Psikoloji Nedir? Psikolojinin Çalışma Yöntemleri Neler?

Psikoloji Nedir? Psikoloji, köklü bir geçmişe sahip olan bilim dalları arasında yer alır. Felsefe içerisinde değerlendirilen psikoloji bilimi deneysel çalışmalar ile birlikte bağımsız bir bilim dalı olarak 1879’da ortaya çıkmıştır. Psikoloji genel bir tanım olarak insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir alan olarak görülebilir. İncelenen bu davranışlar belirli bir çevre içerisinde ortaya çıkar. Bu sebeple psikoloji çevre, davranış ve organizma üçlüsü arasındaki ilişkiler üzerinde gözlemler yapar.

Psikoloji Nedir

Psikoloji Nedir

 

Psikoloji Nedir?

Psikoloji; zihin, zihniyet ve insan davranışlarını daha derinlemesine inceleyen bir disiplindir. Bu bilim, insan düşüncesinin akışını incelemektedir. Ayrıca bu bilim, insan eylemlerinin ve davranışlarının arkasındaki nedenleri de inceler.

Bu nedenle, psikoloji genellikle çözüm bulmak veya doğru sorunu çözmek için kullanılır.

 

Psikolojinin Amaçları Nelerdir?

Psikoloji bir bilim dalı olarak her şeyden önce davranışlar ve çevre üzerine açıklamalar getirmek ister. Bu açıklamaları getirmek konusunda da kendine özgü bilimsel yöntemleri kullanır ve çeşitli araştırmalar yapar. Bir davranışı betimlemek, davranışları gruplandırmak ve birbiriyle ilişkilerini ortaya koymak psikoloji bilimi için ilk amaçtır.

Psikoloji Nedir

Psikoloji Nedir

Davranışların betimlenmesinin ardından bu davranışların ortaya çıkışı ile ilgili açıklamalar yapmak, davranışsal kuramlar geliştirmek ve ilkeleri ortaya koymak ister. Tüm araştırmalardan ve ilkelerden hareket ederek bir davranışın önceden tahmin edilebilmesi ve bu davranışların kontrol edilebilmesini amaç edinir. Davranışların bu şekilde ortaya çıkışı psikolojinin amaçları konusunda ilerleme kaydetmesine olanak tanır.

 

 

Psikoloji Bilimi Nasıl Çalışır? Yöntemleri Nelerdir?

Psikolojinin çevre olarak kabul ettiği kavramın genel karşılığı uyarıcılardır. Aynı uyarıcılar ortamda bulunmasına rağmen farklı bireyler farklı tepkiler gösterirler. Bu farklılık psikoloji bilimi açısından doğuş sebebi olarak görülebilir. Aynı uyarıcı karşısında aynı tepkiler gösterilseydi herhangi bir gözlem ve deneye gerek kalmadan uyarıcıların sonuçları tahmin edilebilir hale gelecekti.

 

Psikoloji çalışmalarını yürütürken davranışların gözlenebilir, ölçülebilir ve yordanabilir olmasını bekler. Bu sebeple de organizma, davranış ve çevre üzerinde çeşitli yöntemler kullanır ve farklı teknikler kullanır. İnsan davranışlarını anlamaya çalışmak ve veri toplamak isteyen psikolojinin yöntemleri arasında vak’a incelemesi, sistematik ve doğal gözlemler, testler ve anketler, vak’a araştırmaları ile deneysel çalışmalar yer alır. Bu tekniklerin her biri psikolojik araştırma teknikleri olarak da adlandırılabilir.

Psikoloji Nedir

Psikoloji Nedir

Psikolojiden Beklentiler Nelerdir?

Psikoloji ile günlük hayatta karşılaşan insanların iki tür beklentisi söz konusudur. Bunlardan ilki hayatlarındaki davranışların nedenlerini anlayabilmek ve günlük yaşayışları içerisinde bazı ilkeleri hayatlarına geçirebilmektir. Bugünkü gelişmeye bakıldığında psikoloji bilimi insanın kendi davranışları ve çevrenin etkilerini anlamak konusunda önemli bilgiler sunar. Bir öğrencinin başarılı olup diğerinin başarılı olmaması, bazı insanların neden daha çok kaygı duyduğu ve bebeklerin neden yabancı insanlardan hoşlanmadığı bu bilgiler arasında yer alır.

 

Psikoloji Nedir

Psikoloji Nedir

Bu bilgilerle birlikte insanlar psikolojiden yaşayışları içerisinde kullanabilecekleri bazı teknikler getirmesini de beklerler. Bu teknikler sayesinde davranışlarını kontrol etmeye ya da değiştirmeye çalışmak isterler. Davranışlar üzerindeki birçok psikolojik araştırma sayesinde davranışın şekillendirilmesi, sistematik duyarsızlaştırma ve sosyal öğrenme gibi pek çok teknik kullanılabilmektedir.

Kısacası psikoloji bilimi kendini ve davranışlarını anlamlandırmak isteyenler için önemli bir bilimdir. Araştırmaları ve deneyleri insan hayatı ve kişiliği için oldukça değerlidir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER