Kalite Çemberi Nedir? Kalite Çemberinin Amacı Nedir?

Kalite çemberi, kalite sorunlarını tartışmak için periyodik olarak toplanmaya gönüllü olan küçük bir gruptur. Peki Kalite Çemberi Nedir? Kalite Çemberinin Amacı Nedir?

Kalite Çemberi Nedir?

Kalite Çemberi, genellikle üç ile on iki kişi arasındaki kişilerden oluşur. Toplantılar genellikle bir saat sürer ve ayda en az bir kez toplantı yapılır. Toplantıların kesin zamanlaması ve süresi, ele alınan sorunların türüne bağlı olarak değişir.

Kalite çemberlerinin üyeleri genellikle aynı departman veya çalışma alanından gelir ve kalite çemberi amirleri tarafından yönetilir. Bununla birlikte, başarılı kalite çemberleri genellikle iyileştirme için hedeflenen bölge dışından bazı üyeleri de içerir.

Kalite çemberine liderlik etmek üzere atanan kişi toplantıları düzenli şekilde yürütür. Tartışmaların belgelenmesi, tespit edilen sorunların ve önerilen çözümlerin bir kaydını oluşturmak ve yönetime sunmak gerekir…

Kalite Çemberi Nedir

Kalite Çemberinin Amacı Nedir?

Kalite çemberinin amacı kalite problemlerini tanımlamak ve bu problemlere çözümler üretmektir. Bu hedefe ulaşmak için, kalite çemberi üyelerinin belirli bir beceri kümesinde eğitime ihtiyaçları vardır.

Eğitim operasyonunun tüm temeli, fikirlerin kolayca anlaşılabilmesi ve anlaşılmayı kolaylaştıracak şekilde ele alınması gerektiğidir. Basitlik, temel tekniklere vurgu yapılarak anahtar sözcük olmalıdır. Temeldeki eğitimler aşağıda gösterilmiştir:

 • Kalite Çemberlerine Giriş
 • Beyin Fırtınası
 • Veri Toplama ve Histogramlar
 • Sebep ve Sonuç Analizi
 • Pareto Analizi
 • Örnekleme ve Tabakalaşma
 • Kontrol Grafikleri
 • Sunum Teknikleri

Eğitime ek olarak, başarı için diğer önemli faktör yönetim desteğidir. Bazı durumlarda, yönetimden bir kişi Kalite Çemberinin bir parçası olarak atanır. Ancak genellikle yöneticinin kalite çemberi toplantılarına hükmetmesiyle sonuçlarınır, ihtiyaç duyulan şey aslında işi yapan insanlardan gelir.

Kalite Çemberi Nedir

Yönetimden İstenenler:

 • Kalite çemberi önerileri konusunda hızlıca hareke geçmeli.
 • Kalite çemberi için yeterli bir bütçe sağlanmalı.
 • Kalite çemberi üyelerinin eğitimini destekleyin.
 • Diğer departmanlardan yardım alma yetkisi verilmeli.
 • Farklı departmanlardaki kalite çemberleri arasındaki iletişim kolaylaştırılmalı.
 • Ölçülebilir hedefleri olan önemli projeler seçilmeli.

Kalite çemberi kavramı Amerika Birleşik Devletlerinde önemli bir ivme kazanmış olsa da, birçok kuruluş kalite çemberlerinin çoğu insanın inandığı her derde deva olmadığını düşünüyor. Kalite çemberleri bir takım avantajlar sunar, ancak belirli sınırlamaları da vardır. En sık karşılaşılan sorunlar, kalite çemberi kavramının yeterli eğitimde yetiştirilmediği takdirde kaybolma eğilimi, katılmama, kalite çemberi tarafından üstlenilen sorunlar için yetersiz teknik uzmanlık ve odak eksikliğini içerir.

Kalite çemberlerini beslemek ve üyelerin ihtiyaç duyduğu kaynak, eğitim ve destek kalitesini sağlamak yönetimin görevidir.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER