplumun, sosyal eylemin ve onu oluşturan grupların sistematik çalışmasını içeren bir sosyal bilimdir.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER