Planlı Eskitme Nedir? Hangi Alanlarda Planlı Eskitme Yapılır?

Hepimiz evlerimizde ve iş hayatımızda barınma, beslenme ve diğer zorunlu ihtiyaçlarımızda çeşitli materyaller ve ekipmanlar kullanırız. Bunlardan bazıları aydınlatma ekipmanları, giysiler, bilgisayarlar telefonlardır. Bu örnekleri elbette çoğaltabiliriz. Ancak bu örnekler sayesinde planlı eskitmenin ne olduğunu kolayca kavrayabilir ve planlı eskitmenin ne olduğunu anlayabiliriz. Peki Planlı Eskitme Nedir? Hangi Alanlarda Planlı Eskitme Yapılır?

Planlı Eskitme Nedir?

Planlı Eskitme Nedir

 

Planlı Eskitme Nedir?

Planlı eskitme kısaca fabrikadan çıkan bir ürünün son kullanıcı, son tüketici bazında süreklilik sağlayarak üretimin devamını sağlamak olarak tanımlanabilir. Örneğin; bir kıyafet aldığımızda bu kıyafetin kullanıma ve kişisel şartlara bağlı olarak zamanla eskidiğine ve ilk zamanlardaki gibi olamayışından yakınırız. İşte bu duruma kısaca planlı eskitme deriz.

 

 

Hangi Alanlarda Planlı Eskitme Yapılır?

Planlı eskitme hemen hemen her sektörde bulunur. Bunun nedeni kısaca üretimin devamlılığıdır. Yeni ürünlerin pazarının genişlemesi için ve yeni ürünlerin tüketiciye cazip gelmesinin büyük bir önemi vardır. Eğer kıyafetlerimiz eskimez veya karanlık bir ortamın aydınlatılması amacıyla kullanılan aydınlatma araçları bozulmaz ise kullanıcıların talebi olmaz ve bu talebin azlığından dolayı üretim sektörü büyük kayıp yaşar.

Planlı Eskitme Nedir?

Planlı Eskitme Nedir

Üretim sektörünün kayıp yaşaması fabrikaları etkileyeceğinden ötürü fabrikada çalışan işçilere olan talep doğal olarak azalır. Bu azalma geniş çaplı bakıldığında ülke ekonomisi için bir kayıptır. Elbette ürünlerin eskimesi ve çabuk bozulacak halde üretilmesi bizim için bir kayıptır ve dünyayı daha fazla kirletmemize neden olur ancak; ekonominin devamlılık sağlaması ve piyasa ürünlerinin satılması bizim açımızdan da büyük bir önem arz etmektedir.

 

 

Planlı eskitmenin kötü bir şey olduğunu söylemek elbette doğru değil ancak; bu eskitmenin bize vermiş olduğu zararlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Sürekli ve çok fazla üretim bize fayda sağlamakla birlikte atmosferdeki sera gazı salınımını artırmaktadır.

Dünya bir çöplük haline gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek için geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir ürünlerin piyasaya arzı sağlanmalıdır. Ayrıca fabrikadan çıkan ürünün kullanım süresi dolduğunda geri dönüştürülebilir hale getirilmesi için gerekli adımlar atılmalı ve fabrikadan çıkan ürünün geri dönüşüme kadar sarf edeceği aşama ve yol gerekli çalışmalar yapılarak düzenlenmelidir. Eğer eskiyen ve kullanılamaz hale gelen bir ürün geri dönüştürülemez ve doğaya salınım yapacak hale gelirse bu bizim için büyük bir sorun demektir. Umarız ki gelecek nesillere temiz ve havası solunabilir suyu içilebilir bir dünya bırakırız.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER