Hayvan ve Bitki Hücreleri Arasındaki Farklar | Tanımlar ve Açıklamalar

Hücreler, tüm organizmalarda yaşamın temel birimidir. İnsanlar gibi hayvanlar ve bitkiler de birkaç hücreden oluşur. Her ikisi de ökaryotik hücreler olmasına rağmen, hayvan ve bitki hücrelerinde farklılıklar vardır. İşte Hayvan ve Bitki Hücreleri Arasındaki Farklar| Tanımlar ve Açıklamalar…

Hayvan ve Bitki Hücreleri Arasındaki Farklar

Hayvan ve Bitki Hücreleri Arasındaki Farklar

Hayvan ve bitki hücrelerinin her ikisi de ökaryotik hücrelerdir, bu nedenle hücre zarlarının, çekirdek, mitokondri ve endoplazmik retikulum gibi ortak birkaç özelliği vardır.

 

Bununla birlikte, hayvan ve bitki hücrelerinin birkaç farklılığı ve benzerliği vardır. Örneğin hayvan hücrelerinde hücre duvarı ve kloroplast bulunmazken, bitki hücrelerinde bunlar bulunmaktadır.

 

Hayvan hücreleri çoğunlukla yuvarlak ve düzensizdir, oysa bitki hücreleri sabit bir dikdörtgen şekle sahiptir.

Hayvan hücreleri ve bitki hücreleri arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki tabloyu inceleyin.

Hayvan ve Bitki Hücreleri Arasındaki Farklar

Hayvan ve Bitki Hücreleri Arasındaki Farklar

Hayvan ve Bitki Hücreleri Arasındaki Farklar

Hücre Hayvan hücresi Bitki hücresi
Hücre duvarı Bulunmaz Selülozdan Oluşan Hücre Çeperi Bulunur 
Form Yuvarlak (düzensiz) Dikdörtgen
Koful Bir veya daha fazla küçük vakuol (bir bitki hücresinden çok daha küçük) Hücre hacminin% 90’ını kaplayan büyük bir merkezi vakuol.
Sentrozom Tüm hayvan hücrelerinde bulunur Yalnızca alt bitki formlarında bulunur (örn. Klamidomonas)
Kloroplastlar Bulunmaz Bitki hücrelerinde kendi besinlerini yapmak için kloroplastlar bulunur.
Plastit Bulunmaz Bulunur
Hücre zarı Sadece bir hücre zarı var Hücre duvarları ve hücre zarları var
Lizozom Lizozomlar sitoplazmada meydana gelir Lizozom genellikle görünmezdir.
Kirpikler Kirpik bulunur Bitki hücrelerinin çoğu içermez

 

 

Hayvan ve bitki hücrelerindeki bu farklılıklar genel olarak iki organizmanın farklı ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır.

Hayvan ve Bitki Hücreleri Arasındaki Farklar

Hayvan ve Bitki Hücreleri Arasındaki Farklar

Hayvan ve Bitki Hücresi 

Hücre Duvarı

Hayvan ve bitki hücrelerindeki temel fark, bitki hücrelerinin dikdörtgen formda, hayvan hücrelerinin ise yuvarlak formda olmasıdır.

Bitki hücreleri, hücre zarını çevreleyen sert bir hücre duvarına sahiptir. Hayvan hücrelerinin hücre duvarı yoktur. 

 

Hücre Zarı

Hücre zarı, hücrenin içini dış ortamdan ayıran tüm hücrelerde bulunan bir zardır. Bakteri ve bitki hücrelerinde hücre duvarı, dış yüzeyindeki plazma zarına bağlıdır. 

Plazma zarı, yarı geçirgen bir çift lipit tabakasından oluşur. Plazma zarı, materyalin hücrelere ve hücre dışına taşınmasını düzenleme işlevi görür.

 

Kloroplastlar

Bitki hücrelerinde kloroplast vardır çünkü bitki hücresi enerjilerini güneş ışığı sayesinde fotosentez ile üretmektedir.

Hayvan hücreleri kloroplast bulundurmaz. Hayvan hücreleri enerji üretimini hücre solunum süreci sonucunda gıdalardan elde etmektedir.

 

Plastitler

Plastit hücreleri sadece bitkilerde ve bazı parazitlerde bulunur. Plastidler, bitkilerin kloroplastlarda fotosentetik işlemi gerçekleştirmesi için gerekli metabolizmayı sağlar.

 

Lizozom

Lizozomlar, çeşitli biyomolekülleri parçalayabilen hidrolitik enzimler içeren zara bağlı küresel veziküllerdir. Salgılama, plazma zarı onarımı, hücre sinyalizasyonu ve enerji metabolizması gibi hücre süreçlerinde rol oynar.

Hayvan hücreleri iyi tanımlanmış lizozomlara sahiptir. Bu arada, bitkilerdeki lizozomlar hakkında tartışmalar var çünkü lizozomlar açıkça görülemiyor.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER