Getto Nedir? Getto’da Günlük Yaşam Nasıl Olur?

Getto, belirli bir ırksal veya etnik kökene sahip insanların belirli bir kültür veya dinde bir araya gelerek gönüllü veya istemsiz olarak yaşadığı bir alandır. Getto Nedir? Getto’da Yaşam Nasıl Olur?

Getto Nedir?

Getto, Yahudilerin yaşadığı bölgelere verilen isimdir. Bu terim eski çağlardan beri bu anlamda var olmuştur. Yahudiler Orta Çağ’da belirli bir dönemde böyle yaşadılar. Gettolar genellikle sınırlandırılmış olsa da, Yahudiler bölgeyi terk edebilir veya Yahudi olmayanlar bu bölgeye girebilirlerdi. Ayrıca tüm Yahudiler Getto’da yaşamıyordu ve Getto Yahudi olmayan kişilere de açıktı.

Getto kelimesi aslında metal üretiminin bir yan ürünü olan İtalyanca cüruf kelimesinden geliyor. Orta Çağ ve Rönesans döneminde Yahudilerin yılda 15 gün boyunca sadece Venedik’de ve diğer büyük Avrupa şehirlerinde yaşamalarına izin verildi.

Yahudi gettoları bir şehrin en istenmeyen bölgelerinde tutmaya yönelik bu uygulamadır, Yahudi vatandaşlarının birçoğu finansal ve sosyal koşullarını iyileştirmeyi başarsa da bu uygulama birkaç yüzyıl boyunca devam etti.

Getto Nedir?

2.Dünya Savaşı ve Gettolar

2.Dünya Savaşı sırasında,Adolph Hitler, Yahudi gettosu fikrini Avrupa Yahudi “sorununu” içerme çabasıyla yeniden canlandırmaya karar verdi. Belki de en ünlüsü Polonya’nın Varşova şehrinde bulunuyordu, ancak diğer bazı büyük şehirler de Yahudiler ve devletin diğer düşmanları için ayrılmış yalıtılmış ve korunan alanlar inşa etti.

Getto Nedir?

Getto Nedir

Bu alanlarda yaşam cehennem gibiydi, gıda, ilaç ve diğer temel temeller üzerinde ciddi kısıtlamalar vardı.

Gettoda yaşamak zordu. Varşova’daki getto oluşumunun ilk yılında, insanların yüzde 10’u açlık, hastalık ve yetersiz beslenmeden öldü. Naziler, birçok insanı zorunlu çalışmaya itti ve iş o kadar zordu ki, birçoğu öldü. Giderek daha fazla Yahudi gettoya taşınmak zorunda kaldı ve Kasım 1940’tan itibaren Varşova Gettosu tamamen dışarıya kapandı ve yüksek duvarlı çitlerle çevrildi.

 

Günümüzde Getto Kavramı Nasıldır?

Modern zamanlarda getto terimi, aynı etnik veya sosyal grubun yoğun nüfusa sahip herhangi bir sayıdaki kentsel alana uygulanmıştır. Başlangıçta, büyük bir şehrin en iç bölgesi, işçiler için en arzu edilen yaşam düzenlemesi olacak şekilde tasarlanmıştır.

Şehir içi mahalleler, sakinleri için mal ve hizmet sağlamak ve şehrin endüstriyel bölümlerine güvenilir ulaşım sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak, nihayetinde, banliyö alanlarına taşınmayı göze alabilenler, şehir içi alanlarını terk ederek, ayrılmayı göze alamayanlar için finansal ve sosyal bir getto yaratıyordu.

Getto Nedir?

Getto Nedir

Şehir merkezli endüstrilerin birçoğu daha yeşil meralara taşındığında, iç şehir sakinlerine başka bir mali darbe verildi. Bölgedeki işsizlik oranlarının yanı sıra suç oranları ve lise terk oranları da arttı. Kentsel gettoların birçoğu, çevrelerinde sıkışıp kalmış, terk etmek için yeterli para toplayamıyor, aynı zamanda mahallelerini çetelere ve diğer suç unsurlarına terk etme konusunda isteksiz davranıyor.

Modern bir gettodaki yaşam herkesin bildiği gibi zordur, ancak bazıları yoksulluğun kısır döngüsünden çıkmayı ve hala mücadele eden ailelerinin ve arkadaşlarının hayatlarını iyileştirmeye çalışmaktadır.

Getto Nedir?

Getto Nedir

Getto’da Günlük Yaşam Nasıl Olur?

Gettodaki yaşam genellikle dayanılmazdır. Kalabalık nüfusun bulunduğu bu yaşam yerlerinde düzensizlik diz boyudur.

Dünyanın birçok kentindeki gettolar, onları diğer mahallelerden ayıran bazı ortak özellikleri paylaşıyor. Gettoda görülen ortak bir özellik, gerekli altyapı ve zayıf planlama eksikliğidir.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER