Şamanizm Nedir? Şamanizmin Anadolu’daki Etkileri

Türkler sonradan Müslüman olmalarına karşın atalarının dini olan Şamanizmi asla tam anlamıyla terk edememişler, yeni dinleriyle eski alışkanlıklarını çoğu zaman harmanlamışlar-dır. Şamanizm Nedir? Şamanizmin Anadolu’daki Etkileri…

Şamanizm Nedir?

Şamanizm, eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış neredeyse tüm Dünya üzerindeki halklar tarafından benimsenmiş bir manevi uygulamadır. Birçok insan için Şamanizm şifa geleneği olarak tanımlanmaktadır.

Orta Asya’da yaşayan Türkler Şamanizm geleneklerini uygulamışlar ve Anadolu’ya yerleştikten sonra dahi bu uygulamaları devam ettirmişlerdir.

Şamanizm, dünyanın her kıtasında uygulanan kültürler arası bir ruhsal yoldur. Tarih boyunca dünyanın çok farklı bölgelerinde şamanlar arasında çok az temas olmasına rağmen, her yerde oldukça benzer uygulamalar görünmektedir.

Şamanizmin kökenleri maneviyat ve efsaneye dayanır ancak Şamanizmin gücü tamamen gerçektir.

Şaman kelimesi, Sibirya’daki Tungus kabilesinden gelmektedir. Antropologlar bu terimi kullanmayı tercih ettiler ve bunu Dünya çapında yerli kültürler arasındaki manevi ve tören liderlerine atıfta bulunmak için kullandılar. Şamanizm kelimesi, bu yerli kültürlerin eski manevi uygulamalarını tanımlamak için kullanılabilir.

 

Şamanizmin Anadolu’daki Etkileri

1) Tahtaya Vurmak

Eskiden atalarımız bilmedikleri ormanlara girdiklerinde, ağaçlara vurup ses çıkararak ormandaki kötü ruhları kovmayı amaçlarlarmış. Sonrasında bu alışkanlığı, istenmeyen bir olay duyulduğunda da elini tokmak gibi yapıp 3 kez tahtaya vurarak devam ettirmişlerdir.

 

2) 3 – 7 – 40 Sayıları

Şamanizm Nedir?

Şamanizm Nedir

İçinde 3 – 7 – 40 sayıları geçen çoğu adet Şamanizme aittir. Özellikle ölünün veya yeni doğan bebeğin 40’ının çıkması, ölenin arkasında Mevlud okutmak gibi uygulamalar tamamen Şamanizm ürünüdür. Zaten İslamiyette Kuran’ı Kerim’in müzikle okunması kesinlikle yasaktır.

Bu yüzden atalarımız Şamanizm’den kalma bu alışkanlıklarını Mevlud ile gidermeye çalışmışlardır.

 

3) Kapı Arkasına Süpürge Koymak

 

Doğa ve bilhassa Ağaç Türklerde fazlasıyla kutsaldır. Hatta en büyük günah suyu kirletmek-tir. Bu sebeple doğa kişinin koruyucusu da sayılır. Özellikle loğusa kadınların yattığı yerde mutlaka bir ağaç/çalı ürünü bulundurulur.

Albız adlı kötü ruh, 40 gün boyunca bebeği çalmaya uğraşır. Atalarımızda bebeklerin yanlarına ağaç koyarak kötü ruhlu Albız’dan korumayı amaçlamışlardır.

 

4) Kurşun Dökme

Şamanizm Nedir?

Şamanizm Nedir

Şamanizmde kötü ruhların insanları etkisi aldığı inancı çok yaygındır. Bu yüzden kötü ruhlardan korunmak amacıyla birçok ritüel üretmişlerdir. Bunlardan birisi de Kurşun Dökme ritüelidir.

Kurşun Dökme Ritüeli, Şamanizmin en bilinen kötü ruh kovma ibadetidir.

 

5) Kırmızı Kurdele

Şamanizm Nedir?

Şamanizm Nedir

Kırmızı kurdele de bilhassa, Albız gibi kötü ruhlardan korunmak için başvurulan bir yoldur. Özellikle loğusa annenin başına ya da mezar taşlarına bağlanır. Mezar taşı geleneği de yini Şamanizmle ilgilidir.

Türkiye dışında, Müslüman dünyasında mezar taşı geleneği çok nadir olarak görülmektedir.

 

6) Nazar

Nazar, yani bakış yoluyla kem göz etme inancı birçok dinde vardır. Ama Şamanizmde bu kötü enerjiden kurtulmak için üretilmiş bir şey vardır bu da hepimizin bildiği gibi Nazar Boncuğu’dur.

 

7) Gidenin Arkasından Su Dökmek

Bunu yapmayan yada görmeyen yoktur sanırım. Bu gelenekte Şamanizm inancından kalma bir ibadettir. Suyun Şamanizmde ki en kutsal şeylerden biri olduğundan bahsetmiştik.

Hayatı yolda ve yolculukta geçen Türkler için en riskli şeydir yolculuk. Sudan daha iyi onları ne koruyabilir ki?


Yorumlar

POPÜLER HABERLER