Gelecekte Fosil Yakıtların Yerini Ne ALabilir?

Fosil yakıtlar gezegenin enerjisinin çoğunu sağlar, bu nedenle fosil yakıtların daha çevre dostu enerji kaynakları ile değiştirilmesi çok farklı etkenlere bağlıdır. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin bir kombinasyonu fosil yakıtların yerini alabilir. Örneğin, rüzgar çiftlikleri, nükleer enerji , güneş enerjisi , hidrojen yakıtları , alg gibi biyoyakıtlar ve diğerleri.

Fosil Yakıtlar

Fosil yakıtların yerini almak için bu teknolojilerin  pek çok farklı kombinasyonunun kullanılması gereklidir. Enerji yeterliliği sağlanması adına ülkeler son yıllarda yatırımlarını geleceğe yönelik olması amacıyla yenilebilir enerjilere yönetmektedirler. Ayrıca, daha fazla insan bu teknolojileri kullandıkça, onlara daha fazla para harcanacağını ve bu teknolojilerin daha da iyileştirilmesi için daha fazla araştırma yapılabileceğini göz önünde bulundurmaya değer.

Bazı ülkeler zamanlarını ve paralarını yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırmayı tercih etmeye başladılar bile…

Fosil Yakıtlar Neden Çevreye Zararlıdır?

Fosil yakıtlar birkaç nedenden dolayı çevreye zararlıdır.

Fosil yakıtların bu kadar çok hasara neden olmasının ana nedeni, fosil yakıtlar yakıldığında çıkan karbondioksit miktarıdır. Bu yanma ve karbondioksit salınımı sera etkisine ve iklim değişikliğine büyük katkı sağlar . Atmosferimize daha fazla karbondioksit salınımı, daha az güneş ışığının uzaya geri dönmesine neden olarak gezegenin ısınmasına neden olur.

Fosil yakıtlar yakıldığında, açığa çıkan tek gaz karbondioksit değildir. Azot ve kükürt oksitler gibi diğer zararlı gazlarda atmosfere salınır ve atmosferinde tabaka oluşmasına sebep olur. Fosil yakıtların yakılması atmosferde oluşan tabaka yüzünden bize hava kirliliği ve sis olarak dönüş yapar.

Son zamanlarda görülen asit yağmurları da büyük çoğunlukla atmosfere salınan gazlarla ilgilidir.

Yenilenebilir Enerji Teknolojisi Nedir?

Fosil Yakıtlar

Yenilenebilir bir kaynak, tüketimle karşılaştırılabilir bir oranda veya tüketimden bile daha hızlı bir oranda tüketildiğinde kendisini yenileyen kaynaktır. Biraz daha açıklamak gerekirse örneğin, ahşap, doğru yönetilir ve hasat edilirse yenilenebilir bir kaynaktır. Uygun şekilde yönetilirse yenilenebilir olabilecek diğer örnekler arasında yeraltı suyu, mahsuller ve yiyecek için tüketilen hayvanlar da bulunmaktadır.

 

Sonuç

Genel olarak, enerji kullanımımızı azaltmak, yenilenebilir enerjiye güvenmemize yardımcı olacaktır. Bunu daha iyi toplu taşıma araçları oluşturarak, yerel ve mevsimsel yiyecekleri yiyerek, şehirlerde kullanılabilir bisiklet yolları oluşturarak, evde daha az enerji kullanarak ve enerji tasarruflu cihazlar kullanarak yapabiliriz.

Fosil Yakıtlar


Yorumlar

POPÜLER HABERLER