Hoşlanmak, Sevmek ve Yakınlaşmak

İnsanlar pek çok sebebe bağlı olarak birinden ya da birkaç kişiden hoşlanabilir ve bu hoşlanmak kendini farklı şekillerde gösterebilir. Özellikle çekici insanların iş alımlarında dahi işe alınma oranları daha yüksek iken ilişkilerde bu neden aynı şekilde işlemesin ki?

Bireyler farkında olmadan belli durumlara bağlı olarak başka bireylerden hoşlanır ve bunu etkileyen faktörler genel anlamda yakınlaşmayı da belirleyen faktörlerdir. Bu faktörler sosyal yolla ve kültürel beğeniler ile de oluşmuş olabilir, kişisel algılara bağlı olarak bireyin düşünceleri ile de şekillenmiş olabilir. İlişkilerin devam etmeme sebepleri genel olarak bu faktörlerin ilişki yaşanılan bireylerle ile uyuşmaması ve istenilen ilişki profilinin yaşanılan ile bir olmamasıdır.

Çekici İnsanlar

Evrimsel kurama göre bireyler bilinç düzeyinde olmayan ‘sağlıklı ve iyi genlerin aktarımı’ ilkesinden hareketle daha çekici gelen bireylere ilgi duymaktadır. Sosyalleşme kuramı ise toplumun kültürel normlarının etkisine dayanan güzellik algılarının insanın beğeni kriterlerini belirlediğini söyler. Bu durumların ikisi birlikte insanların başkalarından hoşlanmalarını belirleyen kriterleri oluşturabilir. Bu durumda çekici insanlar genellikle diğerlerine göre daha az rahatsız edici görünüme sahip, mutlu, başarılı, sağlam kişilikli olabilir. Bunlar gibi pek çok etken de hoşlanmayı etkileyen unsurlar arasındadır.

Çekici insanlar çevre tarafından beğenilip ilgi gören bireyler olmak zorunda değildir. Konuşma ve ika kabiliyeti iyi olan kişiler de çekici insanlar arasındadır ve bu kişiler ile yakınlaşmak istenmesinin sebebi de bireyi etkiliyor oluşudur.

Fiziksel Yakınlık

Hoşlanmak, Sevmek ve Yakınlaşmak

Bireyler genellikle ulaşılabilir olan, sürekli etkileşim halinde olunabilecek olan bireylerden hoşlanma eğilimi içindedirler. Bu da hoşlanılan kişilerin genellikle oturulan semt, okunan okul ya da çalışılan iş yeri gibi yerlerden olma olasılığını arttırır. İletişimi devamlı tutma, hoşlanmanın devam etmesi ve yakınlaşmanın gerçekleşmesi için en önemli etkenlerden kabul edilebilir.

Fiziksel olarak yakınlık, ilişkilerin başlamasında ve devam etmesinde her zaman belirleyici rol oynamasa da genel anlamda sağlıklı bir ilişki yaşanması için tercih edilen belirleyicilerden biri olarak kabul edilir.

Benzerlik

Özellikle de benzer kültürel normlar içinde yetişmiş ve onlara sahip olan bireyler arasında yakınlaşma daha fazladır. Tutum ve değerlerin benzerliği, bireylerin anlaşması ve yakınlaşmasında önemli bir etkendir.

Örtüşme

Hoşlanmak, Sevmek ve Yakınlaşmak

İlgi alanları, kişilik, fiziksel görünüm gibi durumların örtüşmesi ve kişilerin bu konulardaki karşılıklı beğenisi yakınlığın oluşmasına yardımcı olan faktörlerdir ve bunlar kişilerin hoşlanma davranışı göstermelerinde belirleyici rol oynayabilmektedir.

Sosyal Takas

 

İlişkinin bireye kaybettireceklerinin ya da kazandıracaklarının farkında olunmadan yapılan hesabı, sosyal takas kuramına girer. Bu düşünce genellikle farkında olmadan oluşur ve bireyler genellikle eforun az ancak ilişkinin getirilerinin yüksek olduğu yakınlaşmaları tercih   ederler. Buradaki getiriler ve kaybedilecek olan şeylerden kasıt, kazanılacak olan sevgi ya da kaybedilebilecek olan sosyal hayat olabilir. Kişi bunları farkında olmadan hesaplar ve yakınlaşmada harcanacak olan efor fazla ise genellikle bunun için uğraşmak istenmez.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER