İktisat Bilimi Nedir? İktisat Bilimi Ne İle Uğraşır?

İktisat Bilimi Nedir? İktisat biliminde, ihtiyaçların sınırsızlığı ile bunların karşılanmasında yararlanılan kaynakların kıtlığı arasındaki dengesizlik temel iktisadi sorundur. İşte iktisat bilimi temelde bu sorunun çözümü ile uğraşan bir bilimdir. İktisat bilimi nedir? İktisat bilimi ne ile uğraşır?

 

İktisat Bilimi Nedir?

İktisat, mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgilenen bir sosyal bilimdir. Bireylerin, işletmelerin, hükümetlerin ve kaynakların nasıl tahsis edileceği konusunda nasıl seçim yaptıklarını inceler.

 

İktisat, genellikle bir sosyal bilim olarak kabul edilir, ancak bu alanı eleştirenler, iktisadın, test edilebilir hipotezlerin eksikliği, fikir birliği eksikliği ve içsel siyasi imalar da dahil olmak üzere bir dizi nedenden ötürü bir bilim tanımına yetersiz kaldığını iddia eder.

 

İktisat Ne İş Yapar?

  • İktisat, genellikle bireyler ve toplumlar arasındaki ilişkiler etrafında dönen bir sosyal bilim olarak kabul edilir.
  • Eleştirmenler, iktisadın test edilebilir hipotezler ve fikir birliğine varma becerisi eksikliği nedeniyle bir bilim olmadığını savunuyorlar.
  • Bu argümanlara rağmen, ekonomi, tüm sosyal bilimlerde ortak olan niteliksel ve niceliksel unsurların birleşimini paylaşır.
İktisat Bilimi Nedir

İktisat Bilimi Nedir

İktisat Bilimi Ne İle Uğraşır?

İktisat bilimi temel iktisadi sorunun aşılmasında üç temel soruya cevap arar:

Ne üretilecek?

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin, ihtiyaçlara nazaran, miktarları sınırlı olsa da bunların çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Bu mal ve hizmetler arasındaki en iyi tercih iktisat biliminin konusudur. Bu tercih yapılırken mal ya da hizmetlerden ne kadar kazanç sağlanacak? Bu soru cevaplanmaya çalışılır. En yüksek kazancı sağlayacak olan mal ya da hizmetin üretimine karar verilir.

Bir mal ya da hizmet bir dönemde yüksek kazanç sağlıyorsa bu hep o mal ya da hizmetten en yüksek kazancın sağlanacağı anlamına gelmez. Belirli bir sürenin sonunda bütün firmalar rasyonel davranacaklarından o mal ya da hizmetten yüksek kazanç sağlandığı için bazı firmalar o mal ya da hizmetin üretimine yönelecektir. Böylelikle arz artacak, beraberinde kazanç azalacaktır. Ve firmalar yeni alanlara yönelmeye başlayacaklardır.

İktisat Bilimi Nedir

İktisat Bilimi Nedir

Nasıl üretilecek?

Hangi mal ya da hizmetin üretileceğine karar verildikten sonra, bu üretimin nasıl yapılacağına ilişkin karar verilecektir. Mal ya da hizmetlerin üretiminde iki farklı teknoloji kullanılır. Emek yoğun ve sermaye yoğun üretim teknolojileri. Eğer ki üretim sürecinde sermaye unsurları fazlaca kullanılıyorsa bu üretim tekniği sermaye yoğun üretim tekniğidir. Eğer ki üretim sürecin- de emek unsuru fazlaca kullanılıyorsa bu üretim tekniği de emek yoğun üretim tekniğidir. Üretici bu tekniklerden hangisi daha fazla kazanç sağlayacaksa üretim sürecinde o tekniği kullanacaktır.

Kimler için üretilecek?

Neyin, nasıl üretileceğine karar verildikten sonra üretilecek mal ya da hizmetlerin kimler için üretileceği sorusu cevaplanacaktır. Bu sorunun en basit cevabı “o mal ya da hizmete ihtiyaç duyan kişiler için” olacaktır. Ekonomik anlamda düşünüldüğünde ise kimler için üretilecektir? sorusuna verilecek cevap, bölüşüm sorununu ortaya çıkaracaktır. Yani yapılan üretimden ne kadarlık kısmını emek sahibi ücret olarak alacak, ne kadarlık kısmını sermaye sahibi faiz olarak alacak, ne kadarlık kısmını toprak sahibi rant olarak alacak ve ne kadarlık kısmını da girişimci kar olarak alacak.

Üretim faktörlerinin bu payları bu faktörlerin çeşitli özelliklerine göre belirlenecektir (güç durumları, az ya da fazla bulunma durumları gibi).

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER