İyimser Misiniz Kötümser Misiniz?

Hayata iki ana şekilde bakılabilir: iyimser bir şekilde veya kötümser bir şekilde. Bu tutumlar hayatınızın her yerinde sizin peşinizde olacaktır. Peki ya siz iyimser misiniz kötümser misiniz? 

İyimser Misiniz Kötümser Misiniz

İyimser Misiniz Kötümser Misiniz

 

İyimser Misiniz Kötümser Misiniz?

İyimserliğin Tanımı

İyimserlik, olumlu bir tutum, eylem karşısında en iyi sonucu tahmin etme eğilimini ifade eder. Bu nedenle, iyimser olmak, hayattaki olası her durumun sonucunu olumlu olarak görmek ve istemek demektir.

Sonuç olarak iyimser bir insan, hayattaki her fırsatı olumlu bir tavırla görür ve bunun ardından iyi sonuçların da geldiğine inanır. Bu nedenle, iyimser bir insan hayatında bir hediye aldığında zorluklarla karşılaşır.

Ayrıca hayata dair iyimser olmak insanı kendine ve geleceğine daha fazla güven duymasını sağlar. Her şeyde umut görür ve bu da hayattan zevk almayı kolaylaştırır. Hayatı sıradan ve sıkıcı değil, renkli, neşe ve mutlulukla dolu görürler. İyimser olmak, kişinin dünyadaki kendi alanıyla güvenle özdeşleştiği yerde yenilmez olmak demektir. Ayrıca iyimser olmak, kişinin psikolojik olarak iyi olması için bir zorunluluktur.

 

Kötümserliğin Tanımı

Kötümserlik, olumsuz yönleri, koşulları ve herhangi bir şeyde en kötü sonucun olasılığını veya beklentisini arzulamaya ve vurgulamaya yönelik olumsuz bir tutumdur

 

Sonuç olarak, bir karamsar hayatta asla mutluluk ve umut görmez. Dolayısıyla onun için hayatı çok kötü, sıkıcı ve mutsuzdur. Bu nedenle, genel olarak karamsar insanlar hayattaki olumsuz şeylere odaklanma eğilimindedir.

Benzer şekilde, kendilerine ve hayatta başarmak zorunda oldukları şeylere olan güvenlerini kaybetmeye başlarlar. Kısacası, kötümserler, hayattaki her olası durumda en kötü sonucu gördükleri için gelecek planları hayal etmekten hoşlanmazlar.

 

İyimser ve Kötümser Arasındaki Fark

Tanım

 • İyimser: İyimserlik, belirli bir durumdan en iyi sonucu bekleyen olumlu bir tutumu ifade eder.
 • Kötümserlik: Kötümserlik, belirli bir durumun olası en kötü sonucunu bekleyen olumsuz bir tutumu ifade eder.

 

Tutum

 • İyimserlik: İyimserlik her zaman hayattaki hemen hemen her şey hakkında iyi ve olumlu bir tutuma sahip olmakla ilgilidir. Bu nedenle hayata daha renkli bakar.
 • Kötümser: Karamsarlık her zaman hayat ve hayattaki şeyler hakkında kötü veya olumsuz bir tutuma sahip olmakla ilgilidir, bu nedenle kötümserler için hayat çok sıkıcı, kötü ve anlamsızdır.

 

İyimser Misiniz Kötümser Misiniz

İyimser Misiniz Kötümser Misiniz

 

Güven

 • İyimser: İyimser her zaman kendinden emindir.
 • Kötümserlik: Karamsar insanlar genellikle kendilerine karşı iyi bir özgüvene sahip değillerdir.

 

Meydan Okuma

 • İyimser: İyimser insanlar hayattaki zorlukları her zaman birer nimet olarak görürler.
 • Kötümser: Bir kötümser, hayattaki zorlukları her zaman bir yük veya kötü bir şey olarak görür. Sonuç olarak, iyimser bir insan hayattaki zorlukları kabul ettiğinde, karamsar bir insan hayattaki zorluklardan daima kaçınır.

 

Direnç

 • İyimserler: İyimser insanlar, engelleri kendilerini daha güçlü ve daha akıllı yapan ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan şeyler olarak görür. Böylece yaşam hedeflerine ulaşmak için daha kararlı hale gelirler.
 • Kötümser: Kötümser insanlar, engelleri kendilerini zayıf ve güçsüz kılan bir lanet veya yük olarak görürler. Bu nedenle, kolayca cesaretleri kırılır ve yaşamdaki hedeflerine ulaşmada başarısız olurlar.

 

Gelecek Planları ve Hayaller

 • İyimser: İyimser insanların gelecek için planları vardır ve hayal kurmaktan korkmazlar çünkü her zaman her şeyde umut görürler.
 • Kötümser: Kötümserler gelecek için plan yapmaktan çekinirler ve her şeyde umut görmedikleri için hayal kurmaktan korkarlar.

 

İyimser Misiniz Kötümser Misiniz

İyimser Misiniz Kötümser Misiniz

 

Beyninizde Neler Oluyor?

Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak beyin görüntüleme tekniklerinde de ilerlemeler yaşanmış ve bu sayede sinirbilim ve nöropsikoloji alanında ciddi gelişmeler olmuştur. Beyin görüntüleme tekniklerindeki mevcut gelişmeler henüz beynin gizemini çözmeye yetmese de onu daha yakından tanımamıza katkı sağlamaktadır.

Uzmanlar bu gelişmelerden faydalanarak, “İyimser bir beyinde neler oluyor?  sorusuna cevap aramıştır. Her ne kadar bu konuda yapılmış araştırmalar sınırlı olsa da bu yazımızda “İyimser bir beyinde neler oluyor? sorusuna verilebilecek cevaplardan bahsedeceğiz.

 

Yapılan bir araştırmada iyimser olmanın orbitofrantal korteksle ilgili olduğu görülmüştür. Orbitofrantal korteks davranışların kontrol ve karar verme süreçlerinde önemli rol oynamaktadır. Orbitofrantal korteks insanların amaç odaklı davranışlar sergilemesinde duygu-düşünce-davranış bütünlüğünü sağlayan bir alandır.

 

Yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmada iyimser kişilerin orbitofrantal korteks alanının daha büyük olduğu buna karşı anksiyetenin sebep olduğu anlaşılmış ve böylece iyimserliğin anksiyeteye karşı koruyucu bir faktör olduğu belirtilmiştir.

 

Buna ek olarak, yapılan bir araştırmada stres tepkisinin ortaya çıkmasında ve davranışsal adaptasyonun sağlanmasında rol oynayan mineralokortikoid reseptörlerinin yüksek aktivitesiyle, yüksek iyimserlikle ve düşük depresyonla ilişkili olduğu belirlenmiştir.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER