Peter İlkesi Nedir? Peter İlkesi ve Kamu Yönetimi

Peter İlkesi Nedir? Peter İlkesi, şirketler arasında yaygın bir olaydır, bu nedenle çalışanlar, değerlendirildikleri roller için gerekli beceriler ve yeteneklerden ziyade mevcut ilerlemelerine göre terfi ederler.

Peter İlkesi Nedir

Peter İlkesi Nedir

 

Peter İlkesi Nedir?

Peter İlkesi, ilk olarak Kanadalı bir eğitimci olan Dr. Laurence J. Peter tarafından ortaya atılmıştır. Dr. Peter, bu teorisini “Peter İlkesi ve Kamu Yönetimi” kitabında detaylı bir şekilde açıklamıştır.

 

Kitap hafif bir not üzerine yazılmış olsa da, Dr.Peter’ın kurumsal yapılardaki önemli bir kusuru tanımlayan iyi araştırılmış analizinde bir dereceye kadar doğruluk var.

 

Peter İlkesi Kitabı ve Kamu Yönetimi

Peter İlkesi adlı kitabın teorisine göre her personel hiyerarşik sistemde er ya da geç yeteneksizlik düzeyine erişmekte ve orada kalmaktadır. Herhangi bir kamu kurumunda en alt kademede personel olarak göreve başladığımız zaman, yeteneklerimiz doğrultusunda ya bulunduğumuz alt kademede kalırız ya da yeteneklerimiz doğrultusunda bir üst kademeye geçeriz.

Bu basamak artışı ya yeteneğimiz doğrultusunda devam eder ya da yeterlilik düzeyinde kalırız ve o basamakta emekli olana kadar görevlerimizi yerine getirmeye devam ederiz. Lakin günümüze kadar gelen zamanda kamu kurumlarında işini düzgün yapan her personelin bir üst kademede de başarılı olacağı sanılır.

Bu algı tamamen yanlıştır. Kamu kurumlarında her üst kademe daha fazla insan yönetimi ve daha geniş yetki sahipliği gerekir. Alt kademede görev yapan personel daha fazla insan yönetimi ve daha fazla yetkiyi bünyesinde barındıracağı yeteneğe sahip olmadığından dolayı görevler henüz yeteneksizlik düzeyine erişmemiş insanlar tarafından üstlenilecektir.

 

Peter İlkesi Nedir

Peter İlkesi Nedir

Kitapta alt kademede çok iyi çalışan, yaptığı görevle ilgili seminerlere, kurslara katılan insanların bir üst kademeye çıkmalarına itiş gücü denilmektedir. Bu yeteneksizlik seviyesine erişmemiş bir personel olsa bile nispeten diğer personele göre daha hızlı bir şekilde yeteneksizlik düzeyine ulaşabilmektedir. Ancak bu durum büyük kurum ve kuruluşlar için geçerli değildir. Küçük kurum ve kuruluşlarda itiş gücü daha büyük bir farkındalığa sahip olabilir. Bir üst kademeye yükselmekte itiş gücü gibi bir faktör daha bulunmaktadır. Bu faktöre ise çekiş gücü denir.

Çekiş gücü bir personelin üst kademede bulunan başka bir personel ile arasında akrabalık, yakın arkadaşlık gibi faktörler bulunmasından dolayı bir üst kademeye yükseltilmesine denir. (ksc torpil) Bu iki faktör personelin yeteneksizlik düzeyine diğer personelden daha hızlı ulaşmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı da kamu kurumlarında işini iyi yapamayan personelin en alttan en üst kademeye kadar olduğu görülmektedir. Aynı zamanda da yeteneksizlik seviyesine erişmiş personelin, görevleri yerine getirememesi huzursuz olmasına sebep olmaktadır.

 

Peter İlkesi Nedir

Peter İlkesi Nedir

Bu huzursuzluğu da aynı kurumda görev yaptığı diğer personele bağlamaktadır. Bazen de kurumda huzursuzluk çıkaran personelin bir üst kademeye yükseltilmesi söz konusudur.  Ancak burada yükseltilen personelin ne aldığı ücrette bir değişiklik olur ne de görevlerinde bir azalma ya da çoğalma vardır. Sadece kurumda oluşan huzursuzluğun giderilmesi için yapılan bir yükseltme söz konusudur.

 

Kitapta bahsedilen bir diğer sorun ise kamu kurum ve kuruluşlarında insanlara verilmesi gereken hizmet yerine, vesikalık gibi çeşitli belgeler istenmesi ya da o an ‘‘Sistem şu an müsait değil. ’gibi nedenlerle insanların geri gönderilmesidir. İnsanlar istenilen bir belgeyi alabilmek için birden fazla kamu kurumuna gitmek zorunda kalabilmektedirler. Bu durum doğrultusunda hizmet alabilmek için gelen insanların bürokrasiyi kötü anlamda, olumsuz bir şeymiş gibi ifade etmesine sebep olmaktadır.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER