Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

Son günlerde Küresel Isınma denilince akla gelen İsveçli  genç aktivist Greta Thunberg BM İklim Zirvesinde konuştu. Peki bu genç yaşta büyük sorumluluk taşıyan bu genç aktivist bize ne anlatmak istiyor. Gelin bu konuyu inceleyelim.

Küresel Isınma

 

İklim değişikliği; bir bölgedeki hava düzenindeki uzun vadeli değişikliklerdir. İklim değişikliği ile iç içe geçmiş bir başka terim küresel ısınmadır. Küresel Isınma, Dünya sıcaklığındaki on yıl veya daha uzun bir süre devam eden sıcaklık artışıdır. İklim değişikliğinin birkaç nedeni olabilir.

Bugün karşılaştığımız iklim değişikliği , artan karbondioksit konsantrasyonunun etkisidir. Birincil karbondioksit kaynağı fosil yakıtların yanmasıdır. Bilim adamları, 19.yüzyılın ortalarından bu yana hava düzenlerinde uzun vadeli bazı değişiklikler gözlemlenmiştir.

 

Küresel Isınmanın Etkileri

Küresel sıcaklıktaki artış diğer birkaç hava düzenini de değiştiriyor. Sıcaklıklarda ki artış, okyanusların ısınmasına, buz kütlesinin erimesine ve buharlaşmanın artmasına neden olmaktadır.

Okyanus Isınması: Okyanuslar, etrafındaki fazla ısının %90’ını emerek ısısını arttırır. Isının büyük kısmı yüzeyde emilmesine rağmen, ısınma hızı artıkça ısı daha derin sulara ulaşmaktadır.

Kar, Buz ve Donmuş Zemindeki Değişiklikler: Sıcaklığın artması sonucunda kar suları ve buzullar eriyerek nehirlere  karışarak deniz suyunun yükselmesine sebep olmaktadır. Yükselen yüzey sıcaklığı buz kütlesinde aşırı derecede düşüşlere neden olmaktadır. Nasa’nın uydusu tarafından yapılan buz kütlesi ölçümü, Antarktika ve Grönland kütlesinin eşi görülmemiş bir oranda azaldığını gösteriyor.

Küresel Isınma

Deniz Seviyesinin Yükselmesi: Deniz seviyesinin yükselmesi temel olarak eriyen buz tabakaları ve buzullardaki suyun ve ısınırken deniz suyunun genişlemesinden kaynaklanır. Uydu gözlemleri deniz yüksekliğinin hızlı bir şekilde arttığını ve daha fazla da artmaya devam edeceğini göstermektedir. Deniz seviyesindeki artışın kıyı bölgelerinde yaşayan nüfus üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Küresel Isınma  Nedenleri ?

Dünya atmosferindeki sera gazlarının yükselen konsantrasyonu küresel ısınmaya neden olmaktadır. Güneş, ultraviyole ışınlar ve görünür ışık gibi kısa dalga radyasyonları olan güneş ışınlarını yayar. Dünyanın yüzeyi güneş ışınlarının bir kısmını emer ve geri kalanı uzun dalga radyasyonu, yani kızılötesi radyasyon olarak yansıtır.

Yansıtılan radyasyonların bazıları yeryüzünün yüzeyinden kaçar ve bazıları karbondioksit ve metan gibi gazlar tarafından emilir. Bu gazlar bir seraya benzer şekilde hareket eder. İşte bu duruma sera gazları adı verilir.

En önemli sera gazı karbondioksittir. Diğer sera gazları metan, azot-oksit, florlu gazlardır. Bu gazların iklim değişikliğine etkisi gaz miktarına ve bunların küresel ısınma potansiyeline bağlıdır.

İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarının birincil kaynağı fosil yakıtların yakılması, tarım ve arazi kullanım düzenindeki değişimdir.

Fosil Yakıtların Yanması : Kömür ve yağ gibi fosil yakıtların yanması, atmosferik karbondioksit konsantrasyonunu artırmıştır. Fosil yakıtların sera gazı emisyonlarına katkısı, toplam emisyonların %70-80’i arasındadır.

Küresel Isınma

Tarım: Tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonları, hayvanlar, tarım toprakları gibi nedenlere bağlıdır. Toplam emisyonların %10-15’i arasındandır.

Arazi Kullanım Düzenindeki Değişiklikler:  Tarım, sanayi ve diğer insan faaliyetleri için ormanların temizlenmesi sera gazı konsantrasyonlarını artırmıştır. Arazi kullanım düzenindeki değişikliklerin toplam emisyonlarındaki payı, toplam emisyonların %5-10’i arasındandır.

Sonuç

Küresel Isınma; Ülke hükumetlerinin mevcut politikaları ve uygulamaları bu artışın devam edeceğini öngörüyor. Dünya Bankası atmosfere salınan karbondioksit emisyonlarının şu andaki artış hızıyla 2060 yılında ortalama sıcaklıklardaki artışın 4°C’yi  bulacağı uyarısını yaparken, bu artış özellikle yoksul ülkelerde hissedileceği anlamına geliyor.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER