Modern Dünyada Solo Hayat

Solo hayat, tek kişinin yaşadığı hayata verilen isimdir. Stüdyo dairelerin yaygınlaşması, kişisel hayattaki tüketim ürünlerinin tek kişilik hale getirilmesi ve daha pek çok sonuç solo hayatın birer getirisidir. Bunlar kötü durumlar olmamakla birlikte eski normlardan uzak olduğu da belirtilmelidir ve modernleşme sonucu ortaya çıkmışlardır. Modern dönemin bir etkisi olarak solo hayat yaygınlaşmıştır ve modernizmin etkilerini üzerinde taşımaktadır. Modernizmin temel parametreleri nelerdir?

  • Sekülerleşmiş dünya
  • Din yerine bilimin benimsenişi
  • Değişim
  • Bireysellik
  • Özgürlük

Ortaçağın etkilerinden kurtulan dünyanın benimsediği temel değerler yukarıda belirtilen unsurlardır ve bunlar solo hayatın da yaygınlaşmasına birer sağlayıcı olmuştur. Bunlar içinde özellikle de değişim, bireysellik ve özgürlük kavramları solo hayatın asıl tetikleyicileri konumundadır.

Eğitim Seviyesinin Yükselmesi ile Solo Hayat Arasındaki İlişki

Eğitim seviyesi yükseldikçe insanlar kendini geliştirmeye daha açık hale gelmiştir ve bu yüzden solo hayat da yaygınlaşmaya fırsat bulmuştur. İnsanların kendini geliştirip sosyal hayat ve aile hayatından uzaklaşması olağandır. Bunun ilerleyen hali ise solo hayata sebebiyet verir.

Ekonominin İyileşmesi ve Solo Hayat İlişkisi

Modern Dünyada Solo Hayat

Modern Dünyada Solo Hayat

Ekonomik durum iyileştikçe bireyler bu yaşam tarzına daha çok alışır ve bir aile ile yaşama sorumluluğunu bireyler kabullenmek istemez. Buna bağlı olarak evliliklerde düşüş yaşanır ve doğum oranları düşer. Evlenme ile oluşabilecek maddi zararı bireyler genellikle üstlenmek istemez.

Olumsuz Evlilik Örnekleri ve Solo Hayat

Modern Dünyada Solo Hayat

Modern Dünyada Solo Hayat

Sık sık görülen boşanmalar ve olumsuz sonuçlanan evlilik örnekleri bireylerin solo hayatı tercih etmelerinde önemli bir yönlendiricidir. Bireyler olumsuz evlilik örnekleri ile kendi ilişkilerini kıyaslayarak evliliğe negatif bir bakış geliştirirler ve bu düşünce günümüz toplumlarındaki evlilik örneklerinin çoğunun olumsuz olduğunu da gösterir. Sağlıklı olmayan ilişki örnekleri bireylerin solo hayata yönelmelerinde önemli bir sebeptir.

Benmerkezci ve Egoist Ahlak

Modern Dünyada Solo Hayat

Modern Dünyada Solo Hayat

Benmerkezci bireyler genellikle hayatlarını bir başkası ya da ailesi ile paylaşmak yerine tek kalmayı tercih eder. Bu kişiler bu yaşam tarzından çıktıkları zaman sosyal ilişkileri ve ikili ilişkileri pek başarılı olmaz ve bu durumda da genellikle solo hayata dönüş yaşanmaktadır.

Solo Hayatın Yararları, Zararları ve Toplumsal Yönden İncelenmesi

Modern Dünyada Solo Hayat

Modern Dünyada Solo Hayat

Solo hayat bireylerin kendilerine vakit ayırmasına imkan tanıyan ve toplumun gelişmesine de katkı sağlayan bir yaşam tarzıdır ancak genellikle solo hayat kavramının fazla yaygın olduğu toplumlarda ya da bölgelerde dahi ilişkiler genellikle olumsuz ya da soğuk olmaktadır. Bireyler toplumdan uzaklaşarak kendi kabuklarına çekilmekte ve bu durum da toplumsal bütünlüğün yok olmasına sebebiyet vermektedir. Olması gereken, bu yaşam tarzını benimsemiş bireylerin sosyallik kavramından eksik kalmamaları ve genel anlamda sağlıklı ilişkiler içinde olmalarıdır. Aksi takdirde, toplumsal anlamda büyük bir boşluğa sebebiyet verebilir ve bireylerin birbirlerinden tamamen kopmalarında bir belirleyici olabilir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER