IQ Testi Nedir? İlk Ne Zaman Ortaya Çıktı?

IQ Testi Nedir? IQ testleri uzun zamandır bir kişinin zekasını ölçmek ve karşılaştırmak için ideal bir yöntem olarak düşünülmüştür. Bu testler oldukça değişkendir ve burada yer alan sorular matematiksel zekayı ölçmek için yeterli olabilir. Ancak bu testler doğru mu?

 

IQ Testi Nedir?

IQ testleri, öğrencileri farklı eğitim seviyelerine göre eğitmede yaygın olarak kullanılır. Eğitim alanında hala aktif olarak kullanılıyorlar.

IQ Testinin Başlangıcı

IQ Testi Nedir?

IQ Testi Nedir

1900’lü yılların başlarında, bir insanın yeteneklerinin gerekli olduğunu ölçmenin bir aracı olarak dünya genelinde farklı zeka testleri geliştirildi. Bugüne kadar geliştirilen ilk IQ testlerinden biri, Fransız psikolog Alfred Binet tarafından, hangi öğrencilerin okulda başarılı olacağını ve hangi öğrencilerin en çok yardıma ihtiyacı olacağını belirlememek amaç edilmişti.

Binet tarafından geliştirilen bu ilk istihbarat ölçüsü için tam olarak, IQ testi demek doğru olmaz. Çoğu araştırmacı bu testlerin, kişinin genel “zekasının” temel bileşenleri olan yaratıcılığı veya duygusal zekayı ölçemediğini iddia etmiştir.

 

Polis ve askeri örgütler, başvuranları taramak ve kabul edilmelerini denetlemek için yeni testler hazırlamışlardır. Bu testler toplum içinde daha fazla ilgi toplamış ve kullanılmaya başlanmıştır.

Oluşturulduktan bu IQ testleri kısa bir süre sonra, ülke genelindeki üstün yetenekli ve becerikli öğrencileri tespit etmek için ABD eğitim sisteminin tamamında kullanılmaya başlanmıştır.

IQ Testinin Kullanımı

 

IQ testlerinin kullanımı ABD’de büyüdükçe ve dünyaya yayıldıkça, istihbaratla ilgili bir fikir de artmaya başladı. Bu fikir zekanın biyolojiden etkilendiği şeklindeydi. Böylece, kullanım alanı farklılık göstermeye ve ırkların üstünlüğünü test etme amacıyla kullanılmaya başlandı.

Carl Brigham adlı bir psikolog 1920’lerde ABD Ordusu araştırmasından elde edilen test sonuçlarını analiz etti. Verilere bir istatistiksel analiz uyguladı ve Amerikan zekasının genel olarak düşüşe geçtiği sonucuna vardı. Bu zorunlu olarak kendi başına bir sorun olmasa da, göçün ve ırkların karıştırılmasının sebep olduğunun ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.

Diğer pek çok psikolog ve bilim adamı da bu dönemde aynı iddiada bulundular. Esasen, bu sonuçların ilk alınmasından bu yana, psikologlar ve bilim adamları, IQ testlerinin farklı ırkların karışmasıyla düşüşe geçtiğini tespit etmiş oldular.

İster inanın ister inanmayın, bu uygulama 1970’lerin ortalarına kadar devam etti.

Modern IQ Testi

IQ Testi Nedir?

IQ Testi Nedir

IQ testi son yıllarda ön plana çıkmadı, ancak halen yaygın olarak kullanılıyor. Araştırmacılar şuan kullanılan IQ testlerinin değersiz olmadığı konusunda hemfikirler, ancak sonuçların irdelenmeye ihtiyacı var ve bir kişinin gerçek zekasının bir ölçüsü olarak asla kullanılamaz.

IQ testleri halen eğitim kurumları tarafından da kullanılmaktadır ancak çok da kapsamlı bir ölçü sistemi olduğu söylenemez. Öğrencileri bilgi eksikliği yüzünden utandırmak yerine, benzer şekilde kişiselleştirilmiş öğretimin gerçekleştirilebilmesi için benzer öğrencileri öğrenme gruplarına gruplamak için kullanılıyor.

IQ Testi Nedir?

IQ Testi Nedir

Yine de, eğitimde kullanılan IQ testlerinin konusu, testlerin gerçek etkinliğinin dışında öğrencileri ötekileştirme amacı da taşıdığı için halen tartışmalara açıktır ve üzerinde konuşulması gerekir.

IQ testleri, kuruluşundan bu yana birçokları için bir anlaşmazlık konusu olmuştur. İster iyi ister kötü amaçlı kullanılıyor olsunlar, şu anda zekayı nesnel olarak ölçmenin en iyi yolu veya en azından gruplara ayırmak için iyi bir seçenek olarak görülüyor.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER