Pozitif Psikoloji Nedir? Pozitif Psikoloji Neden Önemlidir?

Muhtemelen televizyonda, radyoda ve hatta moda dergilerinde “pozitif psikoloji” terimini duymuşsunuzdur. Ama gerçekten Pozitif Psikoloji Nedir? Ne Anlama geliyor? 

Pozitif Psikoloji Nedir?

Pozitif psikoloji birçok şekilde ve birçok kelimeyle tanımlanmıştır ancak alanın yaygın olarak kabul edilen tanımı şudur:

“Pozitif psikoloji, hayatı yaşamaya değer kılan şeyin bilimsel çalışmasıdır.” (Peterson, 2008). Başka bir ifadeyle; Pozitif psikoloji, insan yaşamının mutluluk, refah ve gelişme gibi olumlu yönlerinin bir bilimidir.

Martin Seligman, pozitif psikolojinin babası olarak kabul edilir, çünkü 1998’de Amerikan Psikoloji Derneği başkanı olarak görev süresinin teması olarak tanıtmıştır.

Pozitif Psikoloji Nedir?

Pozitif Psikoloji Nedir

Pozitif Psikoloji Neye Odaklanıyor?

Pozitif psikoloji, aşağıdakiler dahil olmak üzere yaşamdaki olumlu olaylara ve etkilere odaklanır:

 • Olumlu deneyimler (mutluluk, neşe, ilham ve aşk gibi ).
 • Olumlu durumlar ve özellikler (şükran, esneklik ve şefkat gibi ).
 • Pozitif kurumlar (tüm kurum ve kuruluşlarda pozitif ilkelerin uygulanması).

 

Alandaki Önemli Kişiler

 • Martin Seligman
 • Mihaly Csikszentmihalyi
 • Christopher Peterson
 • Carol Dweck
 • Daniel Gilbert
 • Kennon Sheldon
 • Albert Bandura
 • CR Snyder
 • Philip Zimbardo

 

Pozitif Psikolojinin İlgi Alanları

 • Mutluluk
 • İyimserlik ve çaresizlik
 • Farkındalık
 • Akış
 • Umut
 • Olumlu düşünme
 • Dayanıklılık
Pozitif Psikoloji Nedir?

Pozitif Psikoloji Nedir

Pozitif Psikolojinin Çalışma Sonuçları

Pozitif psikoloji, günlük davranışlarımızın çoğunda mutluluk potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bir kişinin bakış açısını değiştirme gücünün nasıl kullanılacağını öğretir.

 • İnsanlar paranın mutlulukları üzerindeki etkisini oldukça fazla abartıyorlar. Bunun bir etkisi var ama düşündüğümüz kadar değil bu yüzden servete ulaşmak için daha az odaklanmak muhtemelen daha mutlu olmamızı sağlayacaktır.
 • Deneyimlere para harcamak maddi varlıklara para harcamaktan daha büyük bir mutluluk artışı sağlar.
 • Para mutlaka refah satın almaz ancak diğer insanlara para harcamak bireyleri daha mutlu edebilir.
 • Şükür, yaşamdaki mutluluğa büyük katkıda bulunur ve minnettarlığı ne kadar çok geliştirirsek o kadar mutlu olacağımız gösterir.
 • Hayal kırıklıkları ve aksiliklerle mücadele etmenin en iyi yollarından bazıları güçlü sosyal ilişkiler ve güçlü karakterlerdir.
 • Mutluluk genetikten etkilenirken, insanlar iyimserlik, şükran ve özgecilik geliştirerek daha mutlu olmayı  öğrenebilirler.
 • Mutluluk bulaşıcıdır; mutluluk saçan arkadaşları olan kişilerin mutlu olma olasılığı daha yüksektir.
 • Başkalarına karşı nezaket gösteren insanlar sadece refahı arttırmakla kalmaz, aynı zamanda akranları tarafından daha fazla kabul edilirler.
 • İnandığınız bir nedene gönüllü olarak zaman ayırmak, refahınızı ve yaşam memnuniyetinizi artırır ve hatta depresyon belirtilerini azaltabilir.
Pozitif Psikoloji Nedir?

Pozitif Psikoloji Nedir

Pozitif psikoloji ayrıca iş yerindeki gelişmelere katkıda bulunur;

 • Olumlu duygular iş performansımızı artırır
 • İş yerindeki olumlu duygular bulaşıcıdır, yani bir olumlu kişi veya takım tüm organizasyon boyunca uzanan bir dalgalanma etkisine sahip olabilir.
 • Küçük basit eylemler mutluluğumuz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir, yani iş yerinizi daha mutlu ve daha olumlu bir yer olmaya teşvik etmek sizin daha mutlu olmanızı sağlayabilir.

 

Birçok psikolog, yaşamı neyin yaşamaya değer kıldığını veya normal insanların aşırı koşullar yerine olağan koşullar altında nasıl geliştiğini bilmediğimizi itiraf ediyor. Bizde yaşadığımız bu hayatı sorgulamalı neden ve nasıl sorularına cevap vermeliyiz. Böylesine bir araştırma sonrasında pozitif psikoloji hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliriz…

 

 

 

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER