Özsaygı Nedir? Özsaygı Nasıl Arttırılır?

Özsaygı Nedir? “Öz”, bir nesnenin ana ögesi veya varlığın benliği, kendisidir. İnsanın hayatta kendi benimsediği maddi manevi değerleri, doğruları, inançlar bütünü o insanın ruhunu, kişiliğini, oluşturur. Bireyin çevresi, eğitimi, kendini yetiştirme durumu kimliğini şekillendirir. Bu oluşumlar öze kaynaklık eder.

Özsaygı Nedir

Özsaygı Nedir

Özsaygı Nedir?

Saygı

Kapsamı oldukça geniş olan saygı” ifadesi bireysel ilişkiler başta olmak üzere kurumların, grupların, ulusal ve uluslararası müesseselerin birbirine karşı benimsedikleri tutumu içeren olumlu bir davranış biçimi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında bireylerin, kurum ve kuruluşların, grupların, ulusal ve uluslararası müesseselerin bu olumlu tutumu diğer canlılara, bu canlıların yaşam haklarına, doğaya, evrensel taşınmaza ve mimariye olan olumlu tutum ve davranışları da saygı çerçevesinde değerlendirilebilir.

 

Özsaygı

Özsaygı Nedir

Özsaygı Nedir

“Benlik saygısı” olarak da bilinen öz saygı, bir kimsenin kendisine verdiği değeri ifade eder. Bireyin kendi benliğine karşı tutum ve davranışıdır. Bireyin kendi benliğine karşı bu tutumu olumlu da olabilir olumsuz da olabilir. Özsaygı genel geçer bir bilgi değil, bir inançtır. Dolayısıyla doğuştan gelmez, hayatın içinden sonradan edinilir, sabit değil değişkendir. İnsanların yaşantılarına göre artıp eksilebildiği gibi geliştirilebilir de.

 

Benlik, bir kimsenin “Ben kimim?” sorusuna verdiği cevapların toplamıdır. Kişinin zayıflıkları, zaafları, yetenekleri, düşünce kalıpları, yaşam deneyimleri, haya felsefesi, eksiği, fazlası kendisini oluşturan bir bütündür,

 

Özsaygıyı Etkileyen Faktörler

Özsaygı değişkendir. Bu değişkenliği etkileyen birçok faktör olabilir. Başlıca faktörler:

 

Sağlık durumu,

 

Bireyin yaşı,

 

Cinsiyet,

 

Kişilik yapısı,

 

Düşünce yapısı,

 

Sosyal imkânlar,

 

Sosyal statüler,

 

Kişinin kendisini başkalarıyla kıyaslaması,

 

Yaşam deneyimleri

 

Olabilir.

 

Özsaygıyı Nasıl Arttırılır?

Bireyin özsaygısının yüksek olması için kendisinin düşünce, davranış ve dış görünüm açısından senkron olması gerekir. Birey, kendi hayat felsefesine uygun davranmalı. Kendi inandığı değerleriyle, davranışları yaşantıları uyuşmayan bireylerin öz saygısı zayıftır. Bu fark açıldıkça saygı düşer. Fark minimum seviyeye indiğinde kişinin benlik saygısı artar.

Özsaygı Nedir

Özsaygı Nedir

Özsaygısı yüksek bireylerin sahip olduğu özelliklerin başında kendi farkındalıkları gelir. Bu kimseler, kendi kişisel gelişim alanında “Ben kimim?” sorusunun cevabını bilen, kendisini kabul eden ve onaylayan kimselerdir. Bu nedenle birey önce kendisin olduğu gibi kabul etmeli, gelişimini sağlamak için eksik bulduğu yanını değiştirmelidir.

 

Birey inandığı, içselleştirdiği değerlerini hayatına yansıtmaktan çekinmemelidir.

 

Bireyler, kendilerini yargılamak, küçümsemek, kendilerine kızmak bir yana kendi hatalarını kabul edip, kendini dinleyip, anlamalı ve geliştirmek için çaba göstermeliler.

 

Birey, mükemmeliyetçiliği bir yana bırakıp kendisiyle barışmalı ve kendisini sevmeli.

 

Birey, yaşam koşullarında ve beklentilerinde gerçekçi olarak kendi imkânlarını bilmeli ve kendini bir başkasıyla kıyaslamamalı.

 

Birey başarılarından, başarısızlıklarından, tecrübelerinden çıkarımda bulunarak kendisine yol haritası çizebilir.

 

Birey, olmak istediği kendisi için mücadele etmeli. Hayata bakış açısıyla paralel bir yaşam için çabalayan bireyler yüksek benlik saygısı geliştiren insanlardır.

 

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER