IQ ve EQ Arasındaki Fark Nedir?

IQ ve EQ arasındaki farkı açıklığa kavuşturmadan önce, öncelikle bu terimlerin gerçekte ne anlama geldiğini anlayalım. EQ (Emotional Quotient) veya Duygusal Zeka, bir kişinin duyguları anlama, onları kontrol etme, değerlendirme ve ifade etme kabiliyetidir. IQ (Intelligence Quotient) ise bir takım testlerde elde edilen sonuçlar olarak karşımıza çıkar. Bu testler ile kişi matematik, dil, hafıza, mantık gibi konularda kendini test edebilir ve IQ seviyesini tespit edebilir.

Birçok kişi, IQ testlerinden elde ettiği sonuçların başarıya ulaşmak için önemli olduğunu düşünürken, araştırmacılar yüksek EQ’lu insanların kariyerlerinde daha başarılı olduklarını tespit ettiler. Sizce hangisi önemli? IQ ve EQ zeka seviyelerinizi biliyor musunuz? 

 

IQ (Intelligence Quotient) Nedir?

Intelligence Quotient kısaca IQ olarak bilinir, bir bireyin zihinsel yaşının kronolojik yaşına bölündüğü ve daha sonra 100 ile çarpıldığı standart bir zeka testi ile elde edilen akıllı bir test puanıdır. Test, bir kişinin bilişsel düşünme ve akıl yürütme kapasitesini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Terim ilk olarak William Stern tarafından kullanılmıştır.

IQ, bireyin zeka seviyesini, aynı testte aynı yaştaki diğer kişilerin aldığı puanlarla karşılaştıran bir test biçimidir.

IQ ve EQ

EQ (Emotional Quotient) Nedir?

EQ, kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını belirleme yeteneği olarak tanımlanır ve Duygusal Zeka olarak adlandırılır. İnsanların duygusal zekalarının tespit edildiği bu testlerde insanlar farklı duyguları birbirinden ayırt edebilir ve bu bilgiler ışığında davranış-sal değişiklerde bulunabilirler.

Emotional Quotient terimi, ilk olarak 1995 yılında, Duygusal Zeka kitabının yazarı olan Daniel Goleman tarafından ortaya atılmıştır. Goleman’a göre, kişinin duyguları anlama, onları kontrol etme, değerlendirme ve ifade etme kabiliyetidir. EQ değeri yüksek olan kişilerin anlama kapasiteleri daha yüksektir bu yüzden hem eğitim hem de iş hayatlarında başarılı olurlar.

IQ ve EQ

IQ ve EQ Arasındaki Fark Nedir?

IQ ve EQ arasındaki farklar temel olarak şu şekildedir.

  • Bir bireyin standart testte elde edilen puanlarla temsil edilen duygusal zeka düzeyine Duygusal Zeka veya EQ denir. Bir bireyin mantıksal akıl yürütme yeteneğini temsil eden standart zeka testinden elde ettiği sayı değerine de  Zeka Katsayısı veya IQ denir.

  • Bir kişinin okuldaki başarısı IQ seviyesine bağlıdır, bir kişinin EQ seviyesi sosyal yaşamdaki başarısını yansıtır.

  • EQ, bireyin sosyal ortamda kendini duygusal olarak ifade edebilme yeteneğini, IQ ise kişinin akademik yeterliliğini ve muhakeme yeteneğini ölçer.

  • EQ, sonradan kazanılabilir ve geliştirilebilir. IQ ise sonradan kazanılsa bile aslında kalıtsaldır ve geliştirilmesi zordur.

  • EQ seviyesi yüksek olan kişi, kendi duygularını tanıyabilir, kontrol edebilir ve ifade edebilir. ayrıca başkalarının duygularını algılayabilir ve değerlendirebilir.  IQ seviyesi yüksek olan kişi ise, bilgiyi öğrenmede, anlamada ve uygulamada oldukça iyidir. Ayrıca mantıksal akıl yürütme ve soyut düşünme yeteneğine de sahiptir.

 

Sonuç

IQ ve EQ seviyeleri kişilerde farklılık gösterebilir, yüksek IQ seviyesine sahip bir kişinin, EQ seviyesi düşük olabilir. Bunun tam tersi de mümkündür. Bu nedenle, IQ ve EQ testleri farklılık göstermektedir.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER