Sanat Akımı Nedir? Sanat Akımları ve Örnekler

Tarih boyunca sanatçılar, farklı felsefeleri ve idealleri takip ederek çeşitli medya ve tarzlarda sanat ürettiler. Farklı sanatsal eğilimler veya stiller, sanat hareketleri olarak bilinen kolektif başlıklarda gruplandırılabilir. Peki Sanat Akımı Nedir? Sanat Akımları ve Örnekler

 

Sanat Akımı Nedir? 

Sanat akımları, aynı sanatsal idealleri, stili, teknik yaklaşımı veya zaman dilimini paylaşan sanat eserlerine verilen toplu başlıklardır. Bir sanat hareketini neyin oluşturduğunu belirleyen sabit bir kural yoktur. Bir hareketle ilişkili sanatçılar katı rehber ilkelere bağlı olabilirken, diğerine ait olanların çok az ortak noktası olabilir.

Sanat akımları, belirli bir dönem veya üsluptaki sanatçıları belirli bir bağlamda anlaşılmaları için bir araya getirmek için basitçe tarihsel bir kolaylıktır.

 

Sanat akımları genellikle sanat eleştirmenleri veya tarihçiler tarafından geriye dönük olarak adlandırılır ve başlıkları genellikle kötü bir incelemeden alınmış esprili veya alaycı takma adlardır.

 

Benzer ilgi alanlarına veya tarzlara sahip sanatçıları Sanat Akımları altında gruplamak, esas olarak Batı sanatının bir özelliğidir.

XIX. Ve XX. Yüzyılların Bazı Büyük Sanat Akımları

clip_image001 [5]Barok

clip_image001 [6]Klasisizm

clip_image001 [7]Romantizm

clip_image001 [8]Gerçekçilik

clip_image001 [9]Doğalcılık

clip_image001 [10]Sembolizm

clip_image001 [11]İzlenimcilik

clip_image001 [12]Gerçeküstücülük

clip_image001 [13]Kübizm

clip_image001 [14]Bauhaus

clip_image001 [15]Dadaizm

clip_image001 [16]Fütürizm

Sanat Akımı Nedir? Sanat Akımları ve Tarzları Nelerdir?

En Önemli Sanat Akımları ve Örnekler

Barok Sanat Akımı 

 

Barok, 17. yüzyılda Roma’da doğan ve 18. yüzyılın ilk on yıllarına kadar uzanan kültürel bir harekettir. Görsel sanatların yanı sıra müzik, edebiyat ve felsefeyi de içerir.

Barok, Katolik Kilisesi’nin Protestan Kilisesi’nin reformcu baskılarına ve dogmalarına kesin bir şekilde tepki verdiği Karşı Reform yıllarında doğdu.

Tanrı’nın büyüklüğünü ve kutsallığını yüceltmeyi amaçlayan sanat akımı, bunu figürlerin gösterişli, lüks ve teatralliği bol eserleriyle ortaya koymuştur.

Sanat Akımları

Caravaggio, Aziz Petrus’un Çarmıha Gerilmesi, 1601 Sanat Akımları

 

 

Romantizm Sanat Akımı

Romantizm, 18. yüzyılın sonlarına doğru Almanya’da gelişen ve 19. yüzyılda Avrupa’nın geri kalanına yayılan sanatsal, müzikal, kültürel ve edebi bir sanat akımıdır.

Kökleri Almanya’da olmasına rağmen, “romantizm” terimi, gerçek tarihsel bağlamlarda fantastik olayları anlatan şövalye türündeki romanlara atıfta bulunmak için kullanılan İngilizce “romantik” kelimesinden türemiştir.

Rasyonalite ve düzeni yücelten Aydınlanmadan farklı olarak romantizm, insanın hayal gücüne, içgüdüsel yönüne ve doğa ile olan eziyetli ilişkisine odaklanır.

Sanat Akımları

Johann Heinrich Füssl, Kabus, 1781

 

 

Kübizm Sanat Akımı

Kübizm, Pablo Picasso ve Georges Braque gibi sanatçıların girişimiyle, 20. yüzyılın başlarında (1907) Fransa’da doğan sanatsal bir harekettir. Yıkıcı bir hareketti çünkü sanatın doğayı sadakatle yeniden üretmesi gerektiği fikrini tersine çevirdi ve sanatçının gerçekliği algıladığı yolu ilk sıraya koydu.

 

Kübizmin doğuşu, sanat eleştirmeni Louis Vauxcelles’in Georges Braque’ın bir çalışmasını gören Marsilya yakınlarındaki Estaque’daki serginin açıldığı 1907 yılına kadar uzanıyor.

Georges Braque, Klarnet ve Şöminede Rum Şişesi, 1911,

 

Sembolizm Sanat Akımı

Sembolizm, figüratif sanatlar, şiir ve müziği içeren, 19. yüzyılın ikinci yarısına Fransa’da doğan sanatsal ve kültürel bir harekettir. Resmi doğum tarihi 18 Eylül 1886’dır, şair Jean Moreas’ın Sembolik Manifesto’yu Fransız “Le Figaro” gazetesinde yayınladığı tarih, ancak hareketin ilk tezahürleri 1860’lara kadar uzanıyor.

Sembolizm, gerçekliğin görünüşünün ötesine geçmek amacıyla gerçekliğe karşı doğar. Mümkün olduğunca basitleştirmek gerekirse, sembolist sanatçılar için otantik gerçeklik, nesnelerin nesnel varlığında değil, fikirlerde tanımlanmalıdır; sembolistler için gerçekliğin özü gözle görülen değil, ruhla algılanan şeydedir.

Edward Burne-Jones, Uğursuz Kafa, 1886-1887

 

Fütürizm Sanat Akımı

Fütürizm, 20.yüzyılın başlarında (yaklaşık 1909-1944) İtalya’da ortaya çıkan sanatsal ve kültürel bir harekettir. Resim, heykel, edebiyat, şiir, mimari, sinema, fotoğraf gibi sanat dallarını içerir. Bu sanatsal akım, geçmişle keskin ve şiddetli bir kopuşla karakterize edilen yeni bir kültürel dünya vizyonu önererek tüm sanatlara hitap ediyor.

Fütürizm akımının doğum tarihi, şair Filippo Tommaso Marinetti’nin Fransız gazetesi Le Figaro’da “Fütürist Manifesto’yu yayınladığı 20 Şubat 1909’dur.

 

Umberto Boccioni, Kahkaha, 1911,

 

 

Sürrealizm Sanat Akımı

Sürrealizm, 1924’te Fransa’da resmen doğmuş ve iki dünya savaşı sırasında gelişen bir sanatsal-edebi hareket olmuştur. Gerçeküstücülük figüratif sanatların yanı sıra sinema ve şiiri de içerir.

Sürrealizmin babası ve hareket teorisyeni şair Andre Breton’dur.

Gerçeküstücülük aslında yaratıcı süreç içinde bilinçdışının ve bilinçaltının yüceltilmesine dayanır, çünkü insan yalnızca aklın kısıtlamaları olmaksızın varlığının en özgün kısmını ifade etmekte özgürdür.

Sürrealist sanatın hakim temaları aşkla, sosyal bağlardan ve kurallardan kurtuluşla bağlantılıdır, ancak her şeyden önce sürrealist evren, her şeyden önce Salvador Dalı’nın eserlerinde açıkça görülen  rüyalar ve delilikle bağlantılıdır.

Joan Miró, Harlequin Karnavalı, 1924-25

 

 

Empresyonizm Sanat Akımı

İzlenimcilik diğer adıyla Empresyonizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında, tam olarak 1860 ile 1870 arasında Paris’te doğan ve 20.yüzyılın başlarına kadar süren sanatsal bir harekettir.

Empresyonist sanatın temel taşı “açık havada” resim yapmaktır. Empresyonist sanatçılar, kapalı atölyeleri gerçeği canlı olarak resmetmek için terk ederler ve böylece renkleri oluşturan sonsuz çeşitlilikteki tonları kavrarlar.

Édouard Manet, Çimlerde kahvaltı, 1862-1863,

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER