Kargalar Felaket Getirir Mi? Kargalar ve Felaket Tellallığı

Kargaların ötmesi genelde kötüye yorulur. Kimi bir alametin geleceğini, kimi bir yolcunun geleceğini söyler. Peki nedir bu ötenler? Kargalar Felaket Getirir Mi? Kargalar Felaket Tellalı Mı?

Kargalar Felaket Getirir Mi

Kargalar Felaket Getirir Mi

Evet çoğu kişinin tahmin ettiği gibi kargalar bize neden hep böyle anlatıldı. Kargalar sanki kötülüğün alametinin sebebi onlarmış gibi gösterildi hep. Oysa sadece birbirleriyle haberleşmek için öten bu kuşlar, neden bizim için felaket tellalı olsun ki.

 

 

Kargalar Felaket Getirir Mi?

Karga; orta boylu, güçlü ayakları ve düz iri gagaları olan siyah ve zeki ötücü kuşlar. Kimi kargalara 200 yıl ömür biçti, kimi kargaları asla unutmaz sandı. Ama onların ne 200 yıl ömrü ne de hiç unutmayan hafızası vardı. Onlar sadece ötücü bir kuştu. Ortalama ömrü 30-40 yıldan fazla değildi.

Zekilikleri takdire şayandır. Ama kendisine yapılan kötülüğü unutmayacak kadar da kindar değildirler. Onlar sadece ekmeğinin peşinde olan bu ekmek için kendini tehlikeye atan hayvanlardır.

Kargalar Felaket Getirir Mi

Kargalar Felaket Getirir Mi

Çoğumuz görmüştür bir karganın ceviz kabuğunu kırmak için, cevizi yere atarken ya da yoldan geçen arabaların yoluna atarken kargaları. Bu hayvanların da bizler gibi sadece amaçları yaşama iç güdüsüdür. Bir şeylerin habercisi değil ötmelerinin sebebi. Ya bizi tehdit olarak görmeleri ya da birbirleriyle haberleşmeleri.

 

Bazı Yunan mitolojisinde kargalar ölümsüzlüğü temsil ederdi ve saygı duyulan bir hayvandı. Bizim de tüm hayvanlara saygı duymamız ve yaşam alanlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa daha çok karga sesi duyarız.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER