Siyasal Sosyalleşme Nedir? Tanım ve Örnekler

Siyasal sosyalleşme, insanların politik kimlikleri, fikirleri ve davranışları hakkında bir anlayış geliştirdikleri öğrenme sürecidir. Anne babamız, akranlarımız ve çevremiz aracılığıyla, yaşam boyu süren siyasi sosyalleşme deneyimleri, vatanseverlik ve iyi vatandaşlık özelliklerini geliştirmede anahtar bir rol oynar.

Siyasal Sosyalleşme

Siyasal Sosyalleşme

Siyasal Sosyalleşme Nedir?

Temel Çıkarımlar:

  • Politik Sosyalleşme, insanların politik bilgilerini, değerlerini ve ideolojilerini geliştirdikleri süreçtir.
  • Politik toplumsallaşma süreci çocuklukta başlar ve kişinin yaşamı boyunca devam eder.
  • Politik olarak toplumsallaşmış insanların siyasi sürece aktif olarak katılma olasılığı daha yüksektir.
  • İnsanların yaşamlarındaki politik sosyalleşmenin ana kaynakları veya aracıları aile, okul, akranlar ve medyadır. 

 

 

Siyasal Toplumsallaşma Süreci ve Evreleri

Siyaset bilimciler, siyasi inançların ve davranışların genetik olarak miras alınmadığı sonucuna varmışlardır. Bunun yerine, bireyler yaşamları boyunca siyasi sosyalleşme süreci aracılığıyla ülkelerinin siyasi değerlerine ve süreçlerine nerede ve nasıl uyacaklarına karar verirler. Sorunsuz ve barışçıl bir şekilde işleyen bir siyasi sisteme katkıda bulunan standartlar ve davranışlar bu öğrenme süreciyle nesiller arasında aktarılır.

 

Çocuklukta başlayan politik toplumsallaşma süreci, bir kişinin yaşamı boyunca devam eder. Yıllardır siyasete hiç ilgi göstermeyen insanlar bile, yaşlandıklarında son derece aktif hale gelebilirler.

 

Gençler siyasi süreci genellikle yaşlılardan öğrenirken, genellikle görüşlerini geliştirirler ve sonunda yetişkinlerin politik davranışlarını etkileyebilirler.

 

Siyasal toplumsallaşmanın nihai amacı, ekonomik bunalım veya savaş gibi aşırı stres dönemlerinde bile demokratik siyasi sistemin hayatta kalmasını sağlamaktır. İstikrarlı siyasi sistemler, yasal olarak belirlenmiş prosedürlere göre yapılan ve halkın sonuçları meşru olarak kabul ettiği, düzenli olarak yapılan seçimlerle karakterize edilir.

Siyasal Sosyalleşme

Siyasal Sosyalleşme

 

Sosyalleşme Araçları Nelerdir?

Politik toplumsallaşma, erken çocukluk döneminden itibaren hemen hemen her yerde gerçekleşebilirken, insanların politik algıları ve davranışları doğrudan veya dolaylı olarak aile, okul, akranlar ve medya gibi çeşitli sosyalleştirme aracıları tarafından şekillendirilir.

Bu sosyalleştirme aracıları gençlere sadece siyasi sistem hakkında bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda insanların siyasi tercihlerini ve siyasi süreçte yer alma isteklerini de etkileyebilirler.

 

Aile

Pek çok bilim insanı, ailenin politik sosyalleşmenin en eski ve en etkili aracı olduğunu düşünüyor. Özellikle politik olarak son derece aktif olan ailelerde, ebeveynlerin çocuklarının gelecekteki siyasi yönelimindeki etkisi en çok parti üyeliği, siyasi ideoloji ve katılım düzeyi alanlarında belirgindir.

Örneğin, politik açıdan oldukça aktif ebeveynlerin çocukları yurttaşlık bilgisine ilgi duyma eğilimindedir, bu da onları ergenlik döneminden itibaren siyasete ilgi duymasının yolunu açmaktadır.

Siyasal Sosyalleşme

Siyasal Sosyalleşme

Okul ve Akran Grupları

Ebeveynlerin çocuklarına politik tutum ve davranış aktarımı ile bağlantılı olarak, okulun politik sosyalleşme üzerindeki etkisi birçok araştırma ve tartışmanın konusu olmuştur. Eğitim düzeyinin siyasete ilgi, seçmen katılımı ve genel siyasi katılımla yakından ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

İlkokuldan başlayarak, sınıf görevlileri seçerek çocuklara seçimlerin, oy vermenin ve demokrasi ideolojisinin temelleri öğretilir. Lisede, daha sofistike seçimler kampanyanın temellerini ve halkın fikrinin etkisini öğretir. 

Okul aynı zamanda gençlerin akranlarıyla – ebeveynleri veya kardeşleri dışındaki kişilerle – entelektüel ilişkiler geliştirdiği ilk ortamlardan biridir. Araştırmalar, çocukların genellikle akranlarıyla siyaset hakkında ilk fikir paylaşımı tartışmalarını yaptıklarını göstermektedir.

 

Medya

Çoğu insan siyasi bilgi için medyaya (gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet) bakar. İnternete artan bağımlılığa rağmen, özellikle 24 saat tüm haber kablo kanallarının çoğalmasıyla televizyon, baskın bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. Medya sadece haber, analiz ve çeşitli görüş sunarak kamuoyunu etkilemekle kalmaz, insanları uyuşturucu kullanımı, kürtaj ve ırk ayrımcılığı gibi modern sosyopolitik meseleler hakkında bilgi sahibi olmasını da sebep olur.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER