Hayvanlar Nasıl Boşaltım Yapar?

Hayvanlar Nasıl Boşaltım Yapar? Canlı varlıklar yaşamlarına devam etmek için dış ortamdan bazı organik ve inorganik maddeler alırlar. Bu maddeler canlının metabolizmasında kullanılır.

Hayvanlar Nasıl Boşaltım Yapar?

Hayvanlar dışarıdan aldığı besinleri enerji elde etmek amacı ile kullanır. Bu enerji elde edimi sırasında ortaya bazı atık maddeler çıkabilir. Bu atık maddeler ise fazla miktardaki su, suda çözünmüş halde bulunan zararlı maddeler, metabolizma sonucu ortaya çıkan metabolik atıklardır. Bu maddelerin çeşitli yollar ile canlı dışarısına atılma olayına boşaltım denir. Boşaltım olayını gerçekleştirmek için özel olarak gelişmiş organlara boşaltım organları denir. Bu boşaltım organları ise hayvanlarda bir araya gelerek boşaltım sistemlerini oluşturur.

 

 

Hayvanlar Nasıl Boşaltım Yapar

Hayvanlar Nasıl Boşaltım Yapar

Boşaltım sayesinde vücuttaki su ile tuzun dengesi sağlanır. Kanın olması gerektiği ph değeri korunur. Vücutta metabolizma sonrası oluşan toksik maddeler dışarı atılır. Canlının su dengesi dediğimiz ozmotik basıncı korunur. Hücrelerin su kaybetmemesi ya da fazla su alıp patlamaması için ozmotik dengelerini korumaları gerekir. Bunun için vücut hayvanlar ve insanlarda düzenli olarak su kaybetmelidir. Su kaybetme işlemi nefes alıp verirken, terlerken, idrara ve dışkıya çıkınca gerçekleşebilir.

 

Hayvanlar Nasıl Boşaltım Yapar

Hayvanlar Nasıl Boşaltım Yapar

Suda yaşayan canlılarda boşaltım: Suda yaşayan canlılar boşaltımını amonyak ile yaparlar amonyak hücreler için çok zararlı bir maddedir. Bu sebepten sadece çok fazla suyun olduğu yerlerde yaşayan hayvanlar boşaltımını amonyak ile yaparlar.

 

 

Karada yaşayan sürüngenler böcekler ve kuşlarda boşaltım: Bu canlılar boşaltımını ürik asit ile yaparlar. Vücutlarında ortaya çıkan amonyağı insanlar ve memelilere göre daha basit olan boşaltım sistemlerinde ürik asite dönüştürürler. Ürik asit amonyak maddesine göre zehirsiz bir maddedir. Ve bu maddenin toprağa karışması bir sorun teşkil etmez.

 

 

Kıkırdaklı balıklar, memeliler ve kurbağalarda boşaltım: Bu canlılar boşaltımını nispeten daha geliş olan böbrek yapıları sayesinde amonyağı üre maddesine çevirerek yaparlar.

 

 

Omurgasız canlılarda boşaltım: Omurgasızların belirli bir boşaltım maddesi yoktur. Süngerler ve sölenterlerin belirli bir boşaltım organı da yoktur. Boşaltım vücut yüzeyinden difüzyon ile gerçekleştirilir. Boşaltım sistemi organları ilk defa yassı solucanlarda gözlemlenebilir. Toprak solucanı ve yumuşakçalarda ise nefridyum denilen ilkel böbrekler bulunur.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER