Küresel Isınmanın Yeni Tehlikeleri

Bilim adamlarının, araştırmacıların küresel ısınma konusunda ve karbondioksit emisyonunun dünyaya verdiği zararlar konusundaki uyarıları pek de dikkate alınmıyor. Araştırmacılar tarafından, iklim değişikliğinin tehlikeleri konusunda yıllarca süren uyarılarına rağmen, sanayileşme endüstride ilerleme yarışı tüm hızıyla sürüyor ve karbondioksit emisyonları için yanan fosil yakıtlardan kaynaklanan yeni bir rekor kırılıyor.

Küresel Isınma Tehlikeli Mi?

Fosil yakıtlar, dünyaya en büyük zararı veren yakıtlardır. Bunların alternatif yakıtlarla veya yeni çözümlerle bastırılması gerekiyor. 2019 yılında kömür kaynaklı CO2 emisyonu azalsa da küresel fosil yakıt tüketimi azalmadı. Doğal gazın kullanımı ve petrol türevlerinin kullanımı nedeniyle dünya 1,5 derece daha fazla ısınacak. İnsanlık kendi konforundan vazgeçmemeye devam ederek, ihtiyaçlarını fosil yakıtlardan sağlamayı sürdürürse, küresel ısınma nedeni ile dünyanın düzeni tamamen bozulacak ve daha zengin olmaya çalışan küresel ensesi kalınlar, diğer tüm insanlığın ölümüne sebep olacaklar. Dünya dışında kaçacağımız bir gezegenimiz yok. Böyle bir gezegen yakın zamanda keşfedilse dahi sadece seçkin ve zenginler oraya intikal ettirilecek. Geri kalan yedi buçuk milyar insan, dünyanın kaderine yani yok olmaya bırakılacak. Karbondioksit emisyon Grafiğine göz atarak dünyaya en çok zarar veren ülkeleri 2019 verilerine bakarak görebilirsiniz.

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurtarıcı Olabilir mi?

Yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde gereği kadar durulmuyor. Mesela yüksek CO2 emisyonuna yol açan kömürle çalışan termik santrallerin derhal terk edilip alternatif kaynakların kullanılması gerekiyor. Şimdilik güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeo termal enerji kaynakları, gelgit enerjisi, güneş bacaları gibi sistemlerle ihtiyaç olunan enerjinin yüzde 30’u karşılanabiliyor. Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması ile benzin-dizel kullanan araçlar azaltılırsa, elektrik üretimi için fosil yakıtlar terk edilirse dünyanın felakete olan yolculuğu biraz yavaşlatılabilir. Çin Hindistan ve ABD bu konuya pek duyarlı yaklaşmıyorlar. Bu ülkelerde gittikçe artan bir emisyon potansiyeli var. Avrupa’da ise bu emisyon oranları bu yıl yüzde 1,7 düşürülebildi. Ancak bu oran ABD ve Çin için geçerli değil, onlar her yıl dünyayı daha fazla kirletiyorlar.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Neden İlgi Az

Bu kaynaklar büyük yatırımlar gerektiriyor. On binlerce termik santrali ortadan kaldırmak ve onların yerine mesela güneş bacaları kurmak milyarlarca dolara mal olur. Bunu göze almıyorlar. Nasreddin hocanın fıkrasındaki gibi, bindikleri dalı kesmeye devam ediyorlar. Bunlar dünyanın süper güçleri olduğundan, bunlara kimse dur diyemiyor. Uluslararası bazı anlaşmalar olsa da (örneğin, Kyoto Protokolü gibi), dünyayı en çok kirleten ülkeler, bu anlaşmalara uymuyorlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimi düşük olduğu gibi bir algı yayılmaya çalışılsa da bu gerçekleri yansıtmamaktadır. Aslında bu kaynaklara yapılacak yatırımlar için büyük bir bütçe hazırlamak gerekiyor. Ancak buna yanaşmak istemiyorlar. Ta ki canlı popülasyonu geri dönüşü olmayan zararlar görene kadar da yanaşmayacak gibi görünüyor.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER