Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Psikoloji bilimi insan ve hayvan davranışlarını inceler. Bu incelemesini yaparken farklı kategorilerde ve alanlarda çalışma yürütür. Psikoloji davranışlar, organizma ve çevre arasında ilişkiler kurmaya çalışırken araştırma kolaylığı açısından çeşitli alanlar meydana getirmiştir. Bu alanlar psikolojinin alt dalları olarak adlandırılır. Davranışların kategorileştirildiği alanlarda psikoloji bilimi farklı araştırmalara ve tekniklere de yönelir.

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Alt Dalları

Deneysel Psikoloji Nedir?

Bu alan psikolojinin en eski alanıdır. Psikoloji biliminin ortaya çıkışında deneysel çalışmalar büyük rol oynamıştır. Davranışları tahmin etmek, kontrol etmek ve anlamaya çalışmak deneysel psikoloji içerisinde değerlendirilen çalışmalar arasında yer alır. Bu alanda çalışan psikologlar genellikle öğrenme, duyumlar, fizyolojik süreçler, algılama ve motivasyon gibi konular üzerinde çalışır. Bu konular arasındaki ilişkileri anlayabilmek ve ilkeler ortaya çıkarmak deneysel psikolojinin temel hedefidir. Fizyolojik psikoloji ve karşılaştırmalı psikoloji, deneysel psikolojinin alanları arasında bulunur.

 

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Alt Dalları

 

Sosyal Psikoloji Nedir?

Bu dalda çalışma yürüten psikologlar genellikle sosyal ortamlar içerisindeki davranışlar üzerinde durur. Sosyal uyarıcıların özellikleri, insan davranışlarının nedenleri ve grupların etkileri gibi konular temel araştırmaları arasında yer alır. Sosyal psikoloji en yaygın araştırma yapılan psikolojinin alt dalları arasında yer alır. Bireyin sosyalleşme süreci, sosyal etkiler ve tutumlar, grupların insan üzerindeki etkileri ve uyum konularında sosyal psikoloji önemli dönütler sunmaktadır.

 

Gelişim Psikolojisi Nedir?

Bu alan insanı döllenmeden ölüme kadar geçen süreç içerisinde inceler. Yaşam boyunca gözlenen fiziksel ve psikolojik değişmeler bu alt dalın temel çalışma konusu içerisinde değerlendirilir. Bu alanda çalışma gösteren psikologlar yaşamın herhangi bir evresindeki davranışların nedenleri üzerinde ilkeler geliştirmeye çalışır. Bunu yaparken kalıtım, çevre ve davranış üçlüsünden yardım alır. Çocukluk davranışları üzerindeki merak ve araştırmalar gelişim psikolojisi gelişimi için bir dönün noktası olmuştur. Özellikle bu alan çocuk davranışlarının gelişimi ve nedenleri üzerinde önemli geri dönütler veren bir alandır. Çocuk düşüncesini kavrama, davranışlarını şekillendirme ve çocukları eğitmede bu alandan sıklıkla yararlanılır.

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Alt Dalları

 

Psikometrik Psikoloji Nedir?

Bu alan psikolojinin alt dalları arasında davranışın ölçülmesi, tanılanması ve ortaya konulması süreçleriyle ilgilenir. Test ve ölçekler geliştirme, istatistiksel teknikler ortaya çıkarma ve matematiksel modeller geliştirme üzerinde çalışmalar yürütür. Özellikle davranışların açıklamasında ve yordanmasında psikometrik psikoloji önemli bir işlev üstlenir. Psikolojinin diğer alt alanları ile çok yakından ilişkili bir alt daldır.

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Alt Dalları

Uygulamalı Psikoloji Nedir?

Psikolojik araştırmaların yaygınlaşması ve çeşitli ilkelerin gelişmesi ile bu bilim çeşitli alanlarda uygulanabilir hale gelmiştir. Bu nedenle eğitim, endüstri ve danışmanlık gibi alanlarda araştırmalar yapacak psikologlara ihtiyaç duyulmuştur. Klinik psikoloji, okul ve eğitim psikolojisi, danışmanlık psikolojisi ile örgüt ve endüstri psikolojisi bu uygulamalı dallar arasında yer alır. Kişiliğin incelenmesi, çalışanların motivasyonlarının artırılması, öğrenme yaşantılarının ortaya çıkarılması uygulamalı psikoloji konularından yalnızda birkaçıdır.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER