Kentleşmenin İtici Faktörleri | Örnek Olaylar ve Açıklamalar

Kentleşme, insanları kırsal alanlardan kentsel alanlara taşıma sürecidir. Bu kentleşme sürecinin altında yatan birkaç faktör vardır, bunlardan biri şehirde çok sayıda iş olması veya zengin olma hayalinizin peşinden gitmek istemenizdir. Peki Kentleşmenin İtici Faktörleri Nelerdir? İnsanlar neden kırsal alanları terk ederek, kentlere doğru göç ediyor? 

Kentleşmenin İtici Faktörleri

Kentleşmenin İtici Faktörleri

 

Kentleşmenin Tanımı

Genel olarak kentleşmenin tanımı, nüfusun kırsal alanlardan kentsel alanlara kaymasını ifade eder. Sadece nüfusun fiziksel hareketi değil, kentleşme aynı zamanda mevcut, daha modern koşullara daha iyi uyum sağlamak için yol ve düşünce yapılarındaki değişiklikleri de ifade edebilir.

 

Kentleşme varlığının bir dizi olumlu etkisi olabilir, örneğin kırsal alanlarda yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaları kolaylaşabilir. Ancak öte yandan kentleşmenin olumsuz etkileri de azımsanmayacak kadar çoktur, örneğin kentsel alanlardaki işsizlik, tıkanıklık ve suç oranındaki artış.

 

Kentleşme ani gelişen bir süreç değildir. Yıllar içerisinde gerçekleşen kentleşmeye neden olan birkaç faktör vardır, bunlar bir itici faktör veya bir çekme faktör olabilir. Bu sefer, kentleşmeyi yönlendiren faktörleri, köyde yaşayanların kentleşmesine neden olan koşullar biçiminde özellikle anlatacağız.

Kentleşmenin İtici Faktörleri

Kentleşmenin İtici Faktörleri

 

Kentleşmenin İtici Faktörleri

Makalenin bu bölümünden sonra, kentleşmeye sebep olan şeyleri irdeleyeceğiz.

 

1- Çiftlik Arazilerinin Daralması

Kentleşmenin itici faktörlerinden biri tarım arazilerinin daralmasıdır. Bu mevcut arazinin endüstriyel ve konut sektörlerinde yaygın olarak kullanıldığı için olabilir. Sonuç olarak, tarım arazisi az olduğundan çoğunlukla tarım sektöründe çalışan köylüler şehre taşınmaya karar verirler.

 


2- Yaşadığı Yerde Huzursuz Hissetme

Türkiye gibi daha gelişimini tam olarak gerçekleştirememiş ülkelerdeki en büyük sorun, aile veya kırsal alanlardaki uyuşmazlıklardır. İnsanlar köylerinde yaşayamaz hale gelebiliyorlar, özellikle son zamanlarda azalsa da kan davası diye adlandırdığımız olgu yüzünden birçok insan kendilerini huzursuz hissetmekte ve köylerden kentlere doğru bir göç dalgası oluşturmaktadırlar.

 


3- Kırsal Alanlardaki İş Yetersizliği

Ekonomik faktörler açıkça kentleşmenin itici faktörlerinden biridir. Köyde çok az iş var. Köylülerin çoğu tarım sektöründe çalışıyor. Şehre taşınarak, çeşitli alanlardan birçok iş kolunda kendilerine iş bulmaktadırlar

Kentleşmenin İtici Faktörleri

Kentleşmenin İtici Faktörleri


4- Kırsal Alanlardaki Sınırlı Tesis ve Altyapı

Kırsal alanlardaki tesisler ve altyapı, kentsel alanlara göre çok geride. Örnek olarak verilecebilecek en önemli şey sağlık ve eğitim. Bu iki temel yaşama olgusunun eksikliğini hisseden insanlar kırsal alanlardan köylere doğru göçmektedirler.

 


5- Kırsal Alanlardan Zorunlu Göç Edilme

Kırsal alanlarda daha fazla görülen bu olay, arazilerin üzerinden baraj veya yol geçmesine bağlı olarak gelişmektedir. Arazilerin bir göreve hizmet etmesi durumunda insanların yaşam alanlarına ihtiyaç duyulmakta bu yüzden de oradaki insanlar göç ettirilmektedir.

 


6- Zengin Olma Hayali

Herkesin hayal kurduğu zengin olma durumu en çokta kırsal alanlardan kentsel alanlara göç eden insanlar arasında görülmektedir. Kırsal alanda yaşamına devam eden insanın gelişi tam olarak yeterli olmayacağından dolayı bu hayali gerçekleştirme ihtimali azalır. Bu yüzden insanlar bu hayalleri peşinden kentlere doğru yolculuk yapmaktadırlar.

 


 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER