Kuraklık Neye Denir? Kuraklığın Sonuçları Nelerdir?

Kuraklık Neye Denir? Son yıllarda değişen iklim yapısıyla beraber, ülkelerin tekrar gündemine gelen küresel ısınma konusu dünya ülkelerini kara kara düşündürüyor. Küresel ısınma ile beraber meydana gelen yağış azlığı ve sonucunda oluşan kuraklık ise büyük bir doğal afet olarak görülüyor.

Kuraklık Neye Denir

Kuraklık Neye Denir

 

Kuraklık Neye Denir?

Küresel ısınma sonrasında dünya ülkelerinin gündemine giren kuraklık, birçok farklı etkenden kaynaklanan doğal bir afet olarak tanımlanıyor. Bir diğer tanımlamada ise çeşitli çevresel ve insansal etkilerden kaynaklanan kuru yapıya kuraklık tanımı yapılıyor.

Dünya ülkelerini son zamanlarda meşgul eden kuraklığa, hem iklimsel, hem de insansal nedenler sebep olur. Kuraklık, hafife alınacak bir konu olmadığından mutlaka kuraklık konusunda bilinçli olarak hareket edilmesi gerekir.

Kuraklık yaşanan alanlarda bulunan su aniden tükenmese de yavaş yavaş bu alanlardaki su tükenerek bitme noktasına gelir. Yavaş yavaş azalan suyu görmez isek bunu önlemek için önlemler alınmaz ise oluşacak kötü sonuçlara da hazır olmak gerekir. Bu kötü sonuçlar arasında, bitki örtüsünde azalma ve sonrasında kaybolma, su kalitesinde yaşanan düşüşler, bunla birlikte hayvan göçleri ve doğal hayatın bozulması ve sonrasında ise yaşanan erozyondur.

Kuraklığı bir doğal afet olarak düşünmemeli, önceden kestirilen bir durum olduğundan önlem alınmalıdır. Yağışın bol ve yeterli olduğu alanlarda bile kuraklık görülebilir. Kuraklık oluştuğu çevrede bulunan tüm canlı türlerini etkilediği gibi, hem ekolojik çevre olarak, hem de ekonomik olarak büyük kayıplara sebep olur.

 

 

Türkiye’de Kuraklık Nerelerde Görülür?

Türkiye yarı kurak bir iklime sahip olmasına rağmen, Türkiye’de kuraklık bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

Türkiye’de Karadeniz bölgesi kuraklık anlamında herhangi bir risk taşımazken, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri yaz aylarında kuraklık riski taşırlar.

Türkiye’de genelde mevsimsel kuraklık söz konusu olsa da daha uzun süre oluşabilecek olan kuraklık için mutlaka önlem alınması gerekir.

 

Kuraklık Neye Denir

Kuraklık Neye Denir

Kuraklığa Neden Olan Şeyler Nelerdir?

Kuraklığın nedenlerini şöyle sıralayabiliriz.

1-İklim Şartları: Bunların içerisine coğrafi konumdan tutunda, sıcaklık, yükseklik, hatta basınç farkları bile girer.

2- İnsan: Bunun içerisine, insan tarafından yapılan ormanların tahribi, temiz suyun bilinçsizce kullanımı, yanlış sanayileşme, toprakların verimsiz kullanımı, tarım arazilerinin yok edilmesi hatta yer altı sularının kirletilmesi bile insan tarafından yapılan kuraklık nedenleri arasındadır.

 

 

Kuraklık Kaç Çeşittir?

Kuraklığın çeşitlerini 3 gruba ayırabiliriz.

1.grup kuraklık çeşidi, Meteorolojik kuraklık, 2.grup kuraklık çeşidi, Tarımsal kuraklık ve 3.grup kuraklık çeşidi, Hidrolojik kuraklık çeşitleri vardır.

 

Kuraklık Neye Denir

Kuraklık Neye Denir

Kuraklık Nasıl Önlenir?

Kuraklığı önlemek için,

1.Kuraklığın takibinin yapılması gerekir. Takip yapmak için gerekli altyapı sağlanmalıdır. Böylece, kuraklığın önceden tahmin edilmesi kolaylaşacağından gerekli önlemlerin önceden alınması sağlanacaktır.

2.Orman tahribatının durdurulması gerekir. Ağaç bolluğu konusu ciddi şekilde ele alınmalıdır.

3.Çevre kirliliğine neden olan sorunlar üzerinde kafa yorularak, nedenler bulunmalı, bu nedenlere önlemler alınmalıdır.

4.Kuraklığı önlemek için hem birey olarak hem de kitle olarak alınabilecek önlemlerle ancak kuraklık ile mücadele de başarı elde edilir.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER