Hasankeyf Tarihi

Hasankeyf Tarihi Tarihi şehir Hasankeyf Tarihi hakkında detaylı bilgi,baraj suyu altında kalacak olan Hasankeyf ile ilgili  tüm bilgiler yazımızda.

Hasankeyf Tarihi

Hasankeyf  ne zaman kurulduğu kesin  bilinmemekle birlikte tarihi antik dönemlere kadar dayanır. Hasankeyf höyüğünde yapılan çalışmalar 3.500 yıldan 12.000 yıl öncesine kadar arkeolojik buluntulara rastlanmıştır. Yukarı Mezopotamya’dan Anadolu’ya geçiş yolunda ve Dicle nehrinin kenarında kurulması nedeniyle stratejik  öneme sahipti. MS 2 ve 3. yüzyıllarda sınırda yerleşim olarak Bizanslılar ile Sasaniler arasında el değiştirmiştir. Diyarbakır ve çevresini ele geçiren Roma İmparatoru bölgeyi Sasaniler’den korumak amacı ile iki sınır kalesi inşa etmiştir. MS 363 yılında inşa edilen kale  uzun dönem Roma ve Bizans egemenliğinde kaldı. Hıristiyanlığın bölgede 4. yüzyıldan itibaren yayılmaya başlamasının ardından yerleşim Süryani piskoposluğunun merkezi haline geldi.

Kadıköy Konsil tarafından MS 451 yıllarında Hasankeyf’teki piskoposluk Kardinal ünvanı almıştır.  Hasankeyf 640 yılında, Halife Ömer döneminde İslâm ordusu tarafından ele geçirilmiştir. Emeviler, Abbasiler gibi yönetimler egemenliğinde  bir süre kalan yerleşim. Artuklular tarafından ele geçirilmiştir.  Artuklu beyliği’ nin bir dönem başkentliğini yapan Hasankeyf, en parlak dönemini bu dönemde yaşamıştır. Artuklular dönemi içerisinde imar edilen kale kasabası niteliğinden kurtulup şehir haline gelmiştir. 1232 yılında Eyyübiler’in  ele geçirdiği yerleşim; 1260 Moğollar’ca ele geçirilip tahrip edildi.

Osmanlı’ya Geçiş Dönemi

Hasankeyf   hakimi Eyyübiler, Hülagü’ ye bağlılığını söyleyerek şehirde egemenliğini devam ettirebilmiştir. 14. asırda önemli  şehir olma özelliğini korumakla birlikte eski parlak günlerine bir türlü kavuşamadı. 1462 yıllarında Uzun Hasan tarafından ele geçirilmiş  şehir Akkoyunlu topraklarına eklendi.  Akkoyunlar’ ın zayıflaması ile   Eyyubi emirlerinin yönetimi yeniden başladı. Bir süre sonra Safeviler’ in yönetimine geçen yerleşim, 1515 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1524 yılına kadar Osmanlı yönetimine bağlı Eyyübi yöneticiler tarafından idare edilmiş  daha sonra   Osmanlı idarecileri tarafından yönetilmeye başlanmıştır. 17. yüzyıldan itibaren ana ticaret yollarının değişmesi ve Osmanlı-İran savaşları sonucunda ticarette görülen duraklama neticesinde şehir önemini yitirmiştir. 1867 yılı sonrası Mardin Midyat’a bağlı olan yerleşim, 1926 yılında Gerçüş ilçesine bağlanılmıştır. 1990 yılında Batman’ın il olması ile birlikte ilçe bu şehre bağlanmıştır.

Hasankeyf Tarihi

 

Ilısu Barajı 

Hasankeyf, Dicle üzerine yapımı tamamlanan  Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali baraj gölü  ile sular altında kalacaktır. Kültürel hazinesini kaybetme  tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle Ilısu barajı sularının altında kalacak Hasankeyf’te kurtarma kazıları ve  tarihi eserlerin taşınmasıyla ilgili çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER