Genetik Sürüklenme Nedir?

Genetik Sürüklenme Nedir? Genetik sürüklenme, bir popülasyonda bulunan alellerin sayısındaki bir şans değişikliği olarak tanımlanır. Alel sapması olarak da adlandırılan bu fenomen, genellikle çok küçük bir gen kümesinden veya popülasyon büyüklüğünden kaynaklanır.

 

Genetik Sürüklenme Nedir

Genetik Sürüklenme Nedir

Genetik Sürüklenme Nedir?

Genetik sürüklenme, doğal  seçilimden ziyade rastgele ortaya çıkan evrimsel bir mekanizmadır.

Genetik sürüklenme, tesadüfen meydana gelir ve yavrulara aktarılması istenen bir özellik olsa bile allellerin gen havuzundan tamamen kaybolmasına neden olabilir.  Doğal seçilimden farklı olarak , bunlar, genetik sürüklenmeye neden olan ve sadece istatistiksel tesadüflere bağlı olan ve yavruya aktarılan istenen özelliklere bağlı olmayan rastgele ve tesadüflerdir. Nüfus büyüklüğü daha fazla göçle artmadıkça, mevcut alellerin sayısı her nesilde azalır.

 

Genetik sürüklenmenin rastgele örnekleme stili gen havuzunu küçültür ve bu nedenle popülasyonda bulunan alellerin sıklığını değiştirir. Genetik sürüklenme nedeniyle bir nesilde bazı aleller tamamen kaybolur.

 

Gen havuzundaki bu rastgele değişiklik, bir türün evrimleşme hızını etkileyebilir. Alel frekanslarındaki değişiklikleri görmek için birkaç nesil almak yerine, genetik değişimler bir veya iki nesilde aynı etkiye neden olabilir. Popülasyon boyutu ne kadar küçükse, genetik değişimin meydana gelme olasılığı o kadar yüksektir. Daha büyük popülasyonlar, daha küçük popülasyonlara kıyasla doğal seçilimin işe yaraması için mevcut olan çok sayıda alel nedeniyle genetik sürüklenmeden ziyade doğal seçilim ile işlev görme eğilimindedir. Hardy-Weinberg denklemi genetik sürüklenme alleli çeşitliliğe önemli bir sebebidir küçük popülasyonlarda kullanılamaz.

Genetik Sürüklenme Nedir

Genetik Sürüklenme Nedir

İnhibisyon Etkisi

Genetik sürüklenmenin spesifik nedenlerinden biri, darboğaz etkisi veya popülasyon darboğazıdır. Darboğaz etkisi, daha büyük bir nüfus kısa bir süre içinde boyut olarak önemli ölçüde küçüldüğünde ortaya çıkar. Tipik olarak, nüfus büyüklüğündeki bu azalma genellikle doğal afetler veya hastalığın yayılması gibi rastgele çevresel etkilerin sonucudur. Bu hızlı alel kaybı, gen havuzunu çok daha küçük hale getirir ve bazı aleller popülasyondan tamamen kaybolur.

Zorunluluk dışında, nüfus sıkışıklığı yaşayan popülasyonlar, sayıları kabul edilebilir seviyelere yeniden inşa etmek için akraba çiftleşme vakalarını arttırır. Bununla birlikte, soy içi üreme, olası alellerin çeşitliliğini veya sayısını artırmaz, yalnızca aynı alel türlerinin sayısını artırır. Akrabalı yetiştirme, DNA’da rastgele mutasyon olasılığını da artırabilir. Bu, yavruya geçirilebilecek alellerin sayısını artırabilirken, çoğu zaman bu mutasyonlar, hastalık veya zihinsel kapasitenin azalması gibi istenmeyen özellikleri ortaya çıkarır.

Genetik Sürüklenme Nedir

Genetik Sürüklenme Nedir

Kurucu etki

Genetik sürüklenmenin bir başka nedenine kurucu etki denir. Kurucu etkinin temel nedeni de çok küçük bir popülasyondur. Bununla birlikte, üreyen bireylerin sayısını azaltan tesadüfi bir çevresel etki yerine, küçük kalmayı seçen ve o popülasyonun dışında üremeye izin vermeyen popülasyonlarda kurucu bir etki görülür.

Çoğu zaman, bu nüfus belirli bir dini mezhep veya belirli bir dinin koludur. Maç seçimi önemli ölçüde azaltılır ve aynı popülasyondan biri olması zorunludur. Göç veya gen akışı olmadan, alellerin sayısı o popülasyonla sınırlıdır ve çoğu zaman en sık kalıtımla alınan alel haline gelen istenmeyen özelliktir.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER