Gini Katsayısı Nedir? Türkiye’nin Gini Katsayısı Kaçtır?

Bir ülkedeki milli dağılımının adil olup olmadığını ölçen katsayıdır. 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. 0’ya yakın olan değerler mükemmel eşitliği, 1’e yakın olan değerler ise gelir dağılımının eşitliğini ifade eder. 

Gini Katsayısı Nedir

Gini Katsayısı Nedir

Gini Katsayısı Nedir?

Gini katsayısı, bir ülkenin gelirinin veya servetinin mutlak bir ölçüsü değildir. Sadece size ekonomideki gelirin veya servetin nüfus arasında nasıl dağıldığını anlatmaktadır. 

Gini katsayısı için başka bir terim Gini oranı veya Gini endeksidir.

 

Gini Katsayısı Nasıl Hesaplanır?

Gini katsayısını hesaplamak için iki yaklaşım vardır: Doğrudan Yöntem ve Dolaylı Yöntem

Doğrudan Yöntem aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

Gini Katsayısı Nedir

Gini Katsayısı Nedir

  • GINI: Gini Katsayısı
  • 𝛍: Değişken ortalaması
  • N: Toplam gözlem sayısı
  • yi-yj: Bir bireyin gelirinin veya servetinin değeri

 

Dolaylı Yöntem aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

Dolaylı yöntem altında, önce Lorenz eğrisini oluşturmanız gerekir. Eğrinin X ekseni, nüfusun en düşükten en yükseğe, gelire göre kümülatif yüzdesini temsil eder. Bu arada, Y ekseni kazanılan gelirin kümülatif yüzdesini temsil eder. Sonuç aşağıdaki gibi aşağı yukarı olacaktır. 

Gini Katsayısı Nedir

Gini Katsayısı Nedir

Bu eğriden, A işaretli alanı üçgenin alanına (A+B) bölerek Gini katsayısını hesaplayabilirsiniz.

GINI= A/(A+B)

 

GINI Katsayısı Nasıl Okunur?

Gini katsayısı 0 ile 1 arasındandır. Ya da yüzde olarak düşünürseniz, %0 ile %100 arasındadır.

  • Gini katsayısı = 0, mükemmel bir gelir veya servet dağılımını gösterir. Bu, her bireyin tamamen aynı gelire veya servete sahip olduğu anlamına gelir. 
  • Gini katsayısı = 1, mükemmel eşitsizliği temsil eder. Bu, bir popülasyondaki bir kişinin tüm geliri kontrol ettiği ve diğerlerinin hiçbir şey kazanmadığı anlamına gelir.

0 ve 1 değerleri uç değerlerdir, bu nedenle gerçek dünyada neredeyse imkansızdırlar. Veriler, katsayıların genellikle 0,24 ila 0,63 arasında olduğunu göstermektedir.

Gini Katsayısı Nedir

Gini Katsayısı Nedir

Gini Katsayısının Artıları ve Eksileri 

Gini katsayısı, Türkiye dahil, birçok ülkede ekonomik eşitsizliğin en yaygın kullanılan ölçülerinden biridir. Ancak, aynı zamanda bir takım artıları ve eksileri de var. 

Gini katsayısının avantajları arasında:

  • Yorumlaması kolay. Katsayı oldukça basittir ve sadece tek bir sayıdır. Bu nedenle, sonuç çıkarmak sizin için kolaydır.
  • Eşitsizliği ölçmek için daha fazla temsilci. Bu, kişi başına düşen gelirin veya kişi başına GSYİH’nin tersidir. Her ikisi de tek rakamlar olmasına rağmen, kişi başına düşen gelir çok yanıltıcı olabilir. Örneğin, bir ülkenin kişi başına geliri o kadar yüksek olabilir ki o ülkenin zengin olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak, sonuçlarınız gözden kaçabilir. Kişi başına düşen gelir kaç kişinin zengin olduğunu söylemiyor mu? Gini katsayısını incelediğinizde, belki nüfusun sadece% 1’i ekonomideki gelirin yaklaşık% 90’ını kontrol ediyor. Yani sadece% 1’i zengin. 
  • Tüm popülasyon için değişikliği temsil eder. Katsayı, tüm popülasyondaki değişikliği temsil eder. Zamanla arttığında, gelir eşitsizliği daha da keskinleşiyor, ancak aynı zamanda kişi başına düşen GSYİH rakamı artmaya devam ediyor.

 

Türkiye’nin Gini Katsayısı Kaçtır?

Dünyada Gini katsayısının en yüksek olduğu ilk üç ülke sırasıyla

0,632  – Lesotho

0,625  – Güney Afrika

0,608  – Haiti

 

Ülkemizde ise bu katsayı 0,402 olmaktadır.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER