Kuzey Kıbrıs Tarihi ve Turizm Hakkında Herşey

Kıbrıs, Akdeniz’de Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçüncü büyük ada olarak Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninde yer almaktadır. Neolitik Dönem öncesinden itibaren yaşam izlerine rastlanılan Kıbrıs’ın stratejik konumu, M.Ö.ki senelerden bu yana çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmasına neden olmuştur. Gelin Kuzey Kıbrıs Tarihi hakkında detaylı bilgilere beraber bakalım…

 

Kuzey Kıbrıs Tarihi

Kuzey Kıbrıs Tarihi

 

Kuzey Kıbrıs Tarihi

 

Kuzey Kıbrıs, Akdeniz’de bulunan 3. en büyük adadır. Avrupa, Asya ve Afrika’nın tam ortasında bulunan Kıbrıs, günümüzde nasıl bir öneme sahipse geçmişte de o derece öneme sahipti. Günümüzde mimari izlerini görebildiğimiz en eski dönem Bizans Dönemi (M.S. 395-1192) ile başlayan, Lüzinyan (1192-1489), Venedik (1489-1570), Osmanlı (1571-1878), İngiliz (1878-1960), Kıbrıs Cumhuriyeti (1960-1964) Dönemleri ve sonrasında Kıbrıs’ta yaşanmış farklı gelenek ve göreneklerin etkileri ve Akdeniz yaşam biçiminin bütünü ile ortaya çıkmış, çeşitlilik gösteren bir kültür, ada turizmi için çok büyük bir zenginliği oluşturmuştur.

 

Kuzey Kıbrıs Tarihi

Kuzey Kıbrıs Tarihi

Kuzey Kıbrıs ve Turizm

Kıbrıs’ta turizm, XIX. Yüzyılın sonunda İngiliz Dönemi’nde başlamıştır. Bu dönemde, Kıbrıs’a geçici görevle gelen ya da görev sonrası adaya yerleşen kişilerin ailelerinin hareketleri ile başlayan turizm, deniz aşırı ulaşım olanaklarının, önce deniz yolu, sonra da hava yolu ile sağlanması ile daha çok gelişmiştir. Kıbrıs’ın Türk ve Rum halklarının, Türkiye ve Yunanistan’la olan ilişkileri de adanın turizminin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dönemi’nde, deniz limanlarının dış ülkelerle bağlantısının artış göstermesi, Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’ndan gerçekleştirilmiş olan düzenli hava ulaşımları, adada turizm piyasasının oluşmasını gerçekleştirmiştir .Kıbrıs’ın dünyadaki konumu ve Akdeniz iklimi fonksiyonlarınin sağlamış olduğu avantajlar, adanın kısa bir süre içinde özellikle Avrupalıların rağbet odağı haline gelmesine neden olmuştur. Böylece Kıbrıs, Türk ve Rumlar arasındaki siyasi antlaşmazlıkların savaşa dönüştüğü 1974 senesine kadar Ortadoğu’nun turizm merkezi olarak çok miktardaki turiste ev sahipliği yapmıştır.

 

Kuzey Kıbrıs Tarihi

Kuzey Kıbrıs Tarihi

 

Kuzey Kıbrıs’ta, 1974’deki toplumlararası çatışmalardan sonra bir süre duraklayan turizm faaliyetleri, 1980’li senelerin başında tekrardan hareketlenmeye başlamıştır. Daha çok yaz mevsimi tatillerinin talep görmesiyle beraber, küçük çaplı tatil köyleri inşa edilerek hizmete açılmıştır. Ancak adanın deniz ve hava yolu ulaşımları, Türkiye bağlantılı olması sebebiyetiyle, turizm en çok Türkiye kaynaklı olmuştur.1990’lı senelerden sonra Kuzey Kıbrıs’ın turizm firmalarının Avrupa bağlantıları ile az da olsa adanın turizminde turist çeşitlenmesi yaşanmıştır. 2000 senesinden itibaren, Kuzey Kıbrıs’ın doğu ve kuzey sahil bandında yüksek katlı ve çok yataklı büyük konaklama yapıları yapılmaya başlanmış ve her ülkede görülebilecek otel modelleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde Kuzey Kıbrıs’ta turizme hizmet eden Turizm Bakanlığı tarafından onaylı olan, 22000 yatak kapasiteli otel, butik otel, tatil köyü, pansiyon gibi yaklaşık 140 adet konaklama yapısı bulunur. Son verilere göre de 2017 senesinde Kuzey Kıbrıs’taki konaklama binalarında, bir milyonu aşkın turist konaklamıştır.

Kuzey Kıbrıs Tarihi

Kuzey Kıbrıs Tarihi

 

Son Günlerde Kıbrıs

Dünyada son senelerde yaygın olan kültür turizmine paralel olarak, yabancı ülke ve kültürlerden turistler, Kuzey Kıbrıs’ı da kültür turizmi amaçlı olarak ziyaret etmektedirler. Bu amaçla gerçekleşen turizm için ise kentteki lüks oteller tercih edilmemekte, adanın özgün kültürlerini görüp yaşayabilecekleri küçük ölçekli konaklama yapıları talep görmektedir. Böylece Kuzey Kıbrıs’ta da konumu, mimarisi, donatısı, doğal fonksiyonları ile adanın alışılmış kültürlerini yansıtan, az yataklı konaklama yapıları gündeme gelmiştir. Son senelerde sayıları devamlı artmakta olan bu tip yapılar, yerel mimari tarzda ve alışılmış malzeme zenginliğiyle yeni inşa edilen yapılar beraberinde kentlerin tarihi merkezlerinde yer alan ve restore edilerek butik otele dönüştürülen tarihi yapılardan oluşmaktadır. Bu binaların döşemeleri, alışılmış donatılarla yapılmış, konaklayanların bütün ihtiyaçları için de adanın alışılmış yaşam kültürünü sunacak olanaklar hazırlanmıştır.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER