Geçmişten Günümüze Mezopotamya’nın Kadim Halkı; Süryaniler

Süryaniler; zengin bir kültürün mirasçıları olan kadim bir halktır. Asurlular, Keldaniler, Babiller, Sümerler ve Aramilerin devamı olan bir medeniyettir. Hristiyanlık inancını benimseyen ilk kavim olan Süryaniler Mezopotamya’nın solmakta olan rengidir.

Dünya genelinde nüfusları 5 milyon civarında tahmin ediliyor. Günümüzde ana yurtları olan Orta Doğu coğrafyasından, başta batılı ülkeler olmak üzere Dünya’nın dört bir tarafına dağılmış durumdadırlar. Göçlerle sayıları her gün azalan Türkiye’deki Süryanilerin günümüzdeki nüfusu ise 25 bin civarındadır. Bir dönem Türkiye’de en kalabalık Hristiyan Cemaatini oluşturan Süryaniler, gün geçtikçe nüfuslarını kaybetmektedirler.

Süryanilerin Tarihi

Mezopotamya’nın kadim halklarından olan Süryaniler’in Tarihi, yaklaşık 6000 yıl öncesine dayanıyor. Günümüze kültür mirası olarak bıraktığı birçok şehir ve eser bulunuyor.

İstanbul başta olmak üzere Midyad, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Elazığ, Adıyaman ve Ankara’da yaşayan Süryaniler için Tur Abdin Bölgesi ayrı bir anlam taşıyor.

Tanrıya iman edenlerin dağı anlamına gelen Tur Abdin Bölgesi, Süryaniler için kutsal topraklar olarak görülüyor. Mardin, Midyat, Batman, Cizre ve Nüsaybin arasında kalan Tur Abdin Bölgesi’nde yaşayan Süryaniler, kendi inanç ve kültürlerini yaşatabilmek için büyük mücadele veriyorlar.

“Süryani” terimi 2010 yılına kadar hep Hristiyanlıkla beraber kullanılan bir tanım olarak bilinirken 2010 yılında Adana Çine Köyünde yapılan kazılarda bulunan bir tablette Süryaniler’den bahsedildiğinin fark edilmesiyle kadim bir tarihe sahip bir halk olduklarını kanıtlanmıştır.

Süryaniler, kültür açısından 2  dönüm noktası yaşamışlardır. Bu dönem 2 parçaya ayrılır. Hristiyanlık Öncesi ve Hristiyanlık Sonrası. Hristiyanlık Öncesi çok Tanrılı dine mensupken çok farklı bir kültüre sahiptiler, tek Tanrılı dinle tanışmalarıyla beraber Hristiyanlık kültürü ile Hristiyanlık inancıyla yoğrulmuş yeni bir kültür ortaya çıkmıştır. Süryaniler Hristiyanlığı kabul eden ilk halktır ve bugün Dünya mirası listesinde bulunan birçok şehrin kurucularıdır.

 

Süryaniler’in Sorunları

Süryaniler’in günümüzde yaşadığı en önemli sorun dildir. Süryaniler, UNESCO diller atlasına göre yazılı edebiyatı bulunan çok az dilden birisi olan Süryanicenin yaşatılmasını istiyor. Süryanice dili Dünya’nın en eski dillerinden birisidir. Süryaniler bu dili kullanarak Dünya mirası olan binlerce kitap yazmışlardır.

Mezopotamya’daki birçok el sanatı da Süryani ustalarının ellerinde şekil bulmuştur. Süryani ustalar çıraklarına, Telkari (Gümüş İşlemeciliği), Bakır İşlemeciliği, Kalaycılık, Semercilik, Ayakkabıcılık, Kumaş İşlemeciliği, Terzilik ve Taş İşlemeciliği sanatlarını miras olarak bırakmışlardır. Ancak yaşanan göç ve gelişen teknoloji bu sanatları yok olmayla karşı karşıya getirmiştir.

Anadolu topraklarında en çok sanat ürünü ortaya koyan Süryaniler olmuştur.

Günümüzde ise, sanat dallarının neredeyse hepsi unutulmuş geriye sadece Telkari (Gümüş İşlemeciliği) kalmıştır. Halkın göç etmesiyle beraber sanatlarda ortadan kalkmıştır. Süryaniler yeni yetişen nesillerin bu sanatlara ilgi duymasını ve yaşatmasını istemektedirler.

 

Mor Gabriel Manastırı

M.S 397 yılında temelleri 2 Süryani rahip tarafından atılan Mor Gabriel Manastırı, Süryaniler için kutsal bir ibadet hanedir. Yaklaşık 60-70 kişinin kaldığı Manastır, bölgede yaşayan Süryanilerin dini merkezi ve ilim yuvası konumundadır. Süryani inanışına göre 2.Kudüs niteliğinde olan Manastır’da birçok Din insanının, Metropolitin, Rahibin ve Aziz’in mezarları bulunmaktadır.

Dünya’nın en eski yapılarından biri olan, Mor Gabriel Manastırı, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Manastır’a gelen turistler buradaki rehberler tarafından gezdiriliyor. Manastır hakkında bilgi alan ziyaretçiler buradaki tarihi dokuya şahitlik etmiş oluyor.

Son Olarak;

Kültürlerini, inançlarını ve sanatlarını yaşatmak için var olma mücadelesi veren Tur Abdin bölgesinde yaşayan Süryaniler, göç eden soydaşlarının yeniden kendi topraklarına döneceği günü bekliyor.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER