Nicel Araştırma Nedir? Nicel Araştırma Yöntemleri Nedir?

Bir araştırma yapmak istediğimizde nitel araştırmalar mı yapmalıyız yoksa nicel araştırmalar mı? Bu yazımızda nicel araştırma nedir ve nicel araştırma yöntemleri nelerdir bunlardan bahsedeceğiz.

Nicel araştırma, sayısal verileri toplama ve analiz etme sürecidir. Örnekleri ve ortalamaları bulmak, tahminlerde bulunmak, nedensel ilişkileri test etmek ve sonuçları daha geniş popülasyonlara genellemek için kullanılabilir.

nicel araştırma nedir

Nicel araştırmaya bakıldığında, sayısal olmayan verilerin (örneğin metin, video veya ses) toplanması ve analiz edilmesini içerek nitel araştırmanın tam tersidir.

Bu araştırma yöntemi, doğa ve sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır: Biyoloji, kimya, psikoloji, ekonomi,  sosyoloji, pazarlama vb.

Nicel Araştırmanın Yöntemleri

Tanımlayıcı, ilişkisel veya deneysel araştırmalar için nicel araştırma yöntemlerini kullanabilirsiniz.

 • Tanımlayıcı araştırma, sadece çalışma değişkenlerinin genel bir özetini ararlar.
 • Korelasyon çalışması, kendi çalışma değişkenleri arasındaki ilişkileri araştırır.
 • Deneysel araştırma, sistemli değişkenler arasında bir neden-sonuç ilişkisi olup olmadığını incelemek.

İlişkisel ve deneysel araştırma, istatistik kullanarak hipotezleri veya tahminleri resmi olarak test etmek için kullanılır. Sonuçlar, kullanılan örnekleme yöntemine göre daha geniş popülasyonlara genelleştirilebilir.

Nicel veri toplamak için, genellikle soyut kavramları (örneğin ruh hali) gözlemlenebilir ve ölçülebilir ölçülere çeviren operasyonel tanımları kullanmanız gerekecektir.

Nicel Veri Analizi

Veriler toplandıktan sonra, analiz edilmeden önce işlemeniz gerekebilir. Örneğin, anket ve test verilerinin kelimelerden sayılara dönüştürülmesi gerekebilir. Ardından, araştırma sorularınızı cevaplamak için istatistiksel analizi kullanabilirsiniz.

Tanımlayıcı istatistikler size verilerinizin bir özetini verir ve ortalama ve değişkenlik ölçülerini içerir. Verilerinizi görselleştirmek ve herhangi bir eğilimi veya aykırı değerleri kontrol etmek için grafikleri, dağılım grafiklerini ve sıklık tablolarını da kullanabilirsiniz.

nicel araştırma faydaları

Çıkarımsal istatistikleri kullanarak, verilerinize göre tahminler veya genellemeler yapabilirsiniz. Hipotezinizi test edebilir veya örnek verilerinizi popülasyon parametresini tahmin etmek için kullanabilirsiniz.

Yöntemlerinizin gerçekte istediğiniz şeyi ne kadar tutarlı ve doğru bir şekilde ölçtüğünü göstermek için veri toplama yöntemlerinizin güvenilirliğini ve geçerliliğini de değerlendirebilirsiniz.

Nicel Araştırmanın Avantajları

Bu araştırma genellikle veri toplamayı standartlaştırmak ve bulguları genelleştirmek için kullanılır. Bu yaklaşımın güçlü yönleri şunları içerir.

 • Çoğaltma
  Çalışmanın tekrarlanması, standartlaştırılmış veri toplama protokolleri ve soyut kavramların somut tanımları nedeniyle mümkündür.
 • Sonuçların doğrudan karşılaştırılması
  Çalışma başka kültürel ortamlarda, zamanlarda veya farklı katılımcı grupları ile çoğaltılabilir. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılabilir.
 • Büyük Örnekler
  Büyük örneklerden elde edilen veriler, nicel analiz yoluyla güvenilir ve tutarlı prosedürler kullanılarak işlenebilir ve analiz edilebilir.
 • Hipotez testi
  Resmi ve yerleşik hipotez testi prosedürlerini kullanmak, bir sonuca varmadan önce araştırma değişkenlerinizi, tahminlerinizi, veri toplama ve test yöntemlerinizi dikkatlice düşünmeniz ve raporlamanız gerektiği anlamına gelir.

Nicel Araştırmanın Dezavantajları

Nicel araştırmanın faydalarına rağmen, bazen karmaşık araştırma konularını açıklamada yetersiz kalmaktadır. Sınırlamalar ise şunları içerir.

 • Yüzeysellik
  Kesin ve kısıtlayıcı operasyonel tanımların kullanılması, karmaşık kavramları yetersiz bir şekilde temsil edebilir. Örneğin, ruh hali kavramı bu araştırmada sadece bir sayı ile temsil edilebilir, ancak nitel araştırmada detaylandırılarak açıklanabilir.
 • Dar odaklanma
  Önceden belirlenmiş değişkenler ve ölçüm prosedürleri, diğer ilgili gözlemleri göz ardı ettiğiniz anlamına gelebilir.
 • Yapısal önyargı
  Standartlaştırılmış prosedürlere rağmen, yapısal önyargılar hala nicel araştırmayı etkileyebilir. Eksik veriler, kesin olmayan ölçümler veya uygun olmayan örnekleme yöntemleri , yanlış sonuçlara yol açabilecek önyargılardır.
 • Bağlam Eksikliği
  Nicel araştırma genellikle laboratuvarlar gibi doğal olmayan ortamları kullanır veya veri toplamayı ve sonuçları etkileyebilecek tarihsel ve kültürel bağlamları dikkate almaz. 

Yorumlar

POPÜLER HABERLER