Sosyal Kolaylaştırma Nedir?

Sosyal Kolaylaştırma Nedir? Sosyal kolaylaştırma terimi, insanların bir grup içinde veya biz izleyici önünde çalışırlarsa basit, tanıdık görevleri tamamlamada daha başarılı olduklarına dair psikolojik bir teoriye atıfta bulunur. Teori ayrıca, insanların karmaşık, bilinmeyen görevleri aynı koşullar altında tamamlamada daha az başarılı olduklarını belirtir. Bu eğilim ilk olarak 19.yüzyılın sonlarında Norman Triplett tarafından tespit edilmiştir ve deneylerle doğrulanmıştır. 

Sosyal Kolaylaştırma Nedir

 Sosyal Kolaylaştırma Nedir

 

Sosyal Kolaylaştırma Nedir?

Sosyal kolaylaştırma teorisi, bir sosyal çevredeki bir kişinin görev performansı üzerindeki etkilerini belirlemeye çalışır. Bir kişiye, bir grupta çalışmak gibi sosyal bir ortamda tamamlaması için tanıdık veya basit bir görev verildiğinde, kişi bu görevi sosyal çevreninde etkisiyle hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir.

Sosyal kolaylaştırma etkisi olarak adlandırılan bu olumlu sonuç, kişinin tamamına veya bir kısmına göz kulak olan bir izleyici kitlesine sahip olduğunda da ortaya çıkar. Birinin çalışanı kontrol etmek için uğrayacağı sözü de performansı artırır.

 

Sosyal Kolaylaştırma Nasıl Olur?

Sosyal kolaylaştırma teorisi, denenen görev daha karmaşık olduğunda veya bilinmediğinde davranışta bir değişiklik tanımlar. Bu durumlarda, gözlemciler veya görevi alan kişiyle çalışanlar gibi başkalarının varlığı aslında olumsuz bir etkiye sahiptir. Kişi aslında etrafındakilerle tek başına olduğundan daha kötü performans gösterecektir.

 

Sosyal Kolaylaştırma Deneyleri

Sosyal Kolaylaştırma Nedir

 Sosyal Kolaylaştırma Nedir

Kolaylaştırma teorisine dahil olan davranışsal eğilimler ilk olarak 1890’larda Norman Triplett adlı bir psikolojik araştırmacı tarafından gözlemlenmiş ve incelenmiştir. Bu olguyu ilk önce bisikletçiler arasında fark etti ve bir olta ve makara kullanarak ipliği sarma gibi basit bir görevi çocuklara yaptırarak test etti. Çocukların birlikte çalıştıklarında, her bireyin tek başına görevi tamamladığından çok daha hızlı gittiklerini keşfetti. Önümüzdeki birkaç on yıl içinde, sosyal kolaylaştırma etkisinin rekabetten bağımsız olarak ortaya çıktığı, ancak aslında karmaşık görevlerin performansına zarar verdiği bulundu.

 

1960’larda Robert Zaronc adlı bir araştırmacı, çevredeki diğer kişilerin bir kişinin bilinen eylemleri gerçekleştirme yeteneğini artıran bir uyanma durumunda olmasına neden olduğunu öne sürerek performans farklılıklarını açıklamaya çalıştı. Uyanık durumunun basit görevlerin performansını iyileştirdiğini, ancak karmaşık olanların performansını iyileştirmediğini, çünkü zor görevlerin uyanık durumda tamamlanması daha zor olan bilinmeyen eylemler gerektirdiğini teorileştirdi. 

1980’lerde Robert Baron, farklılıkların, zor görevler sırasında başkalarının varlığının çok fazla dikkat dağıtıcı olması gerçeğiyle açıklanabileceğini öne sürdü. Şu anda, psikologlar, bu faktörlerin bir kombinasyonunun, gözlemlenen sosyal kolaylaştırma etkilerinden aslında sorumlu olduğuna inanmaktadır.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER