İnsanı İnsan Yapan Nedir? Biz Neden Farklıyız?

Bizi insan yapan nedir ile ilgili birçok teori vardır. Bunlardan bazıları ilişkili veya birbirine bağladır. Peki gerçekten İnsanı İnsan Yapan Nedir? Biz Neden Farklıyız?

İnsanı İnsan Yapan Nedir?

İnsan varlığı konusu binlerce yıldır düşünülmektedir. Eski Yunan filozofları Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi sayısız filozof insan varlığının doğası hakkında teorilerde bulunmuşlardır. Bilim insanları, fosillerin ve bilimsel kanıtların keşfiyle de teoriler geliştirmişlerdir.

Tek bir sonuç olmasa da, insanların gerçekten eşsiz olduğuna şüphe yoktur. Aslında bizi insan yapan şeyin üzerinde düşünme düşüncesi hayvan türleri arasında benzersizdir.

Dünya üzerinde var olan çoğu tür, bir dizi erken insan türü de dahil olmak üzere yok olmuştur. Evrimsel biyoloji ve bilimsel kanıtlar bize tüm insanların Afrika’d 6 milyon yıldan daha uzun bir süre önce Apelike atalardan evrimleştiğini gösteriyor. Erken insan fosillerinden ve arkeolojik kalıntılardan elde edilen bilgiler birkaç milyon yıl önce 15-20 farklı erken insan türünün bulunduğunu göstermektedir.

 

İnsanların Diğer Türlerden Farkları Nelerdir?

İnsanların fizyoloji açısından Dünya’daki diğer memelilerle birçok ortak noktası vardır, ancak genetik ve morfoloji açısından diğer iki canlı primat türü gibidir: filogenetik ağaçta en çok zaman geçirdiğimiz Şempanze ve Bonobo‘dur.

Bizi bir tür olarak ayıran bariz entelektüel yeteneklerimizin yanı sıra, insanlar çeşitli benzersiz fiziksel, sosyal, biyolojik ve duygusal özelliklere sahiptir.

Diğer hayvanların zihninde ne olduğunu tam olarak bilemesek de, bilim insanları anlayışımızı bildiren havran davranışı çalışmaları ile çıkarımlarda bulunabiliyorlar.

 

Biz Neden Farklıyız?

 

Gırtlak (Ses Kutusu)

Brown Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, insanların 100.000 yıl önce erken bir maymun atadan ayrılmasından sonra, ağız ve vokal yolunun dil ve gırtlak veya ses kutusu ile değiştiğini açıkladı. Dil daha esnek ve bağımsız hale geldi ve daha hassas bir şekilde kontrol edilebilir hale geldi. Dil, vücuttaki hiçbir yere bağlı olmayan hyoid kemiğine bağlandı. Bu yüzden insan boynu dili ve gırtlakları barındırmak için daha uzunlaşma evrimi geçirmiştir.

 

Omuz

İnsan omuzları öyle bir evrimleşti ki, tük eklem boyundan bir elbise gibi yatay olarak açı yapabiliyor. Maymunların omuzu ağaçlardan asmak için daha uygundur, oysa insan omuzu fırlatma ve avlanma için daha uygundur. İnsan omuz eklemi geniş bir hareket aralığına sahiptir ve çok hareketlidir.

 

Eller ve Başparmaklar

Diğer primatların da başparmakları olmasına rağmen, diğer parmaklara dokunmak için hareket ettirebilecekleri anlamına gelse de, kavrama kabiliyetleri diğer primatlardan farklıdır. İnsan eli de daha küçük ve parmaklar daha düz olacak şekilde gelişti. Bu bize daha iyi ince motor becerileri ve kalemle yazma gibi ayrıntılı hassas işler yapma yeteneği kazandırdı.

 

Tüysüz Cilt

Tüysüz olan diğer memeliler olmasına rağmen, balina, fil ve gergedan gibi insanlar çoğunlukla çıplan tenli tek primatlardır. İnsanlar bu şekilde evrimleştiler çünkü 200.ooo yıl önce iklimdeki değişiklikler yiyecek ve su için uzun mesafeler kat etmelerini gerektiriyordu. İnsanlar ayrıca ekrin bezleri olarak adlandırılan bol miktarda ter bezine sahiptir.

Bu bezleri daha verimli hale getirmek için, insan vücudu ısıyı daha iyi dağıtmak için saçlarını kaybetmek zorunda kaldı. Bu, vücutlarını ve beyinlerini beslemek için ihtiyaç duydukları yiyecekleri elde etmelerini sağlayarak, onları doğru sıcaklıkta tutar ve büyümelerine izin verir.

 

Ayakta Dik Durabilme

İnsanı İnsan Yapan Nedir?

İnsanları benzersiz kılan en önemli özelliklerden biri, muhtemelen diğer önemli özelliklerin gelişmesine yol açtı: İki ayak olmak yani yürümek için sadece iki bacağı kullanmak. Bu özellik insanlarda milyonlarca yıl önce insanın evrimsel gelişiminin başlarında ortaya çıktı. Bu özellik insanlara daha üstün bir bakış açısıyla, baskın duyu olarak vizyonla tutma, taşıma, toplama, atma, dokunma ve görme avantajı verdi.

 

Duyguları İfade Edebilme; Yüz Kızarması

İnsanı İnsan Yapan Nedir?

İnsan yanaklarındaki kılcal damarların utanç duygusuna tepki olarak istemsizce genişlemesine neden olan sempatik sinir sisteminin bir parçasıdır. Başka hiçbir memeli bu özelliğe sahip değildir ve psikologlar da sosyal faydaları olduğunu teorize eder.

İstemsiz olduğu göz önüne alındığında, yüz kızarması otantik bir duygu ifadesi olarak kabul edilir.

 

İnsan Beyni

İnsanı İnsan Yapan Nedir?

En göze çarpan insan özelliği beyindir. İnsan beyninin göreceli boyutu, ölçeği ve kapasitesi diğer türlerden daha yüksektir. İnsan beyninin büyüklüğü, ortalama insanın toplam ağırlığının 50 de birine eşittir.

İnsan beyni bir goril beyninin üç katı büyüklüğündedir. Doğumda şempanze beyni ile aynı boyutta olmasına rağmen, insan beyni bir kişinin hayatı boyunca şempanze beyninin üç katı büyüklüğünde olmak için daha fazla büyür. Özellikle prefrontal korteks, şempanze beyninin yüzde 17’sine kıyasla insan beyninin yüzde 33’ünü içerecek şekilde büyür. Yetişkin beyninde yaklaşık 86 milyar nöron vardır, bunların serebral korteksi 16 milyar içerir. Buna kıyasla, şempanze serebral korteksinin 6.2 milyar nöronu vardır.

 

Zihin: Hayal Gücü, Yaratıcılık ve Öngörü

İnsan beyni ve sayısız nöronlarının aktivitesi ve sinaptik olasılıklar insan zihnine katkıda bulunur. İnsan zihni beyinden farklıdır: Beyin fiziksel bedenin somut, görünür bir parçasıdır, zihin ise maddi olmayan düşünce, duygu, inanç ve bilinç alanından oluşur.

 

Din ve Ölüm Farkındalığı

İnsanı İnsan Yapan Nedir?

İnsan olduğumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi de ölüm farkındalığımızdır. Kişinin dini inançlarından ve ölümden sonra ne olduğuna dair düşüncelerinden bağımsız olarak, yaklaşmakta olan nesli tükenme konusunda mutlu bir cehaletle yaşayan diğer türlerin aksine, çoğu insan bir gün öleceklerinin farkındadır. Bazı türler biri öldüğünde tepki vermesine rağmen, aslında başkalarının ya da kendi ölümlerini düşünmeleri pek olası değildir. 

 

Hafıza

İnsanı İnsan Yapan Nedir?

İnsanı İnsan Yapan Nedir?

Bellek, insanların varlıklarını anlamasına ve geleceğe hazırlanmasına izin verir, bu da hayatta kalma şanslarını artırır, yani sadece bireysel olarak değil, bir tür olarak da yaşamamıza neden olur. 

Anılar, insan iletişimine anlatılar biçiminde aktarılır, bu da bilginin nesilden nesile aktarılmasıdır, böylece insan kültürü gelişir. İnsanlar çok sosyal hayvanlar oldukları için birbirlerini anlamaya çalışırlar ve daha hızlı kültürel evrimi teşvik eden ortak bir fon hakkında kendi bilgilerine katkıda bulunurlar. Bu şekilde, diğer hayvanlardan farklı olarak, her insan nesli önceki nesiller gibi kültürel olarak gelişmiştir.

 

Sonuç;

İnsanlar çok eşsiz yaratıklardır. Teknolojik ve duygusal olarak genişleyen insan yaşamının en gelişmiş türleridirler ve yapay zeka yaratırlar, uzaya seyahat ederler, büyük kahramanca işler, fedakarlık ve şefkat gösterirler, aynı zamanda ilkel, şiddetli, acımasız ve kendini yıkıcı davranışlarda bulunabilirler. 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER