İshak Paşa Sarayı Hakkında Bilgi

İshak Paşa Sarayı Hakkında Bilgi; İshak Paşa sarayı nerdedir? Nasıl inşa edilmiştir.İshak Paşa Sarayı hakkında Bilgi detayları ile yazımızda…

 

Eski Beyazıt  ve ovaya hakim olan yüksek bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Pek çok bölümleri olan kompleks bir saraydır. Birinci Dünya savaşına kadar Bayazıt Sancağı bu saray merkezi tarafından yönetildi. Sarayın yapımına 1685 senesinde Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından başlanılmış, aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa’nın döneminde 1784’te tamamlanmıştır. Mimarı, Ahıskalı ustalardır. Saray 115×50 metre boyutlarında, tesviye edilmiş. Etrafını çevreleyen çeşitli yapı topluluklarından meydana gelmektedir.

Doğu-Batı yönünde yaklaşık olarak 7 bin 600 metre karelik bir alan üzerine oturtulmuştur. Bazı kısımları tek, bazı kısımları iki, bodrum dahil bazı kısımları üç kat olarak yapılmıştır. Sarayda lazım gelen bütün alanlar (harem ve odaları, aşevi, salonlar, eğlence yeri, mahkeme salonu, camii,hizmet odaları, cezaevi,vb.) vardır. Her odada  ocak, dolap yerleri vb. bulunmaktdır.

Sarayın girişi, savunması en zor olan doğu cephesine taraftır. Anıtsal taç kapı, avlulara çıkan diğer kapılar gibi, kabartma, süsleme gibi zengin bitki motifleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini taşımaktadır. Saray, tarih ve sanat tarihi yönünden eşsiz  değere sahiptir. Bu  kale, Avrupa’daki şato tipi yapıların ülkemizde rastlanmayan en iyi örneğindendir. Sarayın cami dışındaki bölümlerinin çoğu yıkılmış, tavanları sökülmüştür. Son yıllarda  onarılmış, restore edilmiştir.Günümüze en sağlam ulaşan bölümü camidir

İshak Paşa Sarayı Hakkında Bilgi

Cami, saray kompleksinin  sağlam kalan yeridir. Herhalde burası, dini bir korkuyla tahrip edilmemiş. Tek kubbeli cami, iki ayrı renk taşlarla örülmüş minaresiyle saraya ilginç görünüm kazandırmaktadır. Caminin kıble duvarının harici türbe geometrik,bitkisel motifler ile süslenmiştir. Sarayın  kuzey cephesinde dışa doğru sarkan dört ahşap konsol üstünde üstte kanatlı ejder, onun altında aslan, en altta insan figürleri yer almaktadır.

Merkezi sistemle ısıtılıyordu

Sarayda klasik Osmanlı mimarisinden farklı üslup şekilleri dikkati çeker. Türk saray geleneği ve mimarisinin ana prensiplerine uyulmuş. Yapı güzellik ile azameti yansıtır. Sarayın ihtişamı, yaptıran paşanın çevreye ve merkezi devlete karşı gücünü göstermek istediği anlaşılmaktadır. Taş duvarların içinde görülen boşluklar sarayın kalorifer tesisatı andıran merkezi ısıtma sistemiyle ısıtıldığını gösterir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER