Hayvanlar Nasıl Evrim Geçirir?

Hayvanlar Nasıl Evrim Geçirir? Adaptasyon, herhangi bir canlının herhangi bir ortamda yaşaması ve gelecek zamanda üreyip çoğalmasıdır. Çoğalmış olan hayvan gelecek nesillerine bir mutasyonlu genetik bırakmaktadır.

Bıraktıkları bu genetik sayesinde de bir sonraki gelecek olan hayvan türü o ortamda çoğalıp gelişmektedir. Bunun sonucunda da o ortamda bir başka hayvan türünün bir başka türlüsü olmaktadır.

 

Mutasyon ise, bir canlının hücrelerinde meydana gelen beklenmeyen olumlu ya da olumsuz bir değişimdir. Bu değişim genel olarak olumsuz yönde etkilemektedir, sebebi ise DNA da var olan bir şeylerin bozulmasından kaynaklanmaktadır. Bu bozulmalar genel olarak dış etkenler sayesinde meydana gelir.

Hayvanlar Nasıl Evrim Geçirir

Hayvanlar Nasıl Evrim Geçirir

Hayvanlar Evrim Nasıl Geçirir?

 

 

Evrim, belirli bir zamanda ortaya çıkabilir (bu zaman bazen yüzyıllar almaktadır, bu sebepten dolayı evrimi takip etmek pek mümkün değildir.), ortaya çıktıktan sonra ise bir hayvan türünden ya da hayvanlar türünden başka bir hayvan türünün çıkmasıdır.

 

Çıkan bu hayvanı bulunabilmesi için o hayvanın bulunduğu ortamda yaşaması gerekmektedir. Yaşayabilir ise evrimin bir noktası gerçekleşmiş olur fakat ortaya çıkan bu hayvanın çiftleşmesi ve kendi türünün devamını getirmesi gerekmektedir.

 

Bunun içinde ortaya çıkan bu hayvan türünden bir tane daha karşı cinsten olması gerekmektedir. Karşı cinsi bulma olasılığı nadiren gerçekleştiğinden dolayı bu hayvan türü yok olabilir ama eğer karşı cinsten bulur ve dış etkenlerden etkilenip bir mutasyon ortaya çıkmaz ise evrim yavaş bir şekilde oluşmaktadır.

Hayvanlar Nasıl Evrim Geçirir

Hayvanlar Nasıl Evrim Geçirir

Evrim Bir Anda Ortaya Çıkan Bir Şey Değildir

Charles Darwin’den beri insanlar bunun soruları çok net olmasa da yanıtlayabilirmiştir. Evrim teorisine göre herkes bir hücreden ya da bir maddeden meydana gelmektedir. Yirmi birinci yüzyılın başlarında insanlar bu maddeye atom ve atom altı parçacıkları demeyi daha mantıklı bulmuşlardır.

Hayvanlar Nasıl Evrim Geçirir

Hayvanlar Nasıl Evrim Geçirir

Bu maddeler (atomlar) bir araya gelerek yeni bir madde ortaya gelmektedir ve bu böyle devam ettikçe yeni maddeler ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu maddeler kendilerine yaşam ortamları bulmak zorundadırlar yoksa üreyemeden yok olup giderler ve evrim bu noktada tıkanır. Tıkanmadığı yani yeni oluşan bir canlının kendine yaşama ortamı bulması sonucunda evrim yavaşça oluşmaktadır.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER