Kayyum Ataması Nedir?

Kayyum Ataması Nedir?  Karşımıza sıkça çıkan kavram olan Kayyum Ataması Nedir? sorusunun cevabını yazımızda sizin için derledik.

 

Öncelikle kayyum kelimesinin hukuki anlamına bir göz atarak yazımıza başlayabiliriz. Kayyum, belli bir malın yönetilmesi ya da belirli bir işin yapılması için görev ve yetki verilen kimseye verilen addır. Kayyum ataması genelde usulsüzlük yaptığı düşünülen özel kurumlara, şirketlere devletin el koymasının ardından yapılmaktadır. Devlet el koyduktan sonra atadığı yöneticiye de kayyum denmektedir.

 

Kayyum nasıl atanır?

Kayyum ataması için yukarıda belirttiğimiz gibi öncelikle usulsüzlük yapıldığı belirlenen özel kurumlar veya şirketlere devletin el koyması gerekmektedir. Bundan sonra ise kayyum ataması gerçekleşmektedir. Kayyum olarak atanan kişiler ise, mahkeme tarafından belirlenmektedir.

Mahkeme ilgili yere kayyum atamasını gerçekleştirdikten sonra atanan yönetici ya da yöneticiler makamların kendilerine verdiği yetki ve görevler dahilinde çalışmalarını yürütecektir. Kayyum olarak atanan kişi aynı zamanda kamu görevlisi sayılmaktadır.

Genellikle kayyum olarak atanan kişi, ilgili yerleşim biriminin de en yüksek mal memuru olarak yetkilendirilir. Kayyum ile ilgili şikayetler oluşursa kayyum müdürlüklerine ya da mal müdürlüğüne veya defterdarlıklara yapılmaktadır.

 

Kayyum ataması Nedir?

Kayyumun görevleri nelerdir?

Mahkeme tarafından atanan kayyumun görev ve yetkileri geçici olmakla birlikte atandığı yerle ilgili olarak değişebilmektedir. Kayyumun yetkileri atandığı yer ve kısıt durumuna bağlıdır, atanmasına neden olan durumlarla sınırlıdır.

Kayyum ataması belirli bir iş için isteniyorsa kayyumun görevi, yetkisi ve kayyum olarak kalacağı süre belirlenen ve çözmesi gereken işe göre belirlenir. Kayyumun görevi şirket ya da kuruluşun suçu mahkeme kararı ile sabit olana kadar ya da şirket tüm suçlamalardan aklanana kadar kurumu şeffaf bir şekilde yönetmektir.

Kayyum olarak atanan kişi yada kişiler bu kapsamda her türlü kararı uygulamaya geçirmek, yeni yönetimi belirlemek ve suçlamalara neden olan konular ile ilgili faaliyette bulunmak,araştırmak ya da sonlandırmakla görevlendirilir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER