Hücre Kültürü Nedir? Hücre Kültürü Nasıl Gerçekleşir?

Hücre Kültürü Nedir? Hücre kültürü, hücrelerin kontrollü şartlar ile çoğaltılması ve yetiştirilmesidir. Bir laboratuvar tekniği olan hücre kültürü, bilimsel çevrede kabul görmüştür. Hücrelere belli koşullar hazırlanarak, bitki veya memelilerden alınan hücreler için bir besiyeri ortamı hazırlanır. Bu ortam içerisinde aminoasitler, vitaminler, inorganik tuzlar, serum ve glukoz gibi besin maddeleri bulunur. Ortamda uygun sıcaklık, nem, karbondioksit sağlanarak insan vücudu taklit edilir.

 

Hücre Kültürü Nedir

Hücre Kültürü Nedir

 

Hücre Kültürü Nedir?

Hücreler için yapay bir ortam hazırlanmış olur ve hücreler bu ortamda çoğaltılır. Hücre kültürü için çeşitli canlılar kullanılabilir. Bunlar insan, maymun, tavşan, kobay, fare gibi canlılardır. Bu canlıların böbrek, akciğer, tümör, amniyon zarları gibi farklı doku ve organları parçalanarak çeşitli işlemler ile hücrelerine ulaşılır. Bir petri kabı veya flask içerisinde hücreler bekletilir. Beketilen hücreler kabın yüzeyini kaplayarak(kabın çeperine tutunarak) üremeye başlar. Bu üremeler sonucunda ortaya çıkan yapı hücre kültürü olarak adlandırılır.

 

Hücre Kültürü Nedir

Hücre Kültürü Nedir

Hücre Kültürü Nasıl Gerçekleşir?

Uygun pH, sıcaklık nem ve karbondioksit ortamı hazırlandığında, hücreler kültür ortamında yaşayabilir, çoğalabilir ve işlevlerini yerine getirebilirler. Hücre kültüründe en önemlie etken ortam koşullarının uygunluğunun tam olmasıdır. Kültürdeki hücreler ışık mikroskobu altında görülebilir. Hücre kültür çalışmaları ikiye ayrılır. Bunlar primer hücre kültürleri ve sürekli hücre kültürleridir.

Hormonal veya sinirsel bir uyarı olmadan gerçekleşen hücre kültürü tecrübe ve uzmanlık isteyen bazı tekniklerin kullanımı ile yapılır. Önemli bir in vitro model olan hücre kültürünün temel amacı, fizyolojik ve patolojik olaylarda hücre içi sinyal yolaklarının ve bu yolaklara bağlı hücresel cevabın oluşumunu ortaya çıkarmaktır.

 

Hücre Kültürünün Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Hücre kültürü, hastalıkların tanı ve araştırılmasında önemlidir. İn vitro kanser araştırmalarında, tüp bebek ve kısırlık tedavilerinde, sitogenetik, biyokimyasal, moleküler biyolojik çalışmalarda kullanılır. Aynı zamanda farmasötik proteinlerin üretiminde ve aşı ve kök hücre üretiminde kullanılır. Hücre kültürünün doku ve deri mühendisliğinde kullanıldığı da bilinmektedir.

Hücre Kültürü Nedir

Hücre Kültürü Nedir

Tıp biliminde yapılan hücre kültüründe, hastadan alınan doku laboratuvar ortamında hücrelerine ayrılır, kök hücreler izole edilir ve laboratuvar ortamında kültür ile çoğaltılırlar. Bu teknikleri uygulamak için özel hücre kültürü laboratuvarları vardır. Hücre kültürü laboratuvarlarında, çeşitli hücrelerin moleküler mekanızmaları araştırılır. Hücre kültürü ile, çeşitli hastalıkların hücresel modellemeleri yapılır ve hastalıkların moleküler temelleri araştırılır. Genetik hastalık çalışmalarında hücre kültüründen faydalanılır.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER