.Net Framework Nedir?

.Net Framework Nedir; .Net Framework, Dağıtılmış Web Hizmetleri ve Web Uygulamalarının yanı sıra Ağa Bağlı Uygulamalar oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz araçları ve teknolojileri sağlayan bir platformdur. .Net Framework, Ortak Dil Belirtimi’ne (CLS) uyan herhangi bir dili oluşturmak ve çalıştırmak için gerekli derleme zamanı ve çalışma zamanı temelini sağlar. C#, Visual Basic, COBOL, Perl, Python vb. programlama dillerini destekler. .Net Framework’ün ana iki bileşeni, Common Language Runtime (CLR) ve Sınıf Kitaplığı’dır (FCL).

 

.Net Framework Nedir

.Net Framework Nedir

 

 

 

.Net Framework Nedir?

.Net Framework bir geliştiricinin dağıtılmış bilgi işlem mimarisinde kullanılacak paylaşılabilir bileşenler oluşturmasını sağlar. Yukarıda da bahsedildiği gibi Visual Basic, Visual C# ve Visual C++ gibi birden çok dil için nesne yönelimli programlama modelini destekler. Aynı anda birden çok programlama dilini destekler. Bu, her dilin başka bir dilde yazılmış kodu kullanabileceği demektir.

.Net Framework, geliştiricilerin aşağıdaki uygulamaları geliştirmesine, ve dağıtmasına olanak tanıyan tam donanımlı bir ortamdır:

Konsol uygulamaları
Windows Forms uygulamaları
Windows Presentation Foundation (WPF) uygulamaları
Web uygulamaları (ASP.NET uygulamaları)
Ağ hizmetleri
Windows hizmetleri
Windows Communication Foundation (WCF) kullanan hizmet odaklı uygulamalar
Windows Workflow Foundation (WF) kullanan iş akışı özellikli uygulamalar

 

 

.Net Framework Nedir

.Net Framework Nedir

.NET Framework Sürümleri

.NET Framework’ün en son sürümlerinden bir veya birkaçını  kullanmak genellikle yeterli olur. Bu sürümler geriye dönük versiyonlar ile de uyumludur. .NET Framework 1.1 veya 1.0 gerektiren bir uygulama, bilgisayarda .NET Framework 2.0 yüklüyse çalışır (ancak bu da varsa sürüm 1.1’i kullanır.) .NET Framework 3.0, .NET Framework 2.0 ve benzerlerinin yerini alır.

.NET Framework 2.0
Bu, .NET Framework’ün ikinci sürümüdür. Windows XP ve Windows Server 2003 çalıştıran bilgisayarlar için bir güncelleme olarak mevcuttur.

.NET Framework 3.0
.NET Framework’ün üçüncü sürümüdür. Ek özellikleri ile de .NET Framework 2.0 gibi davranır. Windows Vista’nın bir bileşeni olarak yüklü gelir ve Windows XP SP2 ve Windows Server 2003 için bir güncelleme olarak mevcuttur.

.NET Framework 3.5
Bu, .NET Framework sürümü, Windows XP ve Windows Vista için bir güncelleme olarak mevcuttur ve Windows 7’ye dahildir.

.Net Framework 4.0 ve .Net Framework 5.0

Güncel cihazlarda Windows 10 sürüm 1809 veya üzerini kullanıyorsanız, .NET Framework 4.8 sürümü mevut demektir.
.NET Framework 5, .NET Framework’ün en son güncellenmiş sürümüdür. .NET Framework’te geliştirilen uygulamaların herhangi bir uyumlu bilgisayarda çalışması için bir çalışma zamanına ihtiyacı vardır. Geliştirme Visual Studio’da yapılabilir. Sürüm 5, özellikle Visual Studio 2019’u gerektirir.

.Net Framework Nedir

.Net Framework Nedir

 

Microsoft, Windows, Linux, Android, iOS vb. dahil olmak üzere tüm platformlar için uygulamalar oluşturmak için kullanılabilecek .NET Core çerçevesi oluşturdu. Bu daha çok Java taşınabilirliği gibidir. Core çerçevesiyle oluşturulan uygulamalar .NET Core çalışma zamanı gerektirir.

 

 

.Net Framework Avantajları

.NET Framework’ün birçok avantajının geliştiriciler için olduğu düşünülse de .NET uygulamalarının son kullanıcı için bazı avantajları vardır. Program kod kaynağı yönetici, yetkili olduğundan bilgisayarı çökertemez veya daha az kararlı hale getiremez. Kurulumu basit olduğundan eksik veya yanlış bileşenlerin neden olduğu yazılım çakışmaları ve sorunlar, eski tarz Windows uygulamalarına göre daha az sıklıkla meydana gelir.

.NET Framework’ü kullanan uygulamalar, en son özelliklerden ve teknolojiden yararlanır ve Windows’un mevcut ve gelecekteki sürümleriyle sürekli olarak uyumluluk gösterir. .NET Framework bilgisayarınıza kurarak, onu Windows’un bir sonraki sürümünün parçası olacak teknolojileri içerecek şekilde güncellemiş olacaksınız.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER